Úvahy na každý deň

7. jún

Keď sa nám darí, ešte to nemusí byť Božie požehnanie. Keď sa nám darí bez Boha, vtedy je jasné, kto za tým „požehnaním“ stojí. Nie je nič horšie, ako keď sa nám darí bez Boha. Preto ak sme úspešní...

6. jún

Otázka, ktorú Abrám riešil, je otázka, ktorú neraz riešime aj my. Je to otázka: Ako obstáť medzi ľuďmi tohto sveta? Abrám vie, že ide medzi pokrivených ľudí. Ak chce medzi nimi prežiť, musí sa aj sám...

5. jún

Abrám neprestáva veriť v Boha, ale prestáva veriť Bohu. Vtedy sa však stávame ľuďmi dvoch vier. Jedna je viera v Boha, druhá je viera v seba. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme cez...