Staré evanjelium pre moderný život

Svetlo na každý deň

18. august

Máločo tak obviní ľahostajných kresťanov ako zapálení kresťania. Nemáme radi, keď to niekto vedľa nás so svojou láskou k Ježišovi „preháňa“, lebo tým odhaľuje našu nelásku.

17. august

Čo Mária nevie vyjadriť slovami, to vyjadrí skutkom lásky, ktorý hovorí sám za seba.

16. august

Lazárove sestry sa stali známe tým, čo ony urobili pre Ježiša. Ale Lazár sa stal známy tým, čo Ježiš urobil pre neho.