Staré evanjelium pre moderný život

Svetlo na každý deň

4. december

Boží Syn sa stal ľudským dieťaťom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Vďaka Kristovej obeti je na zemi založená Božia rodina, ktorá má v Bohu svojho Otca a v Ježišovi svojho Brata.

3. december

Medzi Máriou a Vzkrieseným leží tajuplná deliaca čiara, ktorá od seba oddeľuje to pozemské od nebeského, časnosť od večnosti, Boha od človeka. On už nepatrí na túto stranu, na stranu pominuteľného...

2. december

byť v Ježišovej prítomnosti je jedna vec a osobne sa s Ním stretnúť je celkom iná. Môžeme Byť v jeho prítomnosti a odísť domov bez toho, aby sme sa s Ním osobne stretli. Lebo tak ako Márii aj nám...