Seminár o zvestovaní Písma


11.-13. november 2021 v Leviciach


. . . pre kazateľov, laických kazateľov, každého, kto sa chce zlepšiť v porozumení a zvestovaní Písma

O čo nám ide?

K tomu, aby sa niekto stal husľovým virtuózom, potrebuje mimoriadny dar a okrem toho aj veľa cvičiť. Každý človek sa však usilovným cvičením môže naučiť správne hrať aspoň jednoduché skladby.  Podobne je to aj so zvestovaním Svätého Písma. Zvláštny dar od Boha, ktorý potrebuje každý výborný kazateľ, my nedokážeme nikomu dať. Každý kresťan sa však usilovnou prácou a správnym postupom môže stať dobrým kazateľom.

K tomu chceme na týchto intenzívnych dvojdňových seminároch pomáhať profesionálnym aj laickým kazateľom a každému, kto sa chce zlepšiť v porozumení a zvestovaní Písma v rôznych kontextoch služby.

Podmienka účasti

Podmienkou účasti je jasné presvedčenie, že čo Biblia hovorí, to Boh hovorí. S tým spojené je aj presvedčenie, že to, čo Boh hovoril vtedy, keď biblické spisy vznikali, to Boh hovorí aj teraz.

Pre efektívny priebeh seminára je nevyhnutná ochota každého účastníka/-čky pracovať samostatne so zadaným textom, ochota zdieľať sa so svojimi poznatkami s ostatnými účastníkmi a ochota prijímať ich pripomienky.

COVID-19 opatrenia: Seminár sa uskutočňuje v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ a podľa aktuálneho COVID automatu. 

Program si môžete stiahnuť tu

Cena: 70,-€ zdarma (dobrovoľným príspevkom môžete podporiť činnosť SE)

Miesto: Hotel DASTAN, Levice

Pod vedením Jána Henžela, Todda Pattersona Šimona Evina


Prihlasovanie na Seminár bolo ukončené.