Ó, ja, malej viery

Niekedy sa uspokojíme so slabšou vierou, pretože sa bojíme, čo by nás väčšia viera mohla stáť v tomto živote.

Úvahy na každý deň

23. september

Keď sa naša vôľa začne zhodovať s Božou vôľou, tým viac sa naša túžba byť požehnaní mení na túžbu byť požehnaním pre druhého. Potom nám nezáleží na tom, aby sme sa my mali dobre pri druhých, ale aby...

22. september

Taký je totiž Boh. Je ochotný zostúpiť do najväčšej ľudskej biedy a telesnosti, aby svoje dielo zahalil do biednych ľudských šiat tak, že ho poriadne ani nevidieť.

21. september

Ráchel spoznáva, že Boh je zdrojom všetkého šťastia. Aby sa tak stalo, muselo jej byť šťastie z plodnosti na dlhší čas odoprené. Aby vo svojom trápení hľadala Boha. A On sa priznal a vypočul.