Kresťanský život

12 možných dôvodov prečo sa ti nechce chodiť do kostola

Diagnostika srdca

Je veľa dôvodov, prečo kresťania nemusia mať chuť chodiť do kostola. Ak však dokážete rozpoznať dôvod svojej neochoty, cesta vpred sa vyjasní. Presná diagnóza je polovica liečby – hoci sa liečba aplikuje ťažko. Aké sú teda príčiny toho, že niekedy zápasíme s tým, aby sme išli do kostola?

1. Fyzické dôvody

Niektorí kresťania majú ťažkosti prísť do kostola z fyzických dôvodov, ako je vyčerpanie, choroba, alebo chronická bolesť. Dôvody môžu byť zrejmé alebo nepovšimnuté, dočasné alebo trvalé, diagnostikované alebo záhadné. Bez ohľadu na to, cítite sa fyzicky zle. Svet je rozbitý, vy nie ste stroj, a niekedy je duch ochotný, ale telo je slabé (Mt 26:41).

2. Duchovné dôvody

Možno je hlavný dôvod duchovný. Žijete v tme, kresťanstvo stratilo svoj lesk alebo žijete v skrytom hriechu. Možno ste sa príliš sýtili svetom a stratili duchovnú chuť k jedlu, alebo prechádzate svojím prvým obdobím sucha ako kresťan. Možno sa stotožňujete so žalmistom: „Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ?“ (Ž 42:6).

3. Vzťahové dôvody

Niekedy je výzvou vzťah – manželský problém, rozbité priateľstvo, zvláštna osobnosť. Možno ste slobodní alebo ovdovení a cítite sa mimo v obklopení rodín. Možno ste nesúhlasili s vedúcim a vo vašom vzťahu pretrváva napätie. Možno vás niekto súdil alebo napomenul a keď dotyčného vidíte, vyvoláva to vo vás hnev a hanbu. Možno budete odmietnutí, alebo stratíte dôveryhodnosť, ak sa stotožníte s kresťanskou vierou. Bez ohľadu na to, Žalm 133:1 má ďaleko od vašej skúsenosti: „Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!“

4. Logistické dôvody

Možno sú vaše problémy prevažne logistické. Žijete ďaleko, alebo sa váš pracovný čas mení z týždňa na týždeň. Možno často cestujete, alebo vám víkendy ponúkajú cenný čas na dobehnutie domácich úloh alebo domácich projektov. Pre mnohé mamičky môže byť preprava malých detí do kostola chaotická a vyčerpávajúca. Každotýždňové dohadovanie sa so staršími deťmi môže vo vás vyvolať pocit, že ste vyjednávačom rukojemníkov. Nech je situácia akákoľvek, dostať sa do kostola a z neho je náročné.

5. Preferenčné dôvody

Niektoré frustrácie sa týkajú preferencií. Nepáči sa vám hudba, liturgia, spôsob, akým sa ľudia obliekajú alebo štýl vedenia. Prajete si, aby bola kázeň kratšia, aby boli ľudia priateľskejší, káva lepšia. Vaše preferencie môžu odzrkadľovať biblické princípy alebo môžu byť iba puntičkárske. Ale či už máte pravdu alebo nie, neustála frustrácia nie je dobrým znamením.

6. Kultúrne dôvody

Niektoré z našich preferencií sú kultúrne. Mohli by ste byť z inej spoločenskej vrstvy ako väčšina členov, alebo rasovou menšinou v kostole, kde len málokto rozumie vašim skúsenostiam. Môžete byť prisťahovalec, zahraničný zamestnanec alebo dieťa z tretej kultúry. Či už ide o jazykovú bariéru, alebo iné prvky, ktoré vo vás vyvolávajú pocit cudzinca, kultúrne rozdiely môžu sťažovať zapojenie sa do cirkvi.

7. Rekreačné dôvody

Niektorí ľudia majú ťažkosti chodiť do kostola z rekreačných dôvodov. Víkendy sú priestorom pre koníčky, dobrodružstvá, turnaje, cestovanie alebo športový program pre deti. S rušným týždňom za vami a novými príležitosťami pred vami môže byť ťažké dať prednosť cirkvi.

8. Misijné dôvody

Niekedy majú kresťania ťažkosti s cirkvou kvôli nedostatočnému usmerneniu od vodcov cirkevného zboru. Chceme sa venovať a podieľať na misii, ktorú dal Kristus svojim učeníkom (Mt 28:18-20). Ale nedostatok vedenia vás necháva s pocitom, že váš cirkevný zbor je na vedľajšej koľaji namiesto toho, aby bol v predných líniách.

9. Vieroučné dôvody

Kresťania niekedy nemôžu nájsť cirkev/zbor, ktorá by bola v súlade s ich vierou. Cirkevný zbor, ktorý navštevujete, môže byť váš predvolený zbor, ale nie váš vytúžený zbor, a tak sa cítite ako vierouční bezdomovci. Boli by ste radi, keby sa váš zbor zosúladil s vašimi presvedčeniami, ale nechcete spôsobiť rozdelenie. Vaše rozdiely vám môžu brániť v zapájaní sa alebo službe a môžu spôsobiť, že sa ocitnete na okraji alebo na pokraji odchodu.

10. Intelektuálne dôvody

Iní kresťania majú s cirkvou problém z intelektuálnych dôvodov. Zvesť vám príde otrepaná, vyznieva ako klišé a vy v nedeľu odchádzate bez odpovedí na vaše otázky. Vysoká škola, intelektuálne zmýšľanie, rôzne priateľstvá alebo hlboké zázemie v iných náboženstvách vo vás vyvolávajú túžbu po hlbšom uvažovaní. Alebo ste jednoducho typ človeka, ktorý ide proti prúdu a vždy hráte diablovho obhajcu. Ste oddaní Kristovi, ale váš cirkevný zbor nie je miestom, kam by ste priviedli neveriaceho priateľa.

11. Prechodové dôvody

Niekedy sú tieto prechody osobné – odstupujete zo služby, alebo sa sťahujete do nového mesta, alebo hľadáte nový cirkevný zbor. Inokedy samotný zbor prechádza zmenou. Nastúpi nový mladý kazateľ. Blízki priatelia odchádzajú. Zbor sa sťahuje na nové miesto. Aj potrebné obdobie zmeny môže trvať príliš dlho a stane sa maratónom bez cieľovej čiary.

12. Osobné dôvody

Nakoniec, niektorí majú s cirkvou osobné problémy. Možno vás zneužívali „duchovné autority“, boli ste svedkami pastoračného škandálu, alebo ste prežili rozdelenie cirkvi. V niektorých situáciách môžete niesť určitú zodpovednosť, ale aj keď ste úplne nevinní, stále pociťujete bolesť. Či už sú vaše rany zapríčinené inými, alebo ste si ich spôsobili sami, kvôli vašej osobnej histórii môže byť ťažké milovať cirkev, dôverovať cirkvi, alebo dokonca chodiť do kostola, kde sa cirkev stretáva.

Všetci máme rôzne osobnosti, nachádzame sa v rôznych situáciách a čelíme odlišným výzvam. Dúfam však, že vyššie uvedené kategórie vás povzbudia k tomu, aby ste vyhodnotili vašu vlastnú situáciu. Nemôžem prísť za vami, diagnostikovať váš problém a zaručiť ľahké riešenie. Často neexistuje žiadna zázračná formula na problémy, ktorým čelíme v našich zboroch. Ale Boh sľubuje múdrosť tým, ktorí sa pýtajú: „Ak niekto z vás nemá múdrosť, nech sa pýta Boha, ktorý veľkoryso dáva všetkým bez výčitiek, a dostane ho“ (Jk 1:5).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.crossway.org/articles/12-reasons-you-might-not-feel-like-going-to-church/

David Gundersen

slúži ako hlavný kazateľ v cirkevnom zbore BridgePoint v Houstone v Texase. Predtým strávil pätnásť rokov vyučovaním a školením študentov kresťanských vysokých škôl ako riaditeľ, docent a profesor.

David Gundersen tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články