Podporte nás

Činnosť Spoločenstva evanjelia je financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov jednotlivých podporovateľov.

Ak by ste aj Vy chceli prispieť k tomu, aby ľudia lepšie poznali Božie slovo svojou mysľou, milovali Boha svojím životom a slúžili vo svete s milosťou a pravdou, svoje dary môžete posielať jednorázovo, alebo pravidelne na tento bankový účet:

Banka: Fio banka
IBAN:
SK03 8330 0000 0026 0260 5487
Variabilný symbol: 2024

Ďakujeme.