Staré evanjelium pre moderný život

Hriech ničnerobenia

V kultúre, ktorá je pod vplyvom zdanlivej teistickej morálky, máme tendenciu posudzovať sa podľa toho, čo robíme, a nie podľa toho, čo nerobíme.

Svetlo na každý deň

27. január

Prosbou o odpustenie nás Ježiš učí dvom veciam. Aby sme boli ľuďmi pokánia i ľuďmi odpustenia. Tými, ktorí o odpustenie prosia, ale i tými, ktorí ho aj sami udeľujú. Preto k tejto prosbe Ježiš...

26. január

Nemôžeme odpustenie len prijímať a sami ho druhému odopierať. Prijatie odpustenia musí ísť ruka v ruke s udelením odpustenia. Ako chceš, aby Boh naložil s tvojím dlhom, tak ty nalož s ich dlhom.

25. január

Čo je ťažšie: odprosiť či odpustiť? Ak nás Boh vezme za slovo a odpustí nám presne tak, ako my odpúšťame druhým. . . potom beda nám!

Mohlo by vás zaujímať