Kresťanský život

Ars moriendi

Je exitus stav zriedkavý, alebo častý?
Z medicínskeho hľadiska najčastejší možný. Postihuje človeka 1:1 (rozumej každého).

SMRŤ-20 je viac pandemická (z gréckoho: pan = všetko, demos = národ, ľud) ako COVID-19.
Na vrchol krivky COVID-19 sa horúčkovito pripravujeme, lebo sme s ňou nepočítali.
Ale prečo nepočítame so SMRŤ-20, keď táto je najdlhšie trvajúcou pandémiou ľudstva?

Pomáhajme zdravotníkom a starým ľuďom pripraviť sa na COVID-19 a my všetci buďme pripravení na SMRŤ-20.

Ars Moriendi (Umenie zomierať) je žánrom literatúry z 15. storočia, ktorého cieľom bolo vystrojiť rodinu zomierajúceho k vyprevadeniu veriaceho príbuzného na večnosť.  Knihy hrubé, tenké, tenučké, či dokonca obrázkové – aby každý vedel, čo treba robiť.

Aktuálna vec pre mnohých.
Niektorí starí rodičia, či rodičia sa rozhodnú v najbližších mesiacoch na svoje chronické choroby radšej zomrieť doma. Nebráňme im v tom za každú cenu.
Pre niektorých to nebude ani tak ich rozhodnutím, ako nedostupnosťou záchranky, či preťaženosťou nemocnice (ako je tomu v súčasnosti napr. v Taliansku).
Niektorí sa sami rozhodnú, že v kolabujúcom systéme nechcú zaberať miesto inému.
Za niektorých možno rozhodnú iní, že nemôžu zaberať miesto na ventilátore “perspektívnejšiemu.”

…. a sme tam, kde boli voľakedy.
Nech sa páči – takto typicky vyzeralo 6 častí brožúry Umenie zomierať:


Časť prvá: Chvála smrti

Typickým začiatkom je uznanie, že smrť je nepriateľ, ale pre veriaceho človeka je smrť zároveň prahom do slávy.

Smrť nie je nič iné ako byť prepustený z väzenia, ako koniec exilu. Smrť je zhodením ťažkého bremena, ktorým je toto smrteľné telo. Je to koniec všetkým neduhom, únik všetkým nástrahám, zničenie všetkých zlých vecí, preseknutie puta. Je to vstup do blaženosti a radosti.“

Začiatok rozhovoru so zomierajúcim sa teda nesie v tónoch apoštola Pavla: Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie  (Fil 1:23, tiež 2Kor 5:8).
Smrť pre veriaceho nie je katom, smrť je záhradníkom, ktorý ho presadí.

Časť druhá: Pokušenia a cnosti

Každá etapa života prináša so sebou špecifické pokušenia. Tu v brožúrach prevažovali ilustrácie drámy na smrteľnej posteli. O ktoré cnosti musí zomierajúci bojovať?
♦ Pokušenie zaprieť vieru. Boj o vieru.
♦ Pokušenie si zúfať. Boj o nádej.
♦ Pokušenie byť netrpezlivý. Boj o trpezlivosť.
♦ Pokušenie k pýche. Boj o pokoru.
♦ Pokušenie k lakomstvu. Boj o štedrosť.

Zomierajúci potrebuje vašu prítomnosť. Potrebuje pomoc v boji o potešenie z Krista, o vieru a pokánie.

Časť tretia: Krátky katechizmus o pokání a istote odpustenia

7 Anselmových otázok:
     1. Si šťastný, že zomieraš vo viere v Boha?
     2. Vyznávaš, že si konal ako si konať nemal a nekonal ako si konať mal?
     3. Robíš z týchto hriechov pokánie?
     4. Zmeníš svoj život v prípade, že prežiješ?
     5. Veríš, že Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, za teba zomrel?
     6. Ďakuješ mu celým svojím srdcom?
     7. Veríš, že môžeš byť zachránený len vďaka Kristovmu utrpeniu a smrti?

Na všetky sa očakáva krátka odpoveď: „Áno.“  Myslí sa pri tom na to, že zomierajúci už nemusí byť schopný odpovedať celými vetami.
Táto časť končí modlitbou: Do tvojich rúk odovzdávam svoju dušu (Lk 23:46).

Časť štvrtá: Inštrukcie ako napodobňovať v umieraní Krista

Veriaci chce byť Kristovi podobný ako v živote, tak v umieraní. Umenie zomierať povzbudzuje pozerať sa na Krista ako na nášho zástupcu na kríži, ale aj ako náš príklad. Čo robil, keď zomieral?

 1. Modlil sa žalmy.
  2. Volal k Bohu
     3. Odpúšťal
        4. Plakal
            5. Staral sa o rodinu
                6. Odovzdal svoju dušu Bohu

Časť piata: Ako sa venovať len veciam, ktoré sú najdôležitejšie

Mnohí zomierajúci ešte aj na smrteľnej posteli popierajú svoj reálny stav. Spoliehať sa na doktorov môže byť veľmi nebezpečné, lebo sa môže stať, že zomrú nepripravení. To isté platí pre tých, ktorí sa o zomierajúceho starajú. V tejto časti sa všetci pripravujú na posledné chvíle, aby svoju jedinú nádej a radosť mali všetci v Kristovi.

Časť šiesta: Modlitby za tých, ktorí sa starajú o umierajúceho

Celá cirkev sa modlí za zomierajúcich, aj za tých, ktorí sa o nich starajú. Patríme Kristovi a tak patríme aj svojim bratom a sestrám.


Je ideálny čas hovoriť o smrti, aj sa na ňu pripravovať.
Ak chceme, aby ľudia boli pripravení zachrániť život, musíme ich učiť umenie oživovať.
Ak chceme, aby ľudia boli pripravení sprevádzať v zomieraní, musíme ich učiť umenie zomierať.

Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.