Úvahy na každý deň

19. apríl

Existuje vyššia hodnota než je rodina a tou je Božie kráľovstvo. A vo chvíli, keď sa zrazia záujmy Božieho kráľovstva so záujmami rodiny, Božie kráľovstvo má vždy prednosť.

18. apríl

Ježiš sa vtedy priznal k svojim učeníkom ako k svojim bratom v prítomnosti ľudí tu na zemi. Dnes sa priznáva k nám v prítomnosti svojho Otca v nebi, keď hovorí: Otče, hľa, moji bratia a moje sestry...

17. apríl

Ježiš preto hovorí nie svojim najbližším, aby mohol povedať svoje áno všetkým ostatným. On hovorí nie tým, ktorí si robia na Neho nárok z titulu pokrvného príbuzenstva, aby tak mohol povedať svoje...