Staré evanjelium pre moderný život

Štruktúra kázne

Kázeň musí byť dobre zorganizovaná, aby komunikovala hlavnú myšlienku a dosiahla svoj zámer. Pomôže vypracovanie osnovy.