Seminár o zvestovaní Písma


10. až 12. novembra 2022 v Hronci


. . . pre kazateľov, učiteľov, vedúcich, každého, kto sa chce učiť lepšie rozumieť Biblii a zlepšiť sa v jej zvestovaní.

O čo nám ide?

K tomu, aby sa niekto stal husľovým virtuózom, potrebuje mimoriadny dar a okrem toho aj veľa cvičiť. Každý človek sa však usilovným cvičením môže naučiť správne hrať aspoň jednoduché skladby.  Podobne je to aj so zvestovaním Svätého Písma. Zvláštny dar od Boha, ktorý potrebuje každý výborný kazateľ, my nedokážeme nikomu dať. Každý kresťan sa však usilovnou prácou a správnym postupom môže stať dobrým kazateľom.

Preto ponúkame praktický tréning práce s biblickým textom v prostredí riadenej reflexívnej diskusie pod vedením mentora.

Sekcie

Keďže niektorí účastníci prichádzajú na Seminár opakovane, pre iných bude tento ročník prvý, ponúkame možnosť zvoliť si jednu z dvoch pracovných skupín podľa toho, či s týmto druhom služby máte menej (či dokonca žiadne) skúseností – odporúčame sekciu „Jonáš“, alebo máte so zvestovaním skúsenosti a túžite svoje zručnosti posunúť „na vyšší level“ – vám ponúkame sekciu „Lukáš“.

Našou podmienkou a očakávaním pre obe sekcie je ochota pracovať samostatne, deliť sa o svoje myšlienky v skupine a hlavne podriaďovať sa tomu, čo Biblia skutočne hovorí.


Pre svoju obsahovú stručnosť a formálnu pestrosť je Jonáš optimálny odrazový mostík pre tých, ktorí chcú začať pracovať na svojich výkladových zručnostiach a pozorne počúvať, čo Pán Boh o sebe skutočne hovorí.Štyri evanjeliá predstavujú štyri jedinečné pohľady na osobu Ježiša Krista. Seminár je pozvaním pre tých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o jedinečnosti Lukášovho evanjelia. A prostredníctvom tohto evanjelia lepšie spoznať Ježiša.


Program si môžete stiahnuť tu.

Cena: 80,-€

Miesto: Hotel DROTÁR, Hronec

Pod vedením Jána Henžela, Rastislava Betinu, Šimona Evina Todda Pattersona


Prihlasovanie na Seminár bolo ukončené.