Staré evanjelium pre moderný život

Podobenstvá o modlitbe

Modlitebník nepotrebuje len vedieť, za čo sa má modliť, ale aj ako sa má modliť. Nepotrebuje len vzor modlitby, ale aj povzbudenie k modlitbe. Lebo ak niečo stojí v ceste našim modlitbám, sú to práve...

Psychicky na dne

Keď nastane tá najťažšia doba a ten najväčší boj sa odohráva vo vnútri. Výklad Evanjelia podľa Lukáša 22:39-53.

Ticho

Ticho je katalyzátorom starostlivosti o dušu a boja proti hlučnej a uponáhľanej službe.

Úvahy na každý deň

16. júl

Vonkajšok je možné očistiť zvonka, ale nie vnútro. ...naše vnútro je nečisté a potrebuje očistenie, ktoré môže vykonať len Boh.

15. júl

Toto pokolenie je zlé pokolenie. Veľa počulo aj videlo, ale pokánie nečinilo. Bude odsúdené. Ak toto platí o Izraeli v čase Ježiša, čo bude platiť o tzv. kresťanskej Európe dneška?!

14. júl

Poslušnosť Božiemu slovu je viac ako obdiv k Ježišovi. Lebo na nej sa ukáže, čím je pre nás Ježiš.