Staré evanjelium pre moderný život

Úvahy na každý deň

27. máj

Náš vzťah k ľuďom má byť totiž odrazom Kristovho vzťahu k nám. Teda nie tým, kto a akí sú oni, ale kto a aký je On, ktorý neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Neprišiel súdiť, ale spasiť.

26. máj

Božie cesty nikdy nie sú očividné. Božia moc je na zemi zahalená do slabosti. Ale v skutočnosti kríž je najväčším prejavom Božej moci v dejinách.

25. máj

Rozhodujúcim kritériom nie je cirkevná príslušnosť. Rozhodujúcim kritériom je správny postoj k Ježišovi. Kto ho nezaujme, neutralita je nemožná.