Úvahy na každý deň

20. marec

Boh už na začiatku ukazuje, že jediné riešenie ľudskej viny je v zástupnej smrti. Niekto musí zomrieť, aby človek mohol žiť. Alebo opačne: Aby vinný mohol žiť, niekto nevinný musí zomrieť.

19. marec

Aj my sme potomkovia Adama a Evy. Aj my nesieme v sebe obraz svojich prarodičov. To, čo platilo o nich, platí aj o nás. Tá istá túžba – byť nezávislí od Boha – ktorá našla úrodnú pôdu v srdciach...

18. marec

Telesná bolesť nás upozorní na skrytú chorobu. Posiela nás k lekárovi. Tak je to aj s bolesťou v živote, o ktorej Boh hovorí človeku. Má nás upozorniť na to, že niečo nie je v poriadku.