Pokorte sa a modlite

Pôst je aktom pokorenia, keď Bohu hovoríme o svojich potrebách, a tiež tým, že nám nanovo ukazuje, akí sme v skutočnosti slabí.

Svetlo na každý deň

4. október

Doteraz bol Ježiš Tešiteľom učeníkov. Odteraz prevezme jeho úlohu iný Tešiteľ, Duch pravdy. Veď aj Božie dieťa potrebuje potešenie.

3. október

Keď hájime Božie záujmy na zemi, môžeme v Ježišovom mene pre ne prosiť o podporu. Cez modlitby tak môžeme mať účasť na väčších skutkoch, než aké konal Ježiš. Môžeme mať účasť na zázrakoch, ktoré...

2. október

Všade tam, kde moc evanjelia premieňa životy ľudí a kde sa rodia noví ľudia pre nebo, sme svedkami väčších skutkov. Moje i tvoje vzkriesenie z duchovnej smrti pre večný život tak bolo väčším skutkom...