Staré evanjelium pre moderný život

Čo sú sviatosti?

Sviatosti, krst a Večeru Pánovu, ustanovil Boh a zaviedol Kristus. Ako im máme rozumieť, ako ich máme prijímať a v čom sú požehnaním pre život veriaceho?

Skutočný domov v nebi

Ježiš sľubuje svojim učeníkom dva príbytky, jeden v nebi a druhý na zemi. Na čo slúžia a čo je ich cieľom a zmyslom, si môžete prečítať v dnešnom krátkom zamyslení.

Slovo na každý deň

14. jún

To najhoršie, čoho bol človek schopný, zabiť Božieho Syna, Boh použil na to najlepšie, čoho je On schopný, zachrániť človeka. Na kríži sa stretla nenávisť človeka a Božia láska. A láska vyhrala!

13. jún

Čo znamená zoslanie Svätého Ducha pre Ježišových učeníkov? A čo znamená byť Ježišovým svedkom? Viac v dnešnom zamyslení.

12. jún

Jeruzalem a s ním celý dom Izraela dostáva od Boha príležitosť zložiť reparát. Na prvý termín, na Veľkú noc nikto neobstál. Vtedy prepadli všetci bez rozdielu. Na Turice dáva Boh nový, druhý, opravný...