Staré evanjelium pre moderný život

Úvahy na každý deň

19. jún

Ježiš nás modlitbou Otčenáš učí, čo majú byť modlitebné priority Božieho dieťaťa. Sú to Otcove záujmy, ktoré sa týkajú jeho mena, jeho kráľovstva a jeho vôle.

18. jún

Oslovenie Otče náš hovorí o Božom sklonení sa k nám. Vďaka tomu môžeme mať dôverný prístup k Bohu ako deti k Otcovi.

17. jún

Ak oslovenie Otče nás vovádza do dôverného vzťahu s Bohom ako Otcom, tak oslovenie Otče náš nás vovádza do spoločenstva všetkých Božích detí. Do spoločenstva cirkvi, celej Božej rodiny.