Signatári

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB


Natália Luptáková

- učiteľka a riaditeľka Scripture Union Slovakia, zakladateľka platformy Pracujem s deťmi


Todd Patterson

- misionár, teológ, učiteľ na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB


Viktor Repaský

- vedúci Digitálnych stratégií (Hlas pre Krista)


Slavomír Slávik

- komunikátor, blogger a riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska


Benjamin Uhrin

- kazateľ, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR, zakladateľ Slovenského evanjelikálneho inštitútu


Martin Viglaš

- teológ a komunikátor Slovenského evanjelizačného strediska