Konferencia MÁME ČO ZVESTOVAŤ

UROBME ZVESŤ PRÍŤAŽLIVOU

Sme uprostred pandémie nevídaných rozmerov: Naše krematóriá nestíhali spaľovať našich mŕtvych. Sotva je medzi nami niekto, kto v tejto pandémii nestratil niekoho blízkeho. Kultúra rokov 2020 a 2021 sa zapíše do histórie skratkou ROR – ruky, odstup, rúško.

A predsa! Od veľkonočnej nedele žijeme v realite nádeje, radosti a nového života. Smrť a vzkriesenie Ježiša zmenila svet o 180°. Ježiš je Pánom vesmíru. Je to svet, kde sa jednotlivci, rodiny, spoločenstvá a celé kultúry môžu transformovať evanjeliom.

Lenže, čo je kultúra? Veľmi jednoducho by sme ju mohli definovať tak, že kultúra sú príbehy, ktorými vysvetľujeme zmysel sveta. Vysvetľujeme nimi, prečo sme tu? Čo to všetko znamená? Ako môžeme byť šťastní? Čo je správne a nesprávne? Rôzni ľudia v rôznych obdobiach dávali a dávajú na tieto otázky rôzne odpovede.

Na minulej konferencii sme videli, že svet má jeden veľký (Boží!) príbeh. Preto stále máme čo zvestovať.

Boli sme obnovení a znovu poverení tým, čím pri stvorení: budovať kultúru, ktorá oslavuje Boha. Vzhľadom na ničivé účinky hriechu a realitu pekla, volanie k pokániu a viere v Krista je v centre nášho poslania. Ale musí to byť v prepojení na naše kultúrne povolanie. Spôsob ako kultivovať zem v novom stvorení znamená, že chlapci a dievčatá, mužovia a ženy sa obrátia ku Kristovi a budú robiť všetky národy jeho učeníkmi.

Istotu nádeje v definitívne víťazstvo Krista a radosť z nového života, ktorý nám Kristus daroval, prepojme s tým, čo ľudia denno-denne pozerajú v televízii, čítajú na facebooku a hrajú na počítači. Skrátka, urobme im našu zvesť príťažlivou! Veď evanjelium Ježiša Krista nanajvýš príťažlivou zvesťou je.

Takže, ak sa dovtedy Kristus nevráti, aby definitívne spustil záverečnú oponu dejín sveta, tak vás s radosťou pozývam

na 13. konferenciu Máme čo zvestovať:

UROBME ZVESŤ PRÍŤAŽLIVOU

Stiahni:

Zdieľaj:

Hlavný rečník

Dr. Daniel Strange

Narodil sa v roku 1974 rodičom z Británie a Guayany. Je ženatý a s manželkou Elly majú 7 detí. Rád počúva jazz a sleduje futbalový klub West Ham United.

Daniel získal doktorát teológie na univerzite v Bristole.

Je starším zboru East Finchley Baptist Church,

V septembri 2021 sa stal riaditeľom Crosslands – centra pre kultúrnu, náboženstvo a misiu, ktorého cieľom je posilňovať Cirkev v jej kultúrnej angažovanosti, misijnej inovatívnosti a konfrontovať naliehavé výzvy súčasnej doby s dôverou v evanjelium.

V minulosti pracoval ako koordinátor Spoločenstva teologických študentov. V Oak Hill College na severovýchode Londýna prednášal kresťanský svetonázor, apologetiku a verejnú teológiu.

Pre Daniela je úžasne vzrušujúce, že celý svet je treba získať pre Krista. Nato si však treba osvojiť kresťanský svetonázor.

Program

ŠTVRTOK, 28. APRÍL 2022

Pripravujeme.


PIATOK, 29. APRÍL 2022

Pripravujeme.


SOBOTA, 30. APRÍL 2022

Pripravujeme.

Miesto

Hotel Satel v Poprade

FAQ

Často kladené otázky

Bude konferencia prebiehať prezenčne, alebo online?

V roku 2021 sme po prvýkrát v histórii usporiadali konferenciu iba online. V roku 2022 by sme sa radi vrátili k prezenčnej forme.

Koľko bude stáť účasť na konferencii?

Ceny pre rok 2022 zatiaľ nepoznáme. Konferenčný balík zahŕňa ubytovanie s raňajkami, plnú penziu a symbolický konferenčný poplatok. Usilujeme sa, aby bola konferencia finančne dostupná pre každého, kto má záujem sa jej zúčastniť. Preto účastníkom ponúkame možnosť požiadať o sponzorský príspevok, alebo naopak, ak to ich finančné možnosti dovoľujú, finančne prispieť dobrovoľným darom na podporu účasti niekoho iného.

V akom jazyku budú prednášky?

Keďže hlavný rečník pochádza z Veľkej Británie, bude prednášať v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený. Rovnako budú preložené všetky videá a pracovné listy.