Strach zo smrti

Všetko v živote je dočasné okrem jeho lásky.