Slovo na každý deň

17. október

Skôr, ako Ježiš upadne do rúk nepriateľov, vysloví svoju poslednú vôľu: Otče, chcem. Pozoruhodné! Nikdy predtým a nikdy potom nepočujeme Ježiša modliť sa: Otče, chcem.

16. október

Kresťania zostali tomuto svetu veľa dlžní. Svet potrebuje nielen počuť zvesť evanjelia, ale aj vidieť moc evanjelia demonštrovanú v živote kresťanov. To, ako evanjelium dokáže spojiť a zjednotiť...

15. október

Jednota, za ktorú sa Ježiš modlí, má nielen horizontálny, ale i vertikálny rozmer. Nie je to len jednota medzi veriacimi navzájom, ale i jednota veriacich s Otcom a Synom.