Autori

9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.


Andy Allan

Andy Allan

žije v Lincolne v Nebraske (USA) so svojou manželkou a dvoma deťmi. Pracuje pre Cru a má na starosti misionárov z celého sveta. Napísal články a materiály pre Cru a ďalšie kresťanské služby. Rád surfuje a sleduje sériu Fast & Furious.


Greg Allison

Greg Allison

je profesorom kresťanskej teológie na The Southern Baptist Theological Seminary v USA, tajomníkom Evangelical Theological Society a starším zobru Sojourn Church East. Napísal tri hlavné diela: Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine (Historická teológia: Úvod do kresťanskej vierouky, Zondervan, 2011), Sojourners and Strangers: The Doctrine of the Church (Súputníci a cudzinci: Učenie o cirkvi, Crossway, 2012), and Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment (Rímsko-katolícka teológia a prax: Evanjelikálne zhodnotenie; Crossway, 2014).


Will Anderson

Will Anderson

má na starosti učeníctvo v službe deťom v cirkevnom zbore v Kalifornii.


Václav Andrš

Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.


Christopher Ash

Christopher Ash

je kazateľom, učiteľom a spisovateľom. Do roku 2015 slúžil ako riaditeľ Proclamation Trust’s Cornhill Training Course v Londýne. Jeho hlavným autorským projektom je čítanie, zvestovanie a modlitby Žalmov. V roku 2015 bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať. Jeho prednášky z konferencie si môžete vypočuť TU.


Joel R. Beeke

Joel R. Beeke

je autorom a spoluautorom stovky kníh a editorom ďalšej stovky. Je predsedom a zároveň profesorom systematickej teológie a homiletiky na Puritan Reformed Theological Seminary v meste Grand Rapids v Michigane, redaktorom magazínu Banner of Sovereign Grace Truth, vedúcim vydavateľstva Inheritance Publishers a viceprezidentom spolku Dutch Reformed Translation Society.


Rastislav Betina

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.J. A. Block

J. A. Block

spolu s manželkou slúži ako misionár - učiteľ na medzinárodnej škole v Ekvádore. Vyučuje Bibliu a apologetiku, trénuje basketbal a zároveň je doktorantským študentom na Midwestern Baptist Theological Seminary.


Jon Bloom

Jon Bloom

je autorom a spoluzakladateľom Desiring God. Napísal knihy Not by Sight, Things Not Seen a Don’t Follow Your Heart. S manželkou majú päť detí a žijú v Minneapolise, USA.


William Boekenstein

William Boekenstein

skôr ako sa stal pastorom zboru, niekoľko rokov učil na kresťanskej škole. S manželkou majú tri deti.


Chris Bruno

Chris Bruno

pôsobí ako odborný asistent v odbore Novej zmluvy a gréčtiny na Bethlehem College & Seminary v Minneapolise v štáte Minnesota, USA. Predtým vyučoval Bibliu a teológiu na Cedarville University a Northland International University a pôsobil ako kazateľ v zbore Harbor Church v Honolulu na Havaji. Chris má spolu s manželkou Katie štyroch synov.


Rosaria Butterfield

Rosaria Butterfield

je autorka, rečníčka, manželka kazateľa, matka a fanúšička domáceho vzdelávania, a napokon bývalá profesorka angličtiny a ženských štúdií na Univerzite v Syracuse v štáte New York. Napísala The Secret Thoughts of an Unlikely Convert (Skryté myšlienky nepravdepodobnej konvertitky) a Openness Unhindered (Bezhraničná otvorenosť).


Matt Capps

Matt Capps

slúži ako kazateľ vo Fairview Baptist Church v Apex, v Severnej Karolíne. Získal titul magister teológie v odbore biblické jazyky na Southeastern Baptist Theological Seminary. Matt je autor a prispievateľ do mnohých kníh.


Don Carson

Don Carson

je jedným z najuznávanejších evanjelikálnych učencov 21. storočia. Je autorom asi 60 kníh a obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evanjelizáciách na celom svete. Stál pri zrode tzv. The Gospel Coalition (Spoločenstvo evanjelia), ktorého zámerom je pomáhať ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou mysľou, plnšie milovať Boha svojim srdcom a prinášať do sveta milosť a pravdu.


Joe Carter

Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.


Matt Chandler

Matt Chandler

je kazateľom, učiteľom a prezidentom organizácie ACTS 29. Napísal niekoľko kníh: Take Heart, Mingling of Souls, Recovering Redemption, To Live Is Christ to Die Is Gain, Creature of the Word, The Explicit Gospel a Joy in the Sorrow. S manželkou Lauren majú tri deti a žijú v Texase.


Anthony L. Chute

Anthony L. Chute

je docentom cirkevnej histórie a prodekanom Školy kresťanskej služby (School of Christian Ministries) na California Baptist University, kde učí od roku 2003.


Cameron Cole

Cameron Cole

vedie službu deťom, mladým a rodinám v Cathedral Church of the Advent v Birminghame, Alabame, USA. Napísal niekoľko kníh a ako redaktor sa podieľal na vydaní publikácie Gospel-Centered Youth Ministry: A Practical Guide (Služba mladým zameraná na evanjelium: praktický sprievodca).


Becket Cook

Becket Cook

je spisovateľ a rečník. V mladosti sa venoval herectvu a módnemu dizajnu. Po štúdiu teológie trávi väčšinu času prednáškami v cirkevných zboroch, na univerzitách a konferenciách na tému homosexualita a kultúra.


Jim and Angela Davis

Jim and Angela Davis

sú manželia a rodičia štyroch detí. Jim je kazateľom v Orlande. Spoločne slúžia ako rečníci na konferenciách pre manželské páry.


Leonardo De Chirico

Leonardo De Chirico

prednáša historickú teológiu na Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione v Janove v Taliansku; kazateľ evanjelikálneho zboru Breccia di Roma v Ríme, riaditeľ Iniciatíva Reformanda, podpredseda Talianskej evanjelickej aliancie.Kevin DeYoung

Kevin DeYoung

je americký teológ, spisovateľ a kazateľ. Je zároveň jedným z členov Rady Spoločenstva evanjelia v USA (The Gospel Coalition).


Justin Dillehay

Justin Dillehay

je kazateľom a pravidelným prispievateľom do Spoločenstva evanjelia, USA.Nana Dolce

Nana Dolce

vyučuje ženy a deti v baptistickom zbore vo Washingtone, D.C.


Alex Duke

Alex Duke

je šéfredaktor 9Marks. Býva v Louisville, Kentucky, kde taktiež slúži v Third Avenue Baptist Church ako vedúci mládežníckej služby a tréningov o cirkvi.


Zack Eswine

Zack Eswine

je americkým kazateľom, mentorom a spisovateľom. Vo svojich knihách často píše o neobyčajnostiach obyčajného života a služby s Ježišom. Formuluje otázky, túžby a okolnosti ľudského srdca, ktoré zápasí s tým, aby pochopilo kto je Ježiš a čo má jeho život spoločné s tým našim.


Katie Faris

Katie Faris

s manželom Scottom vychovávajú päť detí vo veku od 2 do 13 rokov. O svojich skúsenostiach s materstvom a výchovou sa podelila v knihe Loving My Children: Embracing Biblical Motherhood. Žije v New Jersey, USA.


William P. Farley

William P. Farley

pracoval 25 rokov vo svete biznisu a bol starším cirkevného zboru. Tento život však zanechal, aby mohol začať písať a zakladať zbory. Hoci je už dnes na dôchodku, stále píše a prednáša na konferenciách o zakladaní zborov. Žije v štáte Washington v USA.


John Feinberg

John Feinberg

je profesorom systematickej teológie na Trinity Evangelical Divinity School. špecializuje sa na problematiku zla a utrpenia, etiku, rozvod a opätovné manželstvo, biblické proroctvo, súčasnú teológiu a filozofiu, spásu a apologetiku. S manželkou Patríciou žijú vo Vernon Hills, Illinois, USA.


Lael Fenton

Lael Fenton

je americký kazateľom redaktorom rádiového programu, ktorý sa zaoberá kresťanským životom a službou. S manželkou Suzanne majú štyri deti.


John Frame

John Frame

je americký teológ a učiteľ systematickej teológie a filozofie.


Global Partners in Peace and Development

Global Partners in Peace and Development

Na Slovensku reprezentujú organizáciu Global Partners Charles, Janet a ich dcéra Tina Baldisoví. Okrem víkendoviek a letných táborov pravidelne usporadúvajú semináre o kresťanskom pohľade na svet (svetonázore).


J. D. Greear

J. D. Greear

je kazateľom cirkevného zboru The Summit Church v Severnej Karolíne. Napísal publikácie Evanjelium (Gospel; B&H, 2011), Prestaň pozývať Ježiša do svojho srdca (Stop Asking Jesus Into Your Heart; B&H, 2013) a Ježiš na pokračovanie (Jesus, continued; Zondervan, 2014)


David Gundersen

David Gundersen

slúži ako hlavný kazateľ v cirkevnom zbore BridgePoint v Houstone v Texase. Predtým strávil pätnásť rokov vyučovaním a školením študentov kresťanských vysokých škôl ako riaditeľ, docent a profesor.


Pavel Hanes

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB


Collin Hansen

Collin Hansen

je redakčným riaditeľom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) v USA. Vyštudoval teológiu, žurnalistiku a históriu. Spolu s manželkou žijú v americkej Alabame.


Ian Harber

Ian Harber

je riaditeľom pre komunikáciu v neziskovej organizácii v Dentone, USA. Študuje teológiu a pracuje s mladými ľuďmi v miestnom zbore.


Anna Meade Harris

Anna Meade Harris

je slobodnou matkou troch takmer dospelých synov. Je šéfredaktorkou blogu Rooted Ministry blog, členkou zboru Brookwood Baptist Church v Birminghame, v Alabame a je autorkou knihy Fresh Faith: Topical Devotions and Scripture-Based Prayers for College Students. Vo voľnom čase si Anna užíva záhradkárčenie, dobré knihy, beh, túry, hojdacie siete a zmrzlinu. Je fanúšičkou Crimson Tide a jedného dňa by chcela žiť pri horskom prameni v Idahu.


Paul Helm

Paul Helm

je reformovaný britský filozof a teológ.


Ján Henžel

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia


Tomáš Henžel

Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.


Megan Hill

Megan Hill

je manželkou kazateľa a redaktorkou The Gospel Coalition. Jej články sa objavujú v rôznych publikáciách, medzi ktoré patrí Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk.


Michael Horton

Michael Horton

je profesorom systematickej teológie a apologetiky na Westminster Seminary v Kalifornii. Je autorom kníh Putting Amazing Back into Grace (Úžas patrí k milosti), Christless Christianity (Kresťanstvo bez Krista) či The Gospel-Driven Life (Život hnaný evanjeliom).


Drew Hunter

Drew Hunter

Drew Hunter (M.A., Wheaton College) je vyučujúcim kazateľom v cirkevnom zbore Zionsville Fellowship v Ziosville v Indiane. Je autorom knihy Strvorený pre priateľstvo a v sérii Poznaj Bibliu je autorom dielov Izaiáš a Matúš. Drew, jeho žena Christina a ich štyri deti žijú v Zionsville v Indiane.


Reuben Hunter

Reuben Hunter

je kazateľom zboru Trinity West Church v Londýne. Bol hosťujúcim rečníkom na konferencie Máme čo zvestovať 2018. S manželkou Louisou majú štyri deti.


Juraj Institoris

Juraj Institoris

je vikárom v Zbore Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. Predtým päť rokov pôsobil ako misionár medzi Rómami v škótskom Glasgowe. Robí si doktorát z teológie na Highland Theological College. S manželkou vychovávajú dve deti.


David Jackman

David Jackman

je britský evanjelikálny kazateľ, bývalý prezident Proclamation Trust, ktorý sa od roku 1986 zameriava na podporu vykladania Biblie pre súčasný svet. Bol kazateľom veľkého cirkevného zboru v centre Southampton, a potom zakladajúcim riaditeľom Cornhill Training Course, jednoročného kurzu praktickej práce s Bibliou. Najprv študoval angličtinu na Univerzite v Cambridge a potom teológiu na Trinity College v Bristole. Je autorom viacerých komentárov a biblických pomôcok. Český preklad jeho výkladu Jánových listov vyšiel v Návrate domů. Pravidelne káže v St. Helen‘s Bishopsgate v Londýne a na biblických konferenciách po celom svete. S manželkou Heather majú dve dospelé deti.


Kelly Keller

Kelly Keller

domškolujúca matka piatich detí, manželka Davida, členka cirkevného zboru Oakhurst Baptist Church v Charlotte, Severná Karolína.


Tim Keller

Tim Keller

je americký teológ, spisovateľ a vyhľadávaný rečník. Newyorský zbor Redeemer Presbyterian Church, ktorý v roku 1989 so svojou manželkou Kathy zakladal a 28 rokov viedol, dnes pravidelne navštevuje viac ako 5 000 ľudí.
Keller je zároveň predsedom a spoluzakladateľom misijnej organizácie Redeemer City to City, ktorá podporuje zakladanie nových zborov vo svetových metropolách a vydáva knihy a ďalšie materiály pre službu cirkvi v mestskom prostredí.


Robert Kolb

Robert Kolb

je emeritným profesorom teológie na Concordia Seminary v St. Louis, Missouri v USA. Je autorom a spoluautorom mnohých kníh a vyťažovaným rečníkom na akademickej, ale aj cirkevnej pôde. Momentálne pôsobí v Nemecku.


Peter Kozár

Peter Kozár

vyštudoval robotiku a teológiu. Desať rokov pracoval vo Vysokoškolskom biblickom hnutí. S manželkou a 2 deťmi teraz žije a pracuje v združení Kresťanské centrum Berea v Modre. Rád je pri tom, keď "sa otvára Písmo a zapaľujú sa srdcia".


Melissa Kruger

Melissa Kruger

je manželkou, matkou, vyhľadávanou rečníčkou a spisovateľkou. V Spoločenstve evanjelia (USA) riadi sekciu služby ženám.


Michael J. Kruger

Michael J. Kruger

je prezidentom Reformovaného teologického seminára v Severnej Karolíne, USA, kde zároveň slúži ako profesor Novej zmluvy. V roku 2019 bol prezidentom Evanjelikálnej teologickej spoločnosti (ETS). Napísal a publikoval knihy Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped the Future of the Church (IVP Academic, 2018) and Canon Revisited: Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books (Crossway, 2012).


Greg Lanier

Greg Lanier

je kazateľom a profesorom Novej zmluvy na Reformed Theological Seminary v Orlande, USA. Napísal niekoľko kníh a teologických pojednaní na tému ranej kristológie, evanjelií a Septuaginty. S manželkou Kate a tromi dcérami žijú na Floride.


Brad Larson

Brad Larson

je americkým kazateľom, spisovateľom a básnikom.


Trevor Laurence

Trevor Laurence

je americký kazateľ, autor knihy The Story of the Word


Michael Lawrence

Michael Lawrence

je hlavným kazateľom zboru Hinson Baptist Church v Portlande v Oregone a je členom rady The Gospel Coalition. Napísal niekoľko kníh, napríklad Biblical Theology in the Life of the Church (Biblická teológia v živote Cirkvi), Conversion: How God Creates a People (Obrátenie: Ako Boh formuje ľud), Ezekiel: A 12-Week Study (Knowing the Bible) [Ezechiel: 12-týždňové štúdium (Poznanie Biblie)], a v spolupráci s Markom Deverom aj It Is Well: Expositions on Substitutionary Atonement (Myšlienky o zástupnej obete). Spolu s manželkou Adrienne majú päť detí.


Jonathan Leeman

Jonathan Leeman

je starším zboru vo Washington, D.C. a šéfredaktorom v 9Marks. Napísal niekoľko kníh o cirkvi. S manželkou majú štyri dcéry a žijú v Marylande, USA.


Peter J. Leithart

Peter J. Leithart

je prezidentom inštitútu Theopolis v Birminghame, v Alabame. Jeho najnovšou publikáciou je komenátr 1. a 2. knihy Kroník.


Kris Lundgaard

Kris Lundgaard

je americký misionár, ktorý od roku 2007 spolu so svojou manželkou Paulou pôsobia na Slovensku. Pomáha zakladať nové cirkevné zbory, vyučuje, "učeníkuje," trénuje a mentoruje duchovných vodcov.


Jennifer Lyell

Jennifer Lyell

učí deti Bibliu. Popri tom píše knihy a riadi publikovanie a predaj kníh vo vydavateľstve LifeWay Christian Resources. Vyštudovala teológiu The Southern Baptist Theological Seminary v USA.


Devin Maddox

Devin Maddox

je knižným vydavateľom. Vyštudoval etiku a momentálne si dokončuje doktorandské štúdium aplikovanej teológie. Vo svojom výskume sa zaoberá životom a dielami Dietricha Bonhoeffera. S manželkou vychovávajú troch chlapcov a žijú v Tennessee (USA).


David Mathis

David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.


Brett McCracken

Brett McCracken

šéfredaktor Spoločenstva evanjelia USA. Píše knihy a slúži ako starší zboru.


Albert Mohler

Albert Mohler

je riaditeľom The Southern Baptist Theological Seminary v Louisville, USA a členom Rady Spoločenstva evanjelia v USA. Píše knihy a nahráva podcasty “The Briefing” a “Thinking in Public”, v ktorých analyzuje aktuálne spoločenské udalostiam z pohľadu kresťanského svetonázoru.


J. P. Moreland

J. P. Moreland

je uznávaný americký filozof, teológ a kresťanský apologéta. Je odborníkom na metafyziku, filozofiu myslenia a kresťanskú filozofiu. Prednáša na Biola University v USA. Napísal, alebo sa rôznym spôsobom podieľal na vydaní viac ako 90 kníh.


Andy Naselli

Andy Naselli

je profesorom systematickej teológie a Novej zmluvy na Bethlehem College & Seminary, administrátorom evanjelikálneho teologického žurnálu Themelios, a kazateľom cirkevného zboru Bethlehem Baptist Church. S manželkou Jenni majú štyri dcéry.


Hannah Nation

Hannah Nation

je riaditeľkou komunikácie a obsahu v misijnej organizácii China Partnership. Žije striedavo v Cambridge, Massachusetts (USA) and v Leidene, Holandsku. Napísala publikáciu She is the author of Grace to the City: Studies in the Gospel from China.


Jim Newheiser

Jim Newheiser

je riaditeľom kresťanského poradenského programu a profesorom kresťanského poradenstva a pastorálnej teológie na Reformed Theological Seminary v Charlotte, USA. Je taktiež výkonným riaditeľom Inštitútu biblického poradenstva a učeníctva. Venuje sa pastorácii manželských párov, vyučovaniu o poradenstve a praktickej teológii. S manželkou Caroline majú tri dospelé deti.


Randy Newman

Randy Newman

pracuje pre The C. S. Lewis Institute a píše o evanjelizácii a ďalších témach na webovej stránke www.connectionpoints.us.


Kathleen Nielson

Kathleen Nielson

je autorka a rečníčka, ktorá rada pracuje so ženami v oblasti štúdia Písma. V rokoch 2010-2017 viedla ženské iniciatívy pre The Gospel Coalition a momentálne pôsobí ako vedúca poradkyňa a knižná editorka pre TGC. Spolu s manželom Nielom bývajú z jednej polovice vo Wheatone v Illinois, a z druhej polovice v indonézskej Jakarte. Majú troch synov, dve nevesty a päť vnučiek.


Mark Oden

Mark Oden

je pastorom cirkevného zboru Chiesa Evangelica Neapolis v Neapole. Je bývalým dôstojníkom kráľovského námorníctva. Teológiu vyštudoval na Oak Hill Theological College v Londýne. Spolu s manželkou Jane majú štyri deti.


Gavin Ortlund

Gavin Ortlund

je manželom, otcom, kazateľom a spisovateľom. Slúži ako kazateľ vo First Baptist Church of Ojai v Ojai, v Kalifornii. Je autorom kníh: Theological Retrieval for Evangelicals: Why We Need Our Past to Have a Future (Crossway, 2019) a Finding the Right Hills to Die on: The Case for Theological Triage (Crossway/TGC, 2020).


Rusty Osborne

Rusty Osborne

vyučuje Bibliu a teológiu na vysokej škole. Veľa píše a v súčastnosti pracuje na výkladovom komentári knihy Ezechiel.


Filip Pangrác

Filip Pangrác

Je vikárom zboru Cirkvi bratskej v Bardejove.


Burk Parsons

Burk Parsons

je kazateľom a učiteľom na teologickom semináry Reformed Theological Seminary. Je autorom knihy Why do we have creeds? (Načo sú nám vyznania? a spoluprekladateľom a spoluredaktorom knihy A Little Book on the Christian Life (Malá kniha o kresťanskom živote) od Jána Kalvína. S manželkou Amber majú tri deti.


Michael Patton

Michael Patton

je prezidentom Credo House Ministries. Vyštudoval teológiu v odbore Nová zmluva na Dallas Theological Seminary. Veľa bloguje a nahráva podcasty. S manželkou a štyrmi deťmi žije v Edmonde.


John Piper

John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.


PLANt.sk

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.


David Platt

David Platt

je kazateľom a učiteľom v zbore McLean Bible Church, zakladateľom Radical a členom rady Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition, USA). Napísal niekoľko kníh. David a jeho manželka Heather majú štyri deti.


Pracujem s deťmi

Pracujem s deťmi

Web pre tých, ktorí pomáhajú najmenším v ich zrelosti. Stránka pre kresťanských pracovníkov s deťmi, kde nájdete databázu organizácií, materiálov a podujatí.


Gregory A. Pritchard

Gregory A. Pritchard

je prezidentom Fóra kresťanských vedúcich (FOCL) a riaditeľ Fóra európskych evanjelikálnych vedúcich (ELF).


Promise CZ

Promise CZ

je tím nadšených ľudí s túžbou pomáhať ostatným kresťanom šíriť evanjelium.


Erik Raymond

Erik Raymond

je kazateľom cirkevného zboru Redeemer Fellowship Church v Metro Boston. S manželkou Christie majú šesť detí.


Michael Reeves

Michael Reeves

je kazateľom, profesorom teológie na Union School of Theology v Oxforde, a vyhľadávaným rečníkom a učiteľom po celom svete. S manželkou Bethan sú rodičmi ich dvoch dcér.


ReFormatio

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.


Jeramie Rinne

Jeramie Rinne

slúži ako kazateľ v Evangelical Community Church v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty. Je pravidelným prispievateľom do 9Marks Journal, Good Book Company a pôsobí aj ako inštruktor biblického výkladového kázania pre Simeon Trust Workshops.


Vaughan Roberts

Vaughan Roberts

je rektorom anglikánskeho zboru St. Ebbe´s Church v Oxforde. Okrem toho je prezidentom Proclamation Trust v Londýne. Študoval právo a teológiu na univerzite v Cambridge, kde tiež viedol kresťanský študentský zväz (CICCU). Napísal niekoľko kníh: Body zvratu; Pravá bohoslužba; Zápasy kresťanov; Odlišnosti. Najznámejšia a najobľúbenejšia z nich je Veľký Boží obraz.


David Schuman

David Schuman

je kazateľom v zbore Exilic Church v Manhattane, USA. David prispieva článkami do rôznych magazínov a na webové stránky: The Gospel Coalition, Relevant Magazine, Sola Network, Westminster Magazine.


Scott Slayton

Scott Slayton

je učiteľom a spisovateľom. S manželkou Beth majú štyri deti a žijú v americkej Alabame.


Matt Smethurst

Matt Smethurst

je šéfredaktorom Spoločenstva evanjelia v USA. Napísal knihy Kým si otvoríte Bibliu (Before You Open Your Bible: Nine Heart Postures for Approaching God’s Word, 2019), 12 týždňové štúdium 1. a 2. listu Tesalonickým (1–2 Thessalonians: A 12-Week Study) a Diakoni: ako slúžia a posilňujú cirkev (Deacons: How They Serve and Strengthen the Church). S manželkou Maghan majú tri deti a žijú v Louisville, Kentucky v USA.


Rob Smith

Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.


Blair Smith

Blair Smith

je profesorom teológie na Reformovanom teologickom seminári v Charlotte, USA. Zároveň je aj ordinovaným kazateľom. S manželkou Lisou vychovávajú štyri deti.


Spoločenstvo evanjelia

Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.


R. C. Sproul

R. C. Sproul

bol americký teológ a kazateľ. Založil a predsedal organizácii Ligonier Ministries. Je považovaný za "najväčšieho a najvplyvnejšieho zástancu oživenia reformovanej teológie v minulom storočí."


J. Mack Stiles

J. Mack Stiles

je riaditeľom Gulf Digital Solutions a generálnym tajomníkom Spoločenstva kresťanských študentov v Spojených arabských emeirátoch (FOCUS). Dlhé roky pracoval pre Vysokoškolské biblické hnutie (InterVarsity) v Spojených štátoch. Je autorom niekoľkých kníh.


Mitch Stokes

Mitch Stokes

je vedeckým pracovníkom v odbore filozofie na vysokej škole New St. Andrews v Moscow v Idahu. Má doktorát z filozofie a je magistrom v oblasti religionistiky a inžinierom v oblasti mechanického inžinierstva. V minulosti pracoval pre medzinárodnú inžiniersku spoločnosť, v ktorej získal päť patentov v oblasti technológie aeroderivatívnych plynových turbín.


Sam Storms

Sam Storms

strávil vyše štyridsať rokov ako kazateľ, univerzitný učiteľ a autor kníh. V súčasnosti je hlavným kazateľom zboru Bridgeway Church v Oklahoma City v štáte Oklahoma, USA. Od roku 2000 do roku 2004 pôsobil ako hosťujúci docent teológie na Wheaton College. Je zakladateľom organizácie Enjoying God Ministries a pravidelne píše články na svoj blog SamStorms.com.


Tim Thornborough

Tim Thornborough

dlhé roky učí deti a mladých ľudí evanjelium. Pracuje pre vydavateľstvo The Good Book Company a je autorom série kníh pre deti s názvom The Very Best Bible Stories. S manželkou a tromi dcérami žije v Londýne.


Champ Thornton

Champ Thornton

je americký kazateľ a spisovateľ. S manželkou Robben majú tri deti.


Aiden Wilson Tozer

Aiden Wilson Tozer

bol americký kazateľ, učiteľ, spisovateľ, duchovný mentor, teológ - samouk. Jeho diela ovplyvnili množstvo súčasných kresťanských vodcov. Publikovaných bolo viac ako 60 kníh, z ktorých mnohé sú zbierkami jeho kázní. Na Slovensku vyšli jeho dve najznámejšie Nasledovanie Boha a Poznanie svätého.


Tim Ward

Tim Ward

bol 14 rokov anglikánskym kazateľom, potom bol učiteľom na kazateľskej škole v Londýne a teraz prednáša na Oak Hill College. Tam má konkrétne na starosti študijný program Crosslands, ktorý je určený pre vedúcich skupín a starších a jeho vyšší stupeň pre kazateľov a zakladateľov zborov. Je autorom úspešnej knihy o doktríne Písma Words of Life: Scripture as the Living and Active Word of God.
Vo voľnom čase rád behá a sleduje futbal. S manželkou Ericou majú syna Jonathana.


Trevin Wax

Trevin Wax

je jedným z hlavných vedúcich kresťanského vydavateľstva LifeWay. Je tiež šéfredaktorom The Gospel Project a autorom niekoľkých kníh (This Is Our Time, Eschatological Discipleship a Gospel Centered Teaching). S manželkou majú tri deti a žijú v štáte Tennessee, USA.


Steven Wedgeworth

Steven Wedgeworth

je kazateľom cirkevného zboru Faith Reformed Presbyterian Church vo Vancouveri, v Kanade. Je zakladateľom a hlavným editorom online žurnálu o kresťanskom humanizme a politickej teológii s názvom The Calvinist International a riaditeľom Davenant Trust. Je ženatý a s manželkou Annou majú dve deti.


Stephen Wellum

Stephen Wellum

je profesorom kresťanskej teológie na Southern Baptist Theological Seminary v Louisville, Kentucky (USA) and redaktorom The Southern Baptist Journal of Theology. Stephen a a jeho manželka Karen majú päť dospelých detí.


Bryan Weynand

Bryan Weynand

pôsobí ako právnik v americkom meste Charlotte v Severnej Karolíne. S manželkou majú jedného syna.


Timothy Willard

Timothy Willard

je nezávislý spisovateľ a teológ. Študoval diela C. S. Lewisa na King´s College v Londýne. S manželkou a tromi dcérami žije v Severnej Karolíne, USA.


Paul Worcester

Paul Worcester

s manželkou Christy vedú Christian Challenge na Kalifornskej štátnej univerzite v Chico. Ich zámerom je predstaviť Ježiša vysokoškolákom a vychovávať učeníkov. Paul je autorom Tips for starting a College Ministry a spolu so Stevom Shadrachom spoluautorom publikácie The Fuel and The Flame: Igniting Your Life and Your Campus For Jesus Christ.


Josh Wredberg

Josh Wredberg

slúži ako hlavný vyučujúci kazateľ v Redeemer Community Church, v Fuquay-Variina, v Severnej Karolíne. Je spoluautor knihy Exalting Jesus in John a autor knihy 30 days to 1 Samuel. Spolu s Mattom Cappsom prispieva do nového online zdroja, ktorý sa nazýva Christ-Centered & Clear. Webová stránka pomáha kazateľom a učiteľom pri písaní a kázaní jasných kázní, ktoré nasmerujú poslucháčov na Ježiša v každom biblickom texte.