Umenie zomierať

Tento nanonepriateľ nám pripomenul gigaproblém: smrť. Ten posledný nepriateľ, no aj to posledné tabu. O smrti sa predsa nehovorí. Nie je to tak?