Svetlo na každý deň

4. júl

Uzdravený muž tak vo vlastnej rodine prežije to, čo neraz prežijú deti neveriacich rodičov, keď sa stanú kresťanmi. Prežije bolesť osamelosti a nepochopenia. Je osamelosť slepoty, ktorú muž dobre...

3. júl

Pokiaľ bol muž slepý, nikto sa o neho nezaujímal. Ale od chvíle jeho uzdravenia Ježišom sa všetko zmení. Stane sa predmetom záujmu nielen svojich susedov, ale i cirkevnej vrchnosti. Jeho uzdravenie...

2. júl

Máme žiť život, pre ktorý neexistuje prirodzené vysvetlenie. Ktorý sa dá vysvetliť len tým, že Boh zjavil a stále zjavuje svoje skutky na nás. Že to nie je z nás, ale z Neho. Že všetko má svoje...