Konferencia MÁME ČO ZVESTOVAŤ

UROBME ZVESŤ PRÍŤAŽLIVOU

Iste sa pamätáte, že svoje pôvodné pozvanie na túto konferenciu som začal takto: „Sme uprostred pandémie nevídaných rozmerov: Naše krematóriá nestíhali spaľovať našich mŕtvych…“ A žiaľ, ani nemusím pokračovať, že odvtedy sme aj uprostred humanitárnej katastrofy, ktorú spôsobuje bratovražedná vojna na susednej Ukrajine. Utrpenie žien a detí, ktoré utekajú pred vojnou, nás vedie k praktickej láske, ktorej sa učíme od Hospodina, ktorý je Otcom sirôt a obhajcom vdov (Ž 68:6). Verím preto, že všetci sa modlíme za mier. Verím tiež, že väčšina z nás je aj rôznymi praktickými spôsobmi zapojená v praktickej pomoci a starostlivosti o utečencov, ktorú oceňuje aj náš Pán Ježiš Kristus (Mt 25:31-40).

A predsa! Alebo práve preto pozýva Pán Ježiš svojich učeníkov po namáhavej misii: Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! (Mk 6:31). Preto vás pozývam aj ja, aby ste zo všetkej tej námahy, zhonu a povinností odišli od toho všetkého na 2 dni, stretli a povzbudili sa po dvojročnej prestávke navzájom s ostatnými bratmi a sestrami. Odpočiňme si od toho všetkého, čo na nás tak nečakane doľahlo a premýšľajme spolu pred naším Pánom o evanjeliu, ktoré je aj teraz Božou mocou na spásu (Rim 1:16), ale aj o tom, ako túto zachraňujúcu zvesť urobiť príťažlivou v týchto hrozných podmienkach.

Pôvodný program 13. konferencie Máme čo zvestovať 28.-30. apríla chceme ešte aj obohatiť, ale zároveň vytvoriť trochu viac času a priestoru pre neformálne stretnutia alebo jednoducho odpočinok. Načerpať nové sily, ba aj nadšenie bude určite stáť za váš čas i peniaze. Odvážim sa preto parafrázovať Marekove slová: Poďme k Ježišovi a oznámme mu všetko, čo robíme a učíme. Potom počujme jeho pozvanie: Poďte vy sami do ústrania a trochu si odpočiňte. – Stále totiž prichádza a odchádza množstvo ľudí, takže sa nemáte kedy ani najesť (Mk 6:30-31).

Od veľkonočnej nedele žijeme v realite nádeje, radosti a nového života. Smrť a vzkriesenie Ježiša zmenila svet o 180°. Ježiš je Pánom vesmíru. Je to svet, kde sa jednotlivci, rodiny, spoločenstvá a celé kultúry môžu transformovať evanjeliom.

Lenže, čo je kultúra? Veľmi jednoducho by sme ju mohli definovať tak, že kultúra sú príbehy, ktorými vysvetľujeme zmysel sveta. Vysvetľujeme nimi, prečo sme tu? Čo to všetko znamená? Ako môžeme byť šťastní? Čo je správne a nesprávne? Rôzni ľudia v rôznych obdobiach dávali a dávajú na tieto otázky rôzne odpovede.

Boli sme obnovení a znovu poverení tým, čím pri stvorení: budovať kultúru, ktorá oslavuje Boha. Vzhľadom na ničivé účinky hriechu a realitu pekla, volanie k pokániu a viere v Krista je v centre nášho poslania. Ale musí to byť v prepojení na naše kultúrne povolanie. Spôsob ako kultivovať zem v novom stvorení znamená, že chlapci a dievčatá, mužovia a ženy sa obrátia ku Kristovi a budú robiť všetky národy jeho učeníkmi.

Istotu nádeje v definitívne víťazstvo Krista a radosť z nového života, ktorý nám Kristus daroval, prepojme s tým, čo ľudia denno-denne pozerajú v televízii, čítajú na facebooku a hrajú na počítači. Skrátka, urobme im našu zvesť príťažlivou! Veď evanjelium Ježiša Krista nanajvýš príťažlivou zvesťou je.

Máme čo zvestovať 28.-30. apríla 2022, kde budeme pod vedením Dr. Strange-a hľadať spôsoby, ako túto úžasne skvelú zvesť udomácniť – urobiť zrozumiteľnejšou a príťažlivejšou pre kultúru, ktorej sme súčasťou.

Teším sa na odpočinok s Ježišom aj s vami. Do videnia 28.-30. apríla 2022

na 13. konferencii Máme čo zvestovať:

UROBME ZVESŤ PRÍŤAŽLIVOU

Stiahni:

Zdieľaj:

Hlavný rečník

Dr. Daniel Strange

Narodil sa v roku 1974 rodičom z Británie a Guayany. Je ženatý a s manželkou Elly majú 7 detí. Rád počúva jazz a sleduje futbalový klub West Ham United.

Daniel získal doktorát teológie na univerzite v Bristole.

Je starším zboru East Finchley Baptist Church,

V septembri 2021 sa stal riaditeľom Crosslands – centra pre kultúrnu, náboženstvo a misiu, ktorého cieľom je posilňovať Cirkev v jej kultúrnej angažovanosti, misijnej inovatívnosti a konfrontovať naliehavé výzvy súčasnej doby s dôverou v evanjelium.

V minulosti pracoval ako koordinátor Spoločenstva teologických študentov. V Oak Hill College na severovýchode Londýna prednášal kresťanský svetonázor, apologetiku a verejnú teológiu.

Pre Daniela je úžasne vzrušujúce, že celý svet je treba získať pre Krista. Nato si však treba osvojiť kresťanský svetonázor.

Program

ŠTVRTOK, 28. APRÍL 2022

16:30 – 18:30Registrácia
18:00 – 19:00 Večera
19:00 – 20:45Pravidlá „hry
V akom prostredí žijeme svoj život?
DANIEL STRANGE

PIATOK, 29. APRÍL 2022

7:00 – 8:30Raňajky
9:00 – 10:00OD TEXTU KU ZVESTI:
Čo nosíme na bohoslužby? (1Kor 11:2-16)
TODD PATTERSON
10:00 – 10:30Prestávka
10:30 – 11:30Kozmická skrývačka
O čo zachytiť zvesť v prostredí, v ktorom žijeme?
DANIEL STRANGE
11:45 – 12:20Otázky a poznámky
12:30 – 13:30Obed
Voľno, rozhovory
16:00 – 17:15SEMINÁRE
B. Vasiľ: Nová rodina pre utekajúcich ľudí
L. Krivošík: Mäkký totalitarizmus: Hrozí kresťanom v Amerike a Európe nová vlna útlaku?
T. Baldis: Prečo sú otázky dôležité pre naše posolstvo
L. Laurovičová, S. Henželová: Rozhovor o komplementárnej službe žien
18:00 – 19:00Večera
19:00 – 20:45Príťažlivé body a príťažlivá Osoba
O čom všetci rozprávajú a čo s tým má Ježiš?
DANIEL STRANGE

SOBOTA, 30. APRÍL 2022

7:00 – 8:30Raňajky
9:00 – 10:00Európa 2021/22
Kľúčové otázky a trendy, ktoré v súčasnosti formujú kontext kresťanskej misie v Európe.
JIM MEMORY
10:00 – 10:30Prestávka
10:30 – 11:30Príťažliví ľudia
Ako máme žiť, aby naša zvesť bola príťažlivá?
DANIEL STRANGE
11:45 – 12:00Otázky a poznámky
12:00 – 13:00Obed

Semináre

Nová rodina pre utekajúcich ľudí


BOHUŠ VASIĽ

Veľký počet ľudí prechádzajúcich cez východnú hranicu je veľkou výzvou, ale aj veľkým darom pre slovenské zbory. Seminár bude o integrácii ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Ako byť zborom, kde sa prirodzene stanú súčasťou života a služby? Ako im duchovne slúžiť?

Seminár bude moderovaným rozhovorom s ľuďmi, ktorí majú prvé skúsenosti, alebo aspoň už poznajú konkrétne otázky, na ktoré hľadajú odpovede.

Rozhovor o komplementárnej službe žien v cirkvi

LEA LAUROVIČOVÁ, SILVIA HENŽELOVÁ

Sme presvedčení, že Biblia má jasnú predstavu o úlohách mužov a žien v živote cirkvi. Hoci sú ich úlohy rozdielne, veríme, že to neznamaná, že by pre službu žien v cirkvi nebolo miesto.

Sisa s Leou sa budú rozprávať o mnohých príležitostiach pre službu žien v ich komplementárnom zbore v Bratislave, o svojich skúsenostiach a presvedčeniach a radi do rozhovoru zapoja aj vás. 

Prečo sú otázky dôležité pre naše posolstvo


TINA BALDIS

Každý hľadá odpovede. Hľadanie odpovedí je stredobodom cesty ľudskej skúsenosti. A otázky sú prostriedkom, ktorým cestujeme. Otázky typu: Ak by ste mohli žiť život, o akom ste vždy snívali, ako by to vyzeralo? alebo Prečo sú v živote problémy a bolesti?

Na tomto seminári sa pozrieme na to, prečo je schopnosť načúvať otázkam, mať otázky a klásť otázky dôležitým nástrojom, ktorý každý kresťan potrebuje, aby mohol nájsť cieľ svojej cesty životom.

Mäkký totalitarizmus: Hrozí kresťanom v Amerike a Európe nová vlna útlaku?

LUKÁŠ KRIVOŠÍK

„Marxistický Mordor bol skutočnosťou, ale viera tých, ktorí kládli odpor, ho prežila, lebo tvrdá totalita narazila na čosi tvrdšie: pravdu. V našich časoch je vynárajúca sa totalita mäkšia, bystrejšia a sofistikovanejšia – ale to neznamená, že je preto menej totalitnou… Rovnako ako jeho brutálnejší brat je založený na najstaršej lži zo všetkých. Na tej lži, ktorú had, otec každej lži zašepkal v Záhrade: „Budete ako bohovia“ (s. 264).

Obsah seminára bude bude inšpirovaný myšlienkami z knihy Roda Drehera: Neži v lži; Príručka pre kresťanských disidentov, ktorú Lukáš preložil. Bolo by ideálne (ale nie je to podmienka), keby ste si knihu vopred prečítali.

Miesto

Hotel Satel v Poprade

Kompletný konferenčný balík
(2x ubytovanie, 2x plná penzia, znížený účastnícky poplatok 5€):
1lôžková izba         119,00€
2lôžková izba          90,00€
3lôžková izba           81,00€

∗ Účastnícky poplatok pri registrácii do 20. marca 2022 je 10€.
Po tomto dátume sa zvýši na 20€.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Bude konferencia prebiehať prezenčne, alebo online?

V roku 2021 sme po prvýkrát v histórii usporiadali konferenciu iba online. V roku 2022 by sme sa radi vrátili k prezenčnej forme.

Koľko bude stáť účasť na konferencii?

Konferenčný balík, ktorý zahŕňa ubytovanie s raňajkami, plnú penziu a konferenčný poplatok (s 50% zľavou), sa pohybuje od 80€ do 120€ v závislosti od typu ubytovania.
Usilujeme sa, aby bola konferencia finančne dostupná pre každého, kto má záujem sa jej zúčastniť. Preto účastníkom ponúkame možnosť požiadať o sponzorský príspevok, alebo naopak, ak to ich finančné možnosti dovoľujú, finančne prispieť dobrovoľným darom na podporu účasti niekoho iného.

V akom jazyku budú prednášky?

Keďže hlavný rečník pochádza z Veľkej Británie, bude prednášať v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený prostredníctvom aplikácie Listen Everywhere.
Aplikáciu si stiahnite do mobilného telefónu pred príchodom na konferenciu a nezabudnite si priniesť slúchadlá.