Staré evanjelium pre moderný život

Kto je Vykupiteľ?

Vo svojom veľkom príbehu lásky Boh poslal na zem svojho jednorodeného Syna, aby nás vykúpil a aby sme sa navrátili k nemu.

Slovo na každý deň

17. január

Nasledovanie Ježiša nás nijako neušetrí búrok, čo zisťujú i Ježišovi učeníci. Sú však dvojaké búrky. Také, ktoré nás stihnú na našich vlastných cestách. A potom také, ktoré nás stihnú na Božích...

16. január

Ježiš sa pýta, čo je ľahšie: Uzdraviť či odpustiť? Odpustenie je neviditeľné a čo je neviditeľné, nemožno overiť, ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uzdravenie je viditeľné a preto sa overiť dá. Z toho by...