Svetlo na každý deň

10. august

Mária a Marta poznali Ježiša ako toho, ktorý má moc uzdraviť. Ale teraz Ho spoznali ako toho, ktorý má moc i vzkriesiť. Ježiš im nedal to, čo čakali, aby im mohol dať to, čo nečakali.

9. august

Tam, kde končia všetky ľudské možnosti a všetky ľudské cesty, Ježiš otvára cestu života. Smrť nám môže vytrhnúť blízkych z našich rúk, ale nemôže ich vytrhnúť z Ježišových rúk.

8. august

Pozoruhodná modlitba pri Lazárovom hrobe! Cez ňu nám Ježiš dáva nahliadnuť do tajomného vzťahu medzi sebou a Bohom, ktorý je vzťahom medzi Synom a Otcom.