Veľkonočná viera

My sme sa do veľkonočnej nedele zobudili ako ľudia, ktorí už vedia, že Ježiš Kristus, ktorý bol na Veľký piatok ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych. Ako to však vyzeralo...

Slovo na každý deň

13. apríl

Ježiš na kríži nemohol zachrániť seba, aby mohol zachrániť nás! Zachránil nás, keď na sebe niesol trest za vinu sveta.

12. apríl

Ježiš povedal, že na tejto zemi nemá miesto, kde by mohol skloniť svoju hlavu. Ale nakoniec človek predsa našiel pre Neho také miesto, na kríži.

11. apríl

Hoci je človek stvorený na Boží obraz, žije v takom konflikte s Bohom, že keď On príde medzi nás v ľudskom tele, nemôže inak dopadnúť ako skončiť na kríži.