Kategória - Biblia a teológia

Synovia svätých levieho srdca

„Sieň viery“ v Liste Hebrejom nie je zoznam polobohov, ktorí urobili to, čo my nemôžeme. Sú to praotcovia a pramatky, ktorých príbehy sú zaznamenané...