Aktuálne témy Kresťanský život Umenie a kultúra

Boží veľký príbeh

V sobotu, 17. októbra 2020 od 10:00 sa v Závadke nad Hronom (Fučíkova 54) uskutoční celodenný seminár venovaný téme Boží pohľad: Boží veľký príbeh.

So svojimi príspevkami k téme vystúpia:
Jaroslav Bán, vedec – “Stvorenie a evanjelium”
Pavel Hanes, teológ – “Pád ľudstva do hriechu a Vykúpenie (Pôvod našich problémov a ich jediné riešenie)”
Charles a Tina Baldis, misionári – “Obnova (Čo môžeme urobiť teraz?)”

Z organizačných dôvodov uvítame, ak svoju účasť vopred ohlásite emailom: jbaldis@gpartners.org.

Seminár je zároveň úvodom do 16týždňového kurzu Biblical Worldview Training Course, do ktorého je stále možné sa prihlásiť. Viac informácií o kurze

Global Partners in Peace and Development

Global Partners in Peace and Development

Na Slovensku reprezentujú organizáciu Global Partners Charles, Janet a ich dcéra Tina Baldisoví. Okrem víkendoviek a letných táborov pravidelne usporadúvajú semináre o kresťanskom pohľade na svet (svetonázore).

Global Partners in Peace and Development tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články