Staré evanjelium pre moderný život

#1 Ježišova premiéra

Niektorí ľudia dúfajú, že Boh neexistuje, pretože podľa nich náboženstvo uberá zo života. Ak Ježiš skutočne prináša život, čo nám napovedá záznam tejto udalosti o tom, aký ten život je? Čo to...

Sila príkladu

Ako kresťania - jednotlivci a spoločne ako cirkev - máme byť príkladom Božieho charakteru v padlom svete. Čo to znamená a ako to (ne)robiť?

Slovo na každý deň

17. máj

Aká je situácia, v ktorej sa Boží ľud nachádza v tomto svete? Taká, v akej sa nachádza prorok Elizeus v tomto príbehu. Ak jeho sluha čelí danej situácii strachom, on jej čelí vierou.

16. máj

Sme na konci delenia zasľúbenej zeme. Ako by asi vyzeral náš život, keby nám Boh ponúkol možnosť, akú dal Jozuovi? Keby sme si svoj „svoj životný údel“ mohli vybrať sami? Boli by sme na tom lepšie...

15. máj

Izraelské kmene Menašše a Efraim verejne vyjadrujú svoju nespokojnosť s podielom na krajine, ktorý sa im ušiel. Reprezentujú tak postoj ľudí, ktorí majú pocit, že boli o niečo ukrátení...