Série


Päť dôvodov prečo neučeníkujeme

Ak sám Pán Ježiš prikázal každému kresťanovi „získavať učeníkov“, prečo to nerobia všetci? Čo bráni tomu, aby sa naše zbory stali prekvitajúcimi spoločenstvami?

Spoznaj Bibliu

Séria videí, ktorá sa cez pekné grafické spracovanie a prerozprávanie jednotlivých kníh Starej a Novej zmluvy snaží ukázať na Ježiša ako jednotiaci bod celej Biblie a na kontext, v ktorom boli jednotlivé knihy písané a ich zámer alebo dôvod.

Ako (ne)rozumieť Biblii

John Frame sa vo svojej knihe Doctrine of God zaoberá aj otázkou zodpovednosti človeka a jeho slobody.

Listy Hnevonosovi

Listoch Hnevonosovi korešponduje starší démon s mladším démonom, aby mu radil v umení zla a rafinovaného podvodu. Séria nadväzuje na C. S. Lewisove klasické dielo Rady skúseného diabla.

Listy siedmim zborom

Séria výkladových kázní z knihy Zjavenie Jána od kazateľa Rasťa Betinu.

Vtelenie

Vianočná miniséria, ktorá pojednáva o význame Kristovho narodenia ako dieťatka, o mudrcoch z východu, o počatí z panny a o tajomstve spojenia dvoch podstát, božskej a ľudskej, v jednej osobe Ježiša Krista.

Veľký Boží príbeh

V 9 lekciách preberieme celý biblický príbeh. Každá lekcia obsahuje 10-minútové video a sprievodné biblické štúdium s poznámkami pre vedúcich.

Slovo na každý deň

Každodenné zamyslenia nad Písmom od Rasťa Betinu.

Od textu ku kázni

Sedem praktických krokov ako pripraviť výkladovú kázeň.

Transrodová revolúcia

Vysvetlenie pojmov, ich významov a biblický pohľad na fenomén “trangender”u.

Základy kresťanstva

Cieľom tejto série krátkych videí je zoznámiť ťa so základnými tézami, ktorým kresťania veria.


Modlitba Pánova

Séria zamyslení nad modlitbou, ktorú nás učí modliť sa nás Pán Ježiš Kristus.

Sloboda nehrešiť

Výklad Listu Rimanom 6:1-14.

New City Katechizmus

John Frame sa vo svojej knihe Doctrine of God zaoberá aj otázkou zodpovednosti človeka a jeho slobody.


Znaky zdravého zboru - Spoločenstvo Evanjelia

Znaky zdravého zboru

Existuje ideálny cirkevný zbor a podľa čoho ho spoznáte? V čom sa líši od iných zborov? A ako sa prejavujú jeho aktivity v spoločnosti?

5 mylných predstáv - Spoločenstvo evanjelia

5 mylných predstáv

V tejto sérii sa budeme venovať rôznym témam a odhaľovať najrozšírenejšie mýty, ktorým ľudia veria.

Prednosti výkladového kázania na pokračovanie

Sedem prínosov, ktoré sprevádzajú dobré výkladové kázanie na pokračovanie.


Jadro kresťanstava - Spoločenstvo evanjelia

Jadro kresťanstva

Séria prednášok D. A. Carsona

Kresťanstvo a sexualita - Spoločenstvo evanjelia

Kresťanstvo a sexualita

Séria zamyslení od Christophera Asha

Ľudská zodpovednosť a sloboda - Spoločenstvo evanjelia

Ľudská zodpovednosť a sloboda

John Frame sa vo svojej knihe Doctrine of God zaoberá aj otázkou zodpovednosti človeka a jeho slobody.