Konferencia MÁME ČO ZVESTOVAŤ

SPOLU V SLUŽBE SLOVA

Iba málo tém vyvolalo toľko kontroverzií v našej kultúre aj v našich cirkvách, ako je téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Muži a ženy boli Bohom stvorení ako rovní vo svojej hodnote a dôstojnosti a zároveň odlišní vo svojej konštitúcii aj poslaní. Táto naša odlišnosť nás nemá obmedzovať, ale naopak robiť účinnejšími a radostnejšími partnermi v spoločnej službe Božieho kráľovstva v cirkvi. Ako muži a ženy nie sme rovnakí, a preto aj službu slova nekonáme rovnako, ale konáme ju spolu, lebo len spolu napĺňame veľký zámer nášho Stvoriteľa.

Také je naše presvedčenie, ale ako by sa malo premietať do nášho praktického života? Stelesňujú komplementárne zbory rovnakú hodnotu a dôležitosť mužov a žien naozaj? Nie je komplementarizmus iba zásterou alebo dokonca ospravedlnením mačovstva ich vedúcich? Neťaháme takými diskusiami iba „tigra za fúzy“? Nie je náš komplementarizmus len uprednostňovaním tradičných postojov pred biblickými? Ako vyzerá cirkev, v ktorej dary každého si rovnako vážime a kde muži a ženy slúžia Bohu spolu tak, že sa naozaj vzájomne dopĺňajú? Ako to komunikujeme v našom zbore? Ako pripravujeme v našich zboroch mužov a ženy pre ich službu Slova?

O týchto otázkach budeme rozmýšľať s chlapcami a dievčatami, mužmi a ženami

na 15. konferencii Máme čo zvestovať.

Stiahni:

Zdieľaj:

Hlavný rečník

Graham BEYNON

získal doktorát teológie na St. Adrews University. Graham verí, že potrebujeme cirkevných pracovníkov, ktorí sú biblicky zakorenení, teologicky zbehlí a pastoračne zameraní. Tieto svoje presvedčenia uskutočňuje ako hlavný kazateľ Grace Church Cambridge v Anglicku a riaditeľ  tréningového centra pre kazateľov slobodných zborov na Oakhill Theological College v Londýne.

Je autorom 5 kníh. Spolu s austrálskou učiteľkou na Moore Theological College Jane Tooherovou napísali knihu Embracing Complementarianism:Turning Biblical Convictions into Positive Church Culture (A biblical vision for the roles of men and women in the church-and how to put them into practice) [Prijatie komplementarizmu: Ako pretaviť biblické presvedčenia do pozitívnej cirkevnej kultúry (Biblická vízia úloh mužov a žien v cirkvi – a ako ich uviesť do praxe)].

S manželkou Charis majú tri deti. Vo voľnom čase rád pozerá televízor s manželkou, prechádza sa so psom a sám majstruje.

Charis ho bude sprevádzať aj na našej konferencii.

Beynonovci

kazateľ Grace Church Cambridge

Semináre

Biblické staršovstvo

Graham Beynon

je hlavným kazateľom Grace Church Cambridge v Anglicku a riaditeľom tréningového centra pre kazateľov slobodných zborov na Oakhill Theological College v Londýne.

Čo je biblické staršovstvo a ako sa líši od svetského vedenia alebo tradičných modelov? Preskúmame zložky biblického staršovstva, aby sme mohli sami viesť ako starší a školiť aj iných.

Charis Beynon

je manželkou a matkou troch detí vo veku 26, 25 a 23 rokov (nie všetky sú kresťania). Popri tom pracuje v škole, kde zabezpečuje dodržiavanie vládnej legislatívy. Rôznym spôsobom sa zapája do života cirkvi – vedie biblické štúdium pre kresťanov aj nekresťanov, spoluvedie domácu skupinu, manželské poradenstvo a prácu s ľuďmi zo zahraničia.

Byť rodičom je nádherný a ťažký dar. Spojenie rodičovstva so službou prináša ďalšie príležitosti na požehnanie a výzvy. Budeme sa venovať tomu, čo hovorí Biblia o rodičovstve, a potom sa to budeme snažiť aplikovať najmä na situácie v službe.


AI v službe Slova: Zakázané ovocie, alebo Boží dar?

Marek TOMAŠOVIČ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Trnave. Študoval IT, ale aj evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek má rád chutnú kávu, múdre knihy, IT a technologické “hračky” a predovšetkým priateľov okolo seba. Spolu s manželkou Martinou a dcérkou Norou majú Trnavu veľmi radi a chcú vo svojom okolí vidieť ľudí, ktorí spoznávajú Božiu premieňajúcu lásku.

Uvedením ChatGPT v novembri 2022 sa zmenil svet. Ako by sme mali vnímať umelú inteligenciu v kontexte Cirkvi, zvestovania a duchovnej služby? Je to zakázané ovocie (ktorého sa radšej ani len nedotýkať!), alebo Boží dar ku šíreniu zvesti evanjelia?


Duševné zdravie

Iryna BILODID

vyštudovala biblické poradenstvo na International Counseling Institute – Coram Deo, keďže ako sama hovorí “nemal mi kto poradiť v mojich problémoch”. Je manželkou a matkou 4 detí, s ktorou v roku 2022 nútene opustila svoju krajinu. Novým domovom sa im stal zbor Cirkvi bratskej v Nitre, kde ako aktívna členka slúži svojimi darmi a pomáha v komplikovaných pastoračných prípadoch.

Na tomto seminári preskúmame, ako naše presvedčenia o Bohu, sebe a svete ovplyvňujú naše duševné zdravie. Neobmedzíme sa len na teoretickú úroveň, ale interaktívne sa zapojíme do skúmania našich vlastných mentálnych stavov s pomocou biblických princípov.


Spievame Slovo

Ján VERČIMÁK, Ivan MÁRFÖLDI

Ján sa po ukončení Strednej lesníckej školy rozhodol pre štúdium teológie a neskôr absolvoval stáž v City Church Birmingham. Spolu s manželkou slúžia ako jedna z kazateľských rodín v Zbore Cirkvi bratskej v Bratislave – Paradox. Charakterizuje ho láska k ľuďom, horám a športu. 

Ivan pracuje a žije so svojou manželkou v Bratislave, kde sú súčasťou zboru Paradox. Ivan slúži ako jeden zo starších zboru a zároveň ako vedúci chválovej skupiny. Má veľmi rád šport, hudbu a prírodu (ideálne všetky tri v kombinácii).

“Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato”. Týmito slovami Pavol komentuje zámer spoločného stretávania sa veriacich na bohoslužbách. Na našom seminári sa preto chceme zamýšľať nad tým, ako tento jednoduchý a konkrétny cieľ formuje naše porozumenie a prax spoločného spevu veriacich počas bohoslužieb. Budeme sa pýtať základné otázky typu: “Prečo sa veriaci spolu stretávajú a prečo spolu okrem iného aj spievajú?”, “Ako môžeme ako lídri zámerne formovať čas spoločného spevu tak, aby ľudia odchádzali s bohoslužieb s tým, že v nich Kristove slová prebývajú bohato.

Miesto

Hotel Satel v Poprade

Cena kompletného konferenčného balíka:
(2x nocľah, 2x plná penzia,  zvýhodnený účastnícky poplatok∗):

1-lôžková izba    204 €/os
2-lôžková izba    150 €/os
3-lôžková izba   
139 €/os

∗ Platí pri registrácii do konca februára 2024 a objednávke kompletného konferenčného balíka; po tomto termíne sa výška poplatku zvyšuje.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Bude konferencia prebiehať prezenčne, alebo aj online?

Konferencia sa uskutoční iba k prezenčnej forme.

Koľko bude stáť účasť na konferencii?

Konferenčný balík, ktorý zahŕňa ubytovanie s raňajkami, plnú penziu a konferenčný poplatok, sa pohybuje od 139 € do 204 € v závislosti od typu ubytovania.
Usilujeme sa, aby bola konferencia finančne dostupná pre každého, kto má záujem sa jej zúčastniť. Preto účastníkom ponúkame možnosť požiadať o sponzorský príspevok, alebo naopak, ak to ich finančné možnosti dovoľujú, finančne prispieť dobrovoľným darom na podporu účasti niekoho iného.

V akom jazyku budú prednášky?

Keďže hlavný rečník pochádza z Veľkej Británie, bude prednášať v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený prostredníctvom aplikácie Listen Everywhere.
Aplikáciu si stiahnite do mobilného telefónu pred príchodom na konferenciu a nezabudnite si priniesť slúchadlá.