Kategória - Biblia a teológia

Čo je krst?

Podľa vzoru väčšiny tradičných katechizmov každú otázku a odpoveď sprevádza biblický verš. Ku každej otázke a odpovedi je priložený komentár jedného...

14. jún

To najhoršie, čoho bol človek schopný, zabiť Božieho Syna, Boh použil na to najlepšie, čoho je On schopný, zachrániť človeka. Na kríži sa stretla...