Staré evanjelium pre moderný život

Luteránska teológia

Lutherova teológia je postavená na presvedčení, že biblický pohľad na realitu určujú vzťahy, obzvlášť vzťah Stvoriteľa a všetkých...

Ako nekázať

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si...