Podporte nás

Činnosť Spoločenstva evanjelia je financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov jednotlivých podporovateľov.

Ak by ste aj Vy chceli prispieť k tomu, aby ľudia lepšie poznali Božie slovo svojou mysľou, milovali Boha svojím životom a slúžili vo svete s milosťou a pravdou, svoje dary môžete posielať jednorázovo, alebo pravidelne na tento bankový účet:

Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK27 0900 0000 0051 6796 9203
Variabilný symbol: 2023

Ďakujeme.