Ars moriendi

Ars Moriendi (Umenie zomierať) je literárnym žánrom z obdobia 15. storočia, ktorého cieľom bolo vystrojiť rodinu zomierajúceho k vyprevadeniu veriaceho príbuzného na večnosť.