Svetlo na každý deň

18. máj

Ježiš otvára svoju náruč dokorán pre každého, kto príde k Nemu. Lebo jeho srdce je otvorené dokorán pre tých, ktorí k Nemu prichádzajú.

17. máj

Keď nás teda Ježiš volá k viere v Neho, nevolá nás k prijatiu jeho darov, ale k prijatiu Darcu, jeho samého.

16. máj

Ježiš je ten pravý Boží chlieb, o ktorom platí, že  dáva svetu život. Boh nám v Ježišovi dáva životodarný chlieb, pričom život, ktorý On dáva, je večný.