Staré evanjelium pre moderný život

Úvahy na každý deň

3. december

Jedna z najťažších vecí v živote je tá, keď sa musíme bezmocne pozerať na bolesť, ktorú sme milovaným ľuďom spôsobili svojou vinou. Jákobovi synovia vidia nielen otcovu bolesť, ale aj svoju vinu voči...

2. december

Keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí. Lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť, zomrieť sebe, vzdať sa svojich lások, svojich plánov...

1. december

Keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí. Lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť, zomrieť sebe, vzdať sa svojich lások, svojich plánov...