Autori

ReFormatio

ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.


Greg Allison

Greg Allison

je profesorom kresťanskej teológie na The Southern Baptist Theological Seminary v USA, tajomníkom Evangelical Theological Society a starším zobru Sojourn Church East. Napísal tri hlavné diela: Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine (Historická teológia: Úvod do kresťanskej vierouky, Zondervan, 2011), Sojourners and Strangers: The Doctrine of the Church (Súputníci a cudzinci: Učenie o cirkvi, Crossway, 2012), and Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment (Rímsko-katolícka teológia a prax: Evanjelikálne zhodnotenie; Crossway, 2014).


Will Anderson

Will Anderson

má na starosti učeníctvo v službe deťom v cirkevnom zbore v Kalifornii.


Václav Andrš

Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.


Christopher Ash

Christopher Ash

je kazateľom, učiteľom a spisovateľom. Do roku 2015 slúžil ako riaditeľ Proclamation Trust’s Cornhill Training Course v Londýne. Jeho hlavným autorským projektom je čítanie, zvestovanie a modlitby Žalmov. V roku 2015 bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať. Jeho prednášky z konferencie si môžete vypočuť TU.


Joel R. Beeke

Joel R. Beeke

je autorom a spoluautorom stovky kníh a editorom ďalšej stovky. Je predsedom a zároveň profesorom systematickej teológie a homiletiky na Puritan Reformed Theological Seminary v meste Grand Rapids v Michigane, redaktorom magazínu Banner of Sovereign Grace Truth, vedúcim vydavateľstva Inheritance Publishers a viceprezidentom spolku Dutch Reformed Translation Society.


Rastislav Betina

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.


Jon Bloom

Jon Bloom

je autorom a spoluzakladateľom Desiring God. Napísal knihy Not by Sight, Things Not Seen a Don’t Follow Your Heart. S manželkou majú päť detí a žijú v Minneapolise, USA.


Chris Bruno

Chris Bruno

pôsobí ako odborný asistent v odbore Novej zmluvy a gréčtiny na Bethlehem College & Seminary v Minneapolise v štáte Minnesota, USA. Predtým vyučoval Bibliu a teológiu na Cedarville University a Northland International University a pôsobil ako kazateľ v zbore Harbor Church v Honolulu na Havaji. Chris má spolu s manželkou Katie štyroch synov.


Rosaria Butterfield

Rosaria Butterfield

je autorka, rečníčka, manželka kazateľa, matka a fanúšička domáceho vzdelávania, a napokon bývalá profesorka angličtiny a ženských štúdií na Univerzite v Syracuse v štáte New York. Napísala The Secret Thoughts of an Unlikely Convert (Skryté myšlienky nepravdepodobnej konvertitky) a Openness Unhindered (Bezhraničná otvorenosť).


Don Carson

Don Carson

je jedným z najuznávanejších evanjelikálnych učencov 21. storočia. Je autorom asi 60 kníh a obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evanjelizáciách na celom svete. Stál pri zrode tzv. The Gospel Coalition (Spoločenstvo evanjelia), ktorého zámerom je pomáhať ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou mysľou, plnšie milovať Boha svojim srdcom a prinášať do sveta milosť a pravdu.


Cameron Cole

Cameron Cole

vedie službu deťom, mladým a rodinám v Cathedral Church of the Advent v Birminghame, Alabame, USA. Napísal niekoľko kníh a ako redaktor sa podieľal na vydaní publikácie Gospel-Centered Youth Ministry: A Practical Guide (Služba mladým zameraná na evanjelium: praktický sprievodca).


Jim and Angela Davis

Jim and Angela Davis

sú manželia a rodičia štyroch detí. Jim je kazateľom v Orlande. Spoločne slúžia ako rečníci na konferenciách pre manželské páry.


Leonardo De Chirico

Leonardo De Chirico

prednáša historickú teológiu na Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione v Janove v Taliansku; kazateľ evanjelikálneho zboru Breccia di Roma v Ríme, riaditeľ Iniciatíva Reformanda, podpredseda Talianskej evanjelickej aliancie.Kevin DeYoung

Kevin DeYoung

je americký teológ, spisovateľ a kazateľ. Je zároveň jedným z členov Rady Spoločenstva evanjelia v USA (The Gospel Coalition).


Justin Dillehay

Justin Dillehay

je kazateľom a pravidelným prispievateľom do Spoločenstva evanjelia, USA.


Nana Dolce

Nana Dolce

vyučuje ženy a deti v baptistickom zbore vo Washingtone, D.C.


Zack Eswine

Zack Eswine

je americkým kazateľom, mentorom a spisovateľom. Vo svojich knihách často píše o neobyčajnostiach obyčajného života a služby s Ježišom. Formuluje otázky, túžby a okolnosti ľudského srdca, ktoré zápasí s tým, aby pochopilo kto je Ježiš a čo má jeho život spoločné s tým našim.


William P. Farley

William P. Farley

pracoval 25 rokov vo svete biznisu a bol starším cirkevného zboru. Tento život však zanechal, aby mohol začať písať a zakladať zbory. Hoci je už dnes na dôchodku, stále píše a prednáša na konferenciách o zakladaní zborov. Žije v štáte Washington v USA.


John Feinberg

John Feinberg

je profesorom systematickej teológie na Trinity Evangelical Divinity School. špecializuje sa na problematiku zla a utrpenia, etiku, rozvod a opätovné manželstvo, biblické proroctvo, súčasnú teológiu a filozofiu, spásu a apologetiku. S manželkou Patríciou žijú vo Vernon Hills, Illinois, USA.


John Frame

John Frame

je americký teológ a učiteľ systematickej teológie a filozofie.


J. D. Greear

J. D. Greear

je kazateľom cirkevného zboru The Summit Church v Severnej Karolíne. Napísal publikácie Evanjelium (Gospel; B&H, 2011), Prestaň pozývať Ježiša do svojho srdca (Stop Asking Jesus Into Your Heart; B&H, 2013) a Ježiš na pokračovanie (Jesus, continued; Zondervan, 2014)


Pavel Hanes

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB


Ian Harber

Ian Harber

je riaditeľom pre komunikáciu v neziskovej organizácii v Dentone, USA. Študuje teológiu a pracuje s mladými ľuďmi v miestnom zbore.


Paul Helm

Paul Helm

je reformovaný britský filozof a teológ.


Ján Henžel

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia


Tomáš Henžel

Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.


Megan Hill

Megan Hill

je manželkou kazateľa a redaktorkou The Gospel Coalition. Jej články sa objavujú v rôznych publikáciách, medzi ktoré patrí Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk.


Juraj Institoris

Juraj Institoris

je vikárom v Zbore Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. Predtým päť rokov pôsobil ako misionár medzi Rómami v škótskom Glasgowe. Robí si doktorát z teológie na Highland Theological College. S manželkou vychovávajú dve deti.


Tim Keller

Tim Keller

je americký teológ, spisovateľ a vyhľadávaný rečník. Newyorský zbor Redeemer Presbyterian Church, ktorý v roku 1989 so svojou manželkou Kathy zakladal a 28 rokov viedol, dnes pravidelne navštevuje viac ako 5 000 ľudí.
Keller je zároveň predsedom a spoluzakladateľom misijnej organizácie Redeemer City to City, ktorá podporuje zakladanie nových zborov vo svetových metropolách a vydáva knihy a ďalšie materiály pre službu cirkvi v mestskom prostredí.


Robert Kolb

Robert Kolb

je emeritným profesorom teológie na Concordia Seminary v St. Louis, Missouri v USA. Je autorom a spoluautorom mnohých kníh a vyťažovaným rečníkom na akademickej, ale aj cirkevnej pôde. Momentálne pôsobí v Nemecku.


Melissa Kruger

Melissa Kruger

je manželkou, matkou, vyhľadávanou rečníčkou a spisovateľkou. V Spoločenstve evanjelia (USA) riadi sekciu služby ženám.


Michael J. Kruger

Michael J. Kruger

je prezidentom Reformovaného teologického seminára v Severnej Karolíne, USA, kde zároveň slúži ako profesor Novej zmluvy. V roku 2019 bol prezidentom Evanjelikálnej teologickej spoločnosti (ETS). Napísal a publikoval knihy Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped the Future of the Church (IVP Academic, 2018) and Canon Revisited: Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books (Crossway, 2012).


Brad Larson

Brad Larson

je americkým kazateľom, spisovateľom a básnikom.


Trevor Laurence

Trevor Laurence

je americký kazateľ, autor knihy The Story of the Word


Michael Lawrence

Michael Lawrence

je hlavným kazateľom zboru Hinson Baptist Church v Portlande v Oregone a je členom rady The Gospel Coalition. Napísal niekoľko kníh, napríklad Biblical Theology in the Life of the Church (Biblická teológia v živote Cirkvi), Conversion: How God Creates a People (Obrátenie: Ako Boh formuje ľud), Ezekiel: A 12-Week Study (Knowing the Bible) [Ezechiel: 12-týždňové štúdium (Poznanie Biblie)], a v spolupráci s Markom Deverom aj It Is Well: Expositions on Substitutionary Atonement (Myšlienky o zástupnej obete). Spolu s manželkou Adrienne majú päť detí.


Peter J. Leithart

Peter J. Leithart

je prezidentom inštitútu Theopolis v Birminghame, v Alabame. Jeho najnovšou publikáciou je komenátr 1. a 2. knihy Kroník.


Kris Lundgaard

Kris Lundgaard

je americký misionár, ktorý od roku 2007 spolu so svojou manželkou Paulou pôsobia na Slovensku. Pomáha zakladať nové cirkevné zbory, vyučuje, "učeníkuje," trénuje a mentoruje duchovných vodcov.


Jennifer Lyell

Jennifer Lyell

učí deti Bibliu. Popri tom píše knihy a riadi publikovanie a predaj kníh vo vydavateľstve LifeWay Christian Resources. Vyštudovala teológiu The Southern Baptist Theological Seminary v USA.


Devin Maddox

Devin Maddox

je knižným vydavateľom. Vyštudoval etiku a momentálne si dokončuje doktorandské štúdium aplikovanej teológie. Vo svojom výskume sa zaoberá životom a dielami Dietricha Bonhoeffera. S manželkou vychovávajú troch chlapcov a žijú v Tennessee (USA).


J. P. Moreland

J. P. Moreland

je uznávaný americký filozof, teológ a kresťanský apologéta. Je odborníkom na metafyziku, filozofiu myslenia a kresťanskú filozofiu. Prednáša na Biola University v USA. Napísal, alebo sa rôznym spôsobom podieľal na vydaní viac ako 90 kníh.


Hannah Nation

Hannah Nation

je riaditeľkou komunikácie a obsahu v misijnej organizácii China Partnership. Žije striedavo v Cambridge, Massachusetts (USA) and v Leidene, Holandsku. Napísala publikáciu She is the author of Grace to the City: Studies in the Gospel from China.


Kathleen Nielson

Kathleen Nielson

je autorka a rečníčka, ktorá rada pracuje so ženami v oblasti štúdia Písma. V rokoch 2010-2017 viedla ženské iniciatívy pre The Gospel Coalition a momentálne pôsobí ako vedúca poradkyňa a knižná editorka pre TGC. Spolu s manželom Nielom bývajú z jednej polovice vo Wheatone v Illinois, a z druhej polovice v indonézskej Jakarte. Majú troch synov, dve nevesty a päť vnučiek.


Mark Oden

Mark Oden

je pastorom cirkevného zboru Chiesa Evangelica Neapolis v Neapole. Je bývalým dôstojníkom kráľovského námorníctva. Teológiu vyštudoval na Oak Hill Theological College v Londýne. Spolu s manželkou Jane majú štyri deti.


Gavin Ortlund

Gavin Ortlund

je manželom, otcom, kazateľom a spisovateľom. Slúži ako kazateľ vo First Baptist Church of Ojai v Ojai, v Kalifornii. Je autorom kníh: Theological Retrieval for Evangelicals: Why We Need Our Past to Have a Future (Crossway, 2019) a Finding the Right Hills to Die on: The Case for Theological Triage (Crossway/TGC, 2020).


Rusty Osborne

Rusty Osborne

vyučuje Bibliu a teológiu na vysokej škole. Veľa píše a v súčastnosti pracuje na výkladovom komentári knihy Ezechiel.


Burk Parsons

Burk Parsons

je kazateľom a učiteľom na teologickom semináry Reformed Theological Seminary. Je autorom knihy Why do we have creeds? (Načo sú nám vyznania? a spoluprekladateľom a spoluredaktorom knihy A Little Book on the Christian Life (Malá kniha o kresťanskom živote) od Jána Kalvína. S manželkou Amber majú tri deti.


John Piper

John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.


PLANt.sk

PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.


Pracujem s deťmi

Pracujem s deťmi

Web pre tých, ktorí pomáhajú najmenším v ich zrelosti. Stránka pre kresťanských pracovníkov s deťmi, kde nájdete databázu organizácií, materiálov a podujatí.


Gregory A. Pritchard

Gregory A. Pritchard

je prezidentom Fóra kresťanských vedúcich (FOCL) a riaditeľ Fóra európskych evanjelikálnych vedúcich (ELF).


Jeramie Rinne

Jeramie Rinne

slúži ako kazateľ v Evangelical Community Church v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty. Je pravidelným prispievateľom do 9Marks Journal, Good Book Company a pôsobí aj ako inštruktor biblického výkladového kázania pre Simeon Trust Workshops.


Scott Slayton

Scott Slayton

je učiteľom a spisovateľom. S manželkou Beth majú štyri deti a žijú v americkej Alabame.


R. C. Sproul

R. C. Sproul

bol americký teológ a kazateľ. Založil a predsedal organizácii Ligonier Ministries. Je považovaný za "najväčšieho a najvplyvnejšieho zástancu oživenia reformovanej teológie v minulom storočí."


Mitch Stokes

Mitch Stokes

je vedeckým pracovníkom v odbore filozofie na vysokej škole New St. Andrews v Moscow v Idahu. Má doktorát z filozofie a je magistrom v oblasti religionistiky a inžinierom v oblasti mechanického inžinierstva. V minulosti pracoval pre medzinárodnú inžiniersku spoločnosť, v ktorej získal päť patentov v oblasti technológie aeroderivatívnych plynových turbín.


Sam Storms

Sam Storms

strávil vyše štyridsať rokov ako kazateľ, univerzitný učiteľ a autor kníh. V súčasnosti je hlavným kazateľom zboru Bridgeway Church v Oklahoma City v štáte Oklahoma, USA. Od roku 2000 do roku 2004 pôsobil ako hosťujúci docent teológie na Wheaton College. Je zakladateľom organizácie Enjoying God Ministries a pravidelne píše články na svoj blog SamStorms.com.


Tim Thornborough

Tim Thornborough

dlhé roky učí deti a mladých ľudí evanjelium. Pracuje pre vydavateľstvo The Good Book Company a je autorom série kníh pre deti s názvom The Very Best Bible Stories. S manželkou a tromi dcérami žije v Londýne.


Aiden Wilson Tozer

Aiden Wilson Tozer

bol americký kazateľ, učiteľ, spisovateľ, duchovný mentor, teológ - samouk. Jeho diela ovplyvnili množstvo súčasných kresťanských vodcov. Publikovaných bolo viac ako 60 kníh, z ktorých mnohé sú zbierkami jeho kázní. Na Slovensku vyšli jeho dve najznámejšie Nasledovanie Boha a Poznanie svätého.


Trevin Wax

Trevin Wax

je jedným z hlavných vedúcich kresťanského vydavateľstva LifeWay. Je tiež šéfredaktorom The Gospel Project a autorom niekoľkých kníh (This Is Our Time, Eschatological Discipleship a Gospel Centered Teaching). S manželkou majú tri deti a žijú v štáte Tennessee, USA.


Steven Wedgeworth

Steven Wedgeworth

je kazateľom cirkevného zboru Faith Reformed Presbyterian Church vo Vancouveri, v Kanade. Je zakladateľom a hlavným editorom online žurnálu o kresťanskom humanizme a politickej teológii s názvom The Calvinist International a riaditeľom Davenant Trust. Je ženatý a s manželkou Annou majú dve deti.


Bryan Weynand

Bryan Weynand

pôsobí ako právnik v americkom meste Charlotte v Severnej Karolíne. S manželkou majú jedného syna.


Timothy Willard

Timothy Willard

je nezávislý spisovateľ a teológ. Študoval diela C. S. Lewisa na King´s College v Londýne. S mynželkou a tromi dcérami žije v Severnej Karolíne, USA.