Autori

sv. Cyril

bol byzantský filozof, kňaz, teológ, misionár, mních, jazykovedec, prekladateľ a hymnograf, zakladateľ slovanského písomníctva.


The Council on Biblical Manhood and Womanhood

Rada pre biblické mužstvo a ženstvo je evanjelikálna kresťanská organizácia, ktorá podporuje komplementárny pohľad na rodové otázky.


9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.


Peter Adam

vyrastal v Melbourne v Austrálii a študoval na Ridley College pod vedením Leona Morrisa. Dvadsať rokov slúžil ako kazateľ v zbore St. Jude’s Carlton v Melbourne a potom desať rokov ako riaditeľ Ridley. V súčastnosti sa venuje príprave kazateľov, mentorstvu a písaniu.


Randy Alcorn

je zakladateľom a riaditeľom Eternal Perspective Ministries (EPM), neziskovej organizácie, ktorá sa venuje vyučovaniu princípov Božieho Slova a pomáha cirkvi v službe ľuďom na celom svete. Pred založením EPM v roku 1990 Randy slúžil štrnásť rokov ako kazateľ cirkevného zboru.


Andy Allan

žije v Lincolne v Nebraske (USA) so svojou manželkou a dvoma deťmi. Pracuje pre Cru a má na starosti misionárov z celého sveta. Napísal články a materiály pre Cru a ďalšie kresťanské služby. Rád surfuje a sleduje sériu Fast & Furious.


Sam Allberry

je pastor, apologeta a rečník. Je autorom kníh "7 Myths About Singleness", "Why Does God Care Who I Sleep With?", "What God Has to Say About Our Bodies", a "You´re Not Crazy: Gospel Sanity for Weary Churches s Rayom Ortlundom. Pôsobí ako pomocný pastor v cirkevnom zbore Immanuel Nashville, je kanonickým teológom Anglikánskej cirkvi v Severnej Amerike a spoluorganizuje podcast TGC You're Not Crazy: Gospel Sanity for Young Pastors.


Greg Allison

je profesorom kresťanskej teológie na The Southern Baptist Theological Seminary v USA, tajomníkom Evangelical Theological Society a starším zobru Sojourn Church East. Napísal tri hlavné diela: Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine (Historická teológia: Úvod do kresťanskej vierouky, Zondervan, 2011), Sojourners and Strangers: The Doctrine of the Church (Súputníci a cudzinci: Učenie o cirkvi, Crossway, 2012), and Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment (Rímsko-katolícka teológia a prax: Evanjelikálne zhodnotenie; Crossway, 2014).


Will Anderson

má na starosti učeníctvo v službe deťom v cirkevnom zbore v Kalifornii.


Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.


Daniela Angulo

je študentkou Florida International University, kde študuje anglický jazyk a rétoriku. Je členkou cirkvi Providence Road Church v Miami na Floride. Na Instagrame bloguje o písaní beletrie ako mladá kresťanka.


Brian Arnold

je rektorom Phoenix Seminary a autorom kníh Justification in the Second Century a Cyprian of Carthage: His Life and Impact. S manželkou Lauren majú dve deti, Jamesona a Natalie.


Christopher Ash

je kazateľom, učiteľom a spisovateľom. Do roku 2015 slúžil ako riaditeľ Proclamation Trust’s Cornhill Training Course v Londýne. Jeho hlavným autorským projektom je čítanie, zvestovanie a modlitby Žalmov. V roku 2015 bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať. Jeho prednášky z konferencie si môžete vypočuť TU.


Chad Ashby

je absolventom Južného baptistického teologického seminára a Grove City College, USA. Vyučuje literatúru, matematiku a teológiu na Greenville Classical Academy.


Maria Baer

je spisovateľka na voľnej nohe, ktorá žije v Columbuse v Ohiu s manželom a dvoma malými dcérami. V roku 2009 ukončila štúdium žurnalistiky na Ohio University. Pravidelne prispieva do časopisov Christianity Today a WORLD a je spolumoderátorkou podcastu Breakpoint This Week v The Colson Center for Christian Worldview. So svojou rodinou patrí do cirkvného zboru Cross City Church a je dobrovoľníckou poradkyňou v miestnom krízovom tehotenskom centre.


Rachel Bailey

pôsobí ako vedúca komunitného života v Peace Church v Middleville, Michigan. Pracuje na rozvoji tímu pohostinnosti, zapája sa do miestnych iniciatív pomoci a buduje vedúcich skupiniek cez vyučovania, školenia a písanie učebných osnov. Rachel spolu s manželom Loganom žijú v meste Hastings v Michigane.


Tina Baldis

sa narodila v USA, ale vyrastala na Slovensku ako dcéra misionárov. Je misionárkou organizácie Global Partners in Peace and Development (Globalni partneri za mier a rozvoj) na Slovensku a miluje vyučovanie angličtiny a biblického svetonázoru. Jej srdcovou túžbou je pomáhať ľuďom vidieť celý život z Božej perspektívy.


Akos Balogh

vedie tím pre externú angažovanosť na Moore Theological College.
Je ženatý so Sarah a má tri deti. Akos sa narodil v Budapešti a mal to šťastie, že mohol prísť do Austrálie ako utečenec v roku 1981. K viere prišiel koncom strednej školy, a to pod vplyvom priateľov, rodiny a Písma. Potom študoval letecké inžinierstvo na UNSW a päť rokov pracoval v RAAF. Po ukončení bakalárskeho štúdia na Moore Theological College slúžil šesť rokov v AFES na Southern Cross University v Lismore. Akos má tiež titul Master of Arts (teológia) a je bývalým generálnym riaditeľom TGCA.


Alan S. Bandy

je docentom Novej zmluvy a gréčtiny na Oklahoma Baptist University.


Sara Barratt

je mladá autorka, rečníčka a šéfredaktora časopisu theRebelution. Je autorkou kníh Love Riot (Baker, 2020) a Stand Up, Stand Strong (Baker, 2022).


Matthew Barrett

je profesorom kresťanskej teológie na Midwestern Baptist Theological Seminary, šéfredaktorom časopisu Credo a moderátorom podcastu Credo. Je riaditeľom Centra pre klasickú teológiu a autorom ocenenej knihy Simply Trinity. Jeho nová kniha má názov Reformácia ako obnova. V súčasnosti píše systematickú teológiu pre vydavateľstvo Baker Academic.


Justin Bass

žije v Ammáne v Jordánsku, kde slúži utečencom prostredníctvom mimovládnej organizácie. Je profesorom Nového zákona na Jordánskom evanjelikálnom teologickom seminári a autorom viacerých kníh.


Joel R. Beeke

je autorom a spoluautorom stovky kníh a editorom ďalšej stovky. Je predsedom a zároveň profesorom systematickej teológie a homiletiky na Puritan Reformed Theological Seminary v meste Grand Rapids v Michigane, redaktorom magazínu Banner of Sovereign Grace Truth, vedúcim vydavateľstva Inheritance Publishers a viceprezidentom spolku Dutch Reformed Translation Society.


Alistair Begg

je hlavným redaktorom CSB Spurgeon Study Bible, hlavným kazateľom v Parkside Church v Clevelande a učiteľom Biblie v Truth For Life, ktorého je počuť v rádiách a online po celom svete.


Sam Beh

je pomocným pastorom v Christ City Church, South Vancouver, vo Vancouveri B.C.


Dustin Benge

je viceprezidentom pre komunikáciu a docentom biblickej spirituality a historickej teológie na Južnom baptistickom teologickom seminári v Louisville, Ky. Je autorom viacerých kníh, vrátane The American Puritans, Sweetly Set on God a The Loveliest Place.


Matthew Bennett

je docentom misie a teológie na Cedarville University. Je autorom knihy Hope for American Evangelicals: A Missionary Perpective on Restoring Our Broken House (B&H, 2023), The Qur'an and the Christian: An In-Depth Look into the Book of Islam for Followers of Jesus (Kregel Academic, 2022) a 40 Questions About Islam (Kregel Academic, 2020).


Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.


Chap Bettis

je autorom kníh The Disciple-Making Parent, Parenting with Patience a Parenting with Confidence. Často prednáša na konferenciách a je výkonným riaditeľom organizácie The Disciple-Making Parent, služby, ktorá pomáha rodinám odovzdávať evanjelium svojim deťom. S manželkou Sharon majú štyri deti a žijú v Rhode Islande. Nájdete ho na Twitteri, v jeho podcaste alebo na blogu TheDiscipleMakingParent.com.


Graham Beynon

je hlavným kazateľom Grace Church Cambridge v Anglicku a riaditeľom tréningového centra pre kazateľov slobodných zborov na Oakhill Theological College v Londýne.


Charis Beynon

je manželkou a matkou troch detí. Popri tom pracuje v škole, kde zabezpečuje dodržiavanie vládnej legislatívy. Rôznym spôsobom sa zapája do života cirkvi – vedie biblické štúdium pre kresťanov aj nekresťanov, spoluvedie domácu skupinu, manželské poradenstvo a prácu s ľuďmi zo zahraničia.


Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.Salvador Blanco

je ženatý s JonEllen. Študuje na Beeson Divinity School (MDiv) a je vedúcim služby chvál v Iron City Church v Birminghame v Alabame.


J. A. Block

spolu s manželkou slúži ako misionár - učiteľ na medzinárodnej škole v Ekvádore. Vyučuje Bibliu a apologetiku, trénuje basketbal a zároveň je doktorantským študentom na Midwestern Baptist Theological Seminary.


Craig Blomberg

je uznávaným profesorom Novej zmluvy na Denverskom seminári v Littletone v štáte Colorado, USA.


Ginger Blomberg

píše pre The Gospel Coalition a je autorkou knihy Charlie and the Preschool Prodigal. Jej manžel Daniel je viceprezidentom Becketovho fondu pre náboženskú slobodu a žijú v Lowcountry v Južnej Karolíne so svojimi piatimi deťmi, psom a mačkou.


Jon Bloom

je autorom a spoluzakladateľom Desiring God. Napísal knihy Not by Sight, Things Not Seen a Don’t Follow Your Heart. S manželkou majú päť detí a žijú v Minneapolise, USA.


William Boekenstein

skôr ako sa stal pastorom zboru, niekoľko rokov učil na kresťanskej škole. S manželkou majú tri deti.


Matt Boga

je pastorom v Reality Church of Stockton v Kalifornii, kde žije so svojou manželkou a tromi deťmi. Matt je študentom magisterského štúdia na Western Seminary.


Winfree Brisley

pôsobí ako redaktorka pre The Gospel Coalition. Predtým bola redaktorkou časopisu Risen Motherhood. S manželom Willom majú troch synov a žijú v Charlotte v Severnej Karolíne, kde sú členmi cirkvi Uptown Church (PCA).


Derek J. Brown

je kazateľom v Creekside Bible Church v Cupertine v Kalifornii a akademickým dekanom v The Cornerstone Seminary vo Vallejo v Kalifornii.


Chris Bruno

pôsobí ako odborný asistent v odbore Novej zmluvy a gréčtiny na Bethlehem College & Seminary v Minneapolise v štáte Minnesota, USA. Predtým vyučoval Bibliu a teológiu na Cedarville University a Northland International University a pôsobil ako kazateľ v zbore Harbor Church v Honolulu na Havaji. Chris má spolu s manželkou Katie štyroch synov.


Mike Bullmore

je kazateľom cirkevného zboru CrossWay Community Church v Bristole, USA a členom rady The Gospel Coalition. Je prispievateľom do ESV Men’s Devotional Bible. S manželkou Beverly majú tri deti.


Josh Butler

pôsobí ako pastor v cirkevnom zbore Redemption Tempe v Arizone, je autorom kritikou oceňovaných kníh Beautiful Union, The Skeletons in God's Closet a The Pursuing God a spolupracovníkom v The Keller Center for Cultural Apologetics. Josh rád mení paradigmy, aby pomohol ľuďom, ktorí zápasia s ťažkými témami kresťanskej viery, konfrontáciou s populárnymi karikatúrami a ich nahradením krásou a silou skutočnej veci. Joshova manželka Holly, dcéra Aiden a synovia James a Jacob radi trávia čas s priateľmi pri skvelých jedlách a objavujú malebné krásy juhozápadu USA.


Rosaria Butterfield

je autorka, rečníčka, manželka kazateľa, matka a fanúšička domáceho vzdelávania, a napokon bývalá profesorka angličtiny a ženských štúdií na Univerzite v Syracuse v štáte New York. Napísala The Secret Thoughts of an Unlikely Convert (Skryté myšlienky nepravdepodobnej konvertitky) a Openness Unhindered (Bezhraničná otvorenosť).


Matt Capps

slúži ako kazateľ vo Fairview Baptist Church v Apex, v Severnej Karolíne. Získal titul magister teológie v odbore biblické jazyky na Southeastern Baptist Theological Seminary. Matt je autor a prispievateľ do mnohých kníh.


Miranda Carls

je autorka, facilitátorka a trénerka lídrov a vedúcich pracovníkov. Po tom, ako Miranda viedla školenia a profesionálny rozvoj vo veľkej neziskovej organizácii, strávila osem rokov v úspešnej firme zaoberajúcej sa vzdelávacími stratégiami. Pracovala so začínajúcimi firmami, neziskovými organizáciami, cirkvami, stredne veľkými organizáciami a spoločnosťami z rebríčka Fortune 500. Jej kniha The Word at Work (Slovo v práci) odhaľuje 10 biblických princípov pre kresťanských profesionálov. Žije pri St. Louis v štáte Missouri s manželom a tromi malými synmi.


Don Carson

je jedným z najuznávanejších evanjelikálnych učencov 21. storočia. Je autorom asi 60 kníh a obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evanjelizáciách na celom svete. Stál pri zrode tzv. The Gospel Coalition (Spoločenstvo evanjelia), ktorého zámerom je pomáhať ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou mysľou, plnšie milovať Boha svojim srdcom a prinášať do sveta milosť a pravdu.


Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.


Paul Carter

je šťastným manželom Shauny Lee a hrdým otcom 5 krásnych detí. Navštevoval Moody Bible Institute a je absolventom York University (B.A.) a McMaster Divinity College (MDiv). V pastoračnej službe pôsobí od roku 1994 a slúži v zboroch Fellowship a Canadian Baptist v Oakville, Mississauga a Orillia v kanadskom Ontáriu. V súčasnosti pôsobí ako pastor v Cornerstone Baptist Church, Orillia a venuje biblickému kázaniu a miestnej misii. Je moderátorom a biblickým učiteľom v podcaste Into The Word.


Chris Castaldo

vyrastal na Long Islande v New Yorku, kde pracoval na plný úväzok v katolíckej cirkvi. Pôsobil ako kazateľ pre misiu a zakladanie zborov a vyučoval obnovu evanjeliom na Wheaton College. V súčasnosti pôsobí ako hlavný kazateľ v New Covenant Church v meste Naperville v štáte IL, USA.


Sam Chan

je verejným evanjelistom na City Bible Forum v austrálskom Sydney, kde pravidelne šíri evanjelium medzi študentami stredných škôl, pracovníkmi mesta, lekármi a právnikmi. Prednáša na konferenciách po celom svete na témy: etika, rozprávanie príbehov, apologetika a praktická evanjelizácia v postkresťanskej kultúre. Sam bloguje na espressotheology.com.


Matt Chandler

je kazateľom, učiteľom a prezidentom organizácie ACTS 29. Napísal niekoľko kníh: Take Heart, Mingling of Souls, Recovering Redemption, To Live Is Christ to Die Is Gain, Creature of the Word, The Explicit Gospel a Joy in the Sorrow. S manželkou Lauren majú tri deti a žijú v Texase.


Geoff Chang

je docentom historickej teológie a správcom Spurgeonovej knižnice na Midwestern Baptist Theological Seminary v Kansas City v Missouri. Slúži ako starší v baptistickom zbore Wornall Road. Je editorom a autorom viacerých kníh, vrátane Spurgeon the Pastor.


H. B. Charles

je pastorom cirkevného zboru Shiloh Metropolitan Baptist Church v Jacksonville na Floride a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom (alebo spoluautorom) viacerých kníh, vrátane It Happens After Prayer. S manželkou Crystal majú tri deti.


Tim Chester

je kazateľom a zároveň pôsobí aj na fakulte Crosslands Seminary. Je autorom viac ako 30 kníh, ktorých niektoré boli preložené do slovenčiny: Na reformácii záleží, Úplná cirkev, Evanjelium v centre rodiny, Evanjelium v centre manželstva a Hmatateľná pravda.


Alisa Childers

je americká speváčka a skladateľka, ktorá píše na alisachilders.com apologetický blog pre pochybujúcich kresťanov a úprimných skeptikov.


Anthony L. Chute

je docentom cirkevnej histórie a prodekanom Školy kresťanskej služby (School of Christian Ministries) na California Baptist University, kde učí od roku 2003.


Gaye Clark

je sestrou pre riadenie ošetrovateľskej praxe („manažérka“) v Parkridge Health Systems. Vo svojom voľnom čase píše. Je vdovou po Jamesovi Clarkovi, matkou Anny Wigginsovej a Nathana Clarka a starou mamou Clarka Jaymesa.


Elliot Clark

slúžil v Strednej Ázii ako medzikultúrny zakladateľ zborov spolu s manželkou a deťmi. V súčasnosti spolupracuje s Training Leaders International, vystrojuje vodcov domorodých cirkevných zborov v zámorí a pastorov diaspóry v USA. Je autorom kníh Evangelism as Exiles: Life on Mission as Strangers in Our Own Land (TGC, 2019) a Mission Affirmed: Recovering the Missionary Motivation of Paul (Crossway/TGC, január 2022).


Cameron Cole

vedie službu deťom, mladým a rodinám v Cathedral Church of the Advent v Birminghame, Alabame, USA. Napísal niekoľko kníh a ako redaktor sa podieľal na vydaní publikácie Gospel-Centered Youth Ministry: A Practical Guide (Služba mladým zameraná na evanjelium: praktický sprievodca).


Aubrey Coleman

žije v Charlotte v Severnej Karolíne so svojím manželom Chadom a slúži spolu s ním v baptistickom zbore Oakhurst. Je biblickou poradkyňou, ktorá získala magisterský titul v odbore kresťanské poradenstvo na Reformovanom teologickom seminári. Okrem toho vyučuje a píše s hlbokou láskou k Božiemu Slovu a túžbou podeliť sa s ostatnými o premieňajúcu moc evanjelia.


Kendal Conner

slúži ako vedúca skupiniek v zbore Redeemer Fellowship v Kansas City v štáte Missouri. Pracovala s mládežou v Strednej Ázii a v Spojených štátoch v cirkevných aj paracirkevných kontextoch. Pravidelne píše pre Rooted Ministry a pomáha viesť kohortu vedúcich študentskej služby pre Gospel-Centered Family.


William F. Cook

je profesorom výkladu Novej zmluvy na The Southern Baptist Theological Seminary a pôsobí ako hlavný pastor baptistického zboru Ninth and O v Louisville v Kentucky.


Becket Cook

je spisovateľ a rečník. V mladosti sa venoval herectvu a módnemu dizajnu. Po štúdiu teológie trávi väčšinu času prednáškami v cirkevných zboroch, na univerzitách a konferenciách na tému homosexualita a kultúra.


Jodie Cooper

je neuveriteľný hriešnik zachránený ešte neuveriteľnejším Bohom. Po rokoch bolestivých nedorozumení o kresťanskom živote ju kríza v manželstve priviedla k pochopeniu evanjelia a jeho moci zachraňovať životy. Jej séria kníh pre deti prichádza so zdrojmi, ktoré pomôžu rodičom spojiť evanjelium s každodennými životmi ich detí a jej YouTube kanál – the Gospel Led Family – poskytuje biblickú múdrosť pre mamy na ich ceste rodinného učeníctva. Žije v meste Perth s manželom a dvomi deťmi.


Brandon Cooper

pôsobí ako pastor v Cityview Community Church v Elmhurste v štáte Illinois, USA. Je autorom knihy A Word to the Wise: (Deep River Books, 2010). Brandon založil organizáciu Follow After Ministries s cieľom pripraviť jednotlivcov a zbory na to, aby sa z nich stali učeníci vášnivo oddaní nasledovaniu Krista. S manželkou Amy majú päť detí.


Barry Cooper

je spisovateľ, učiteľ, scenárista a spoluzakladateľ Christianity Explored Ministries.


Matthew Courtney

je pastorom REACH-SA, ktorý v súčasnosti zakladá cirkev v centre Kapského mesta s pomocou svojej manželky Kendry. Študoval na Biblickom inštitúte v Južnej Afrike a na George Whitefield College. Jeho vášňou je historická teológia. Vo voľnom čase rád číta, behá a fotografuje.


Brian Croft

je bývalým kazateľom baptistického zboru Auburndale v Louisville v Kentucky a autorom viac ako desiatky kníh. Brian pravidelne píše blogy na stránke Practical Shepherding.


Crossway

je nezisková kresťanská organizácia, ktorá vydáva Bibliu a knihy zamerané na evanjelium.


Darryl Dash

je spisovteľom, kazateľom, spoluzakladateľom organizácie Gospel for Life a riaditeľom Advance Church Planting Institute. Získal titul Doctor of Ministry na Gordon-Conwell Theological Seminary a má viac ako 25 rokov skúseností v službe. Darryl je ženatý s Charlene a má dve dospelé deti, Christy a Josiaha. Darryla nájdete online na stránke DashHouse.com.


Jim Davis

je kazateľom v cirkevnom zbore Orlando Grace Church. Jim získal titul MDiv na Reformovanom teologickom seminári v Orlande. Spolu s manželkou Angelou majú štyri deti.


Jim and Angela Davis

sú manželia a rodičia štyroch detí. Jim je kazateľom v Orlande. Spoločne slúžia ako rečníci na konferenciách pre manželské páry.


Andrew Davis

je pastorom First Baptist Church v Durhame v Severnej Karolíne, zakladateľom organizácie Two Journeys Ministry a členom rady The Gospel Coalition. Je hosťujúcim profesorom cirkevných dejín na Southeastern Baptist Theological Seminary. Medzi Davisove knihy patria How to Memorize Scripture for Life, Revitalize: The Power of Christian Contentment (Sila kresťanskej spokojnosti). S manželkou Christi majú päť detí a štyri vnúčatá.


Leonardo De Chirico

prednáša historickú teológiu na Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione v Janove v Taliansku; kazateľ evanjelikálneho zboru Breccia di Roma v Ríme, riaditeľ Iniciatíva Reformanda, podpredseda Talianskej evanjelickej aliancie.


Joe Deegan

žije v Houstone so svojou manželkou a štyrmi deťmi a pracuje pre Reformed Youth Ministry (RYM) v oblasti chvál a uctievania. Vydal dva albumy pod umeleckým menom RYM Worship (Promised Land a Sing Over Us), ako aj dva albumy pod svojím menom (The Risen King a Cover a Title Page). Viac informácií o jeho hudbe, ako aj akordové tabuľky a sprievodné biblické štúdie nájdete na RYM Worship.


Jason S. DeRouchie

je výskumným profesorom Starej zmluvy a biblickej teológie na Midwestern Baptist Theological Seminary a Spurgeon College.


Mark Dever

je kazateľom v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C., prezidentom organizácie 9Marks a členom rady v The Gospel Coalition, USA. Je autorom mnohých kníh, okrem iného aj Deviatich znakov zdravej cirkvi. S manželkou Connie majú dve deti.


Steve DeWitt

je kazateľom cirkevného zboru Bethel Church v severozápadnej Indiane, hostiteľom mediálnej/rozhlasovej služby The Journey a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom knihy Eyes Wide Open: Enjoying God in Everything. S manželkou Jennifer majú dve dievčatá.


Kevin DeYoung

je americký teológ, spisovateľ a kazateľ. Je zároveň jedným z členov Rady Spoločenstva evanjelia v USA (The Gospel Coalition).


Matt Diaz

je kazateľom cirkevného zboru Kendall Baptist Church na FLoride v USA.


Justin Dillehay

je kazateľom a pravidelným prispievateľom do Spoločenstva evanjelia, USA.Kyle Dillon

pôsobí ako asistent pastora v reformovanom presbyteriánskom zbore Riveroaks v Germantowne v Tennessee. Vyučuje teológiu na Westminster Academy v Memphise v štáte Tennessee. Píše blogy na Allkirk Network.


Amy Dimarcangelo

je autorom knihy A Hunger for More: Finding Satisfaction in Jesus When the Good Life Doesn´t Fill You (TGC/Crossway, máj 2022) a pravidelne prispieva do The Gospel Coalition. Amy žije s manželom a tromi deťmi v južnom Jersey a študuje magisterský program teológie na Westminsterskom teologickom seminári.


Courtney Doctor

pôsobí ako koordinátorka iniciatív pre ženy v organizácii The Gospel Coalition. Je učiteľkou Biblie a autorkou niekoľkých biblických štúdií. Courtney a jej manžel Craig majú štyri deti, dve nevesty a päť krásnych vnúčat.


Nana Dolce

vyučuje ženy a deti v baptistickom zbore vo Washingtone, D.C.


Jim Donohue

je pastor evanjelizácie v Covenant Fellowship Church v Glen Mills v Pensylvánii. Je zakladateľom kurzov Bridge Course a Proclaim Course, ako aj ďalších evanjelizačných zdrojov. Žije v meste West Chester v Pensylvánii a rád trávi čas so svojou manželkou a štyrmi deťmi.


Trish Donohue

je manželkou pastora a matkou štyroch detí, ktorá pôsobí ako riaditeľka ženskej služby v Covenant Fellowship Church v Glen Mills v Pensylvánii. Je autorkou knihy YYou Are Welcomed: Devotions for When Life Is a Lot a Between Us Girls: Walks and Talks for Moms and Daughters. Trish a jej manžel Jim žijú so svojou rodinou v meste West Chester v Pensylvánii.


Dan Doriani

je zakladateľom a výkonným riaditeľom Centra pre vieru a prácu v St. Louis. Získal titul MDiv a PhD na Westminsterskom teologickom seminári a STM na Yale Divinity School. Je členom Rady TGC a tiež moderuje podcast Working. Napísal niekoľko kníh, vrátane Work: Its Purpose, Dignity, and Transformation (Práca: jej účel, dôstojnosť a premena). S manželkou Debbie majú tri deti.


Sheila Dougal

žije so svojím manželom a dvoma synmi v Surprise v Arizone. V zbore Valley Life Church pracuje ako riaditeľka detskej služby. Sheila píše o manželstve, materstve, depresiách a zdravotníckej starostlivosti a príležitostne vydáva poéziu.


Stephen Driscoll

je ženatý s Lauren a majú dve malé deti: Luka a Katherine. Žijú v Canberre a navštevujú cirkevný zbor Crossroads v Belconnene. Stephen pracuje pre Austrálske spoločenstvo evanjelických študentov (AFES) na Austrálskej národnej univerzite. Miluje prácu s kresťanskými študentami vysokých škôl a zdieľanie evanjelia s neveriacimi na univerzite.


Alex Duke

je šéfredaktor 9Marks. Býva v Louisville, Kentucky, kde taktiež slúži v Third Avenue Baptist Church ako vedúci mládežníckej služby a tréningov o cirkvi.


Ligon Duncan

je rektorom a výkonným riaditeľom Reformed Theological Seminary, predsedom Council on Biblical Manhood and Womanhood a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom, spoluautorom, redaktorom, alebo prispievateľom do mnohých kníh, vrátane knihy Grace Grow Best in Winter? S manželkou Anne majú dve deti.


Allen Duty

pôsobí ako kazateľ v baptistickom zbore New Life v meste College Station v Texase. Allen je absolventom Texas A&M University a Southwestern Baptist Theological Seminary. Allen a jeho manželka Kendra majú tri deti.


Justin W. Earley

je spisovateľ, rečník a právnik z Richmondu vo Virgínii. Je autorom ocenenej knihy o zvykoch a duchovnej formácii The Common Rule (Spoločné pravidlo), ako aj knihy o rodičovských zvykoch zameraných na evanjelium Habits of the Household (Zvyky domácnosti). Predovšetkým je však otcom, ktorý je ženatý s Lauren a trávi veľa času zápasením so svojimi štyrmi malými chlapcami.


Mika Edmondson

je kazateľom presbyteriánskeho zboru New City Fellowship OPC v juhovýchodnom Grand Rapids. Získal doktorát zo systematickej teológie na Kalvinovom seminári a napísal knihu "Sila nezaslúženého utrpenia" o teológii utrpenia Martina Luthera Kinga mladšieho.


Davy Ellison

je riaditeľom odbornej prípravy Írskej baptistickej akadémie. Okrem toho pôsobí ako starší v baptistickom zbore Antrim. Je autorom knihy The Holy One of Israel: Exploring Isaiah, Five: The Solas of the Reformation a pripravovanej knihy o krotkosti.


Tim Elmore

je ženatý s úžasnou Kristovou dcérou, s ktorou má tri deti. Už viac ako dvadsať rokov Boh považuje za vhodné použiť si Tima na ohlasovanie evanjelia prostredníctvom rôznych úloh v službe po celom svete. V súčasnosti je Tim hlavným kazateľom zboru Memorial Baptist Church v Stratforde, Kanada.


Samuel Emadi

je pastorom baptistick´ho zboru Hunsinger Lane v Louisville v Kentucky, redaktorom 9Marks, podcastu Bible Talk a autorom kníh What Should I Do Now That I'm a Christian? (Crossway, 2020), Who's in Charge of the Church? (Crossway, 2022) a From Prisoner to Prince: The Joseph Story in Biblical Theology (IVP Academic, 2022).


Zack Eswine

je americkým kazateľom, mentorom a spisovateľom. Vo svojich knihách často píše o neobyčajnostiach obyčajného života a služby s Ježišom. Formuluje otázky, túžby a okolnosti ľudského srdca, ktoré zápasí s tým, aby pochopilo kto je Ježiš a čo má jeho život spoločné s tým našim.


European Freedom Network

je kresťanské spoločenstvo, ktorého cieľom je bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a komerčnému vykorisťovaniu v Európe a usilovať sa o obnovu obetí v spolupráci so strategickými zainteresovanými stranami.


Šimon Evin

má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, napríklad v skupinkách, 1 na 1 alebo káže. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii frčí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.


Štefan Evin

je kazateľom Cirkvi bratskej.


Katie Faris

s manželom Scottom vychovávajú päť detí vo veku od 2 do 13 rokov. O svojich skúsenostiach s materstvom a výchovou sa podelila v knihe Loving My Children: Embracing Biblical Motherhood. Žije v New Jersey, USA.


William P. Farley

pracoval 25 rokov vo svete biznisu a bol starším cirkevného zboru. Tento život však zanechal, aby mohol začať písať a zakladať zbory. Hoci je už dnes na dôchodku, stále píše a prednáša na konferenciách o zakladaní zborov. Žije v štáte Washington v USA.


John Feinberg

je profesorom systematickej teológie na Trinity Evangelical Divinity School. špecializuje sa na problematiku zla a utrpenia, etiku, rozvod a opätovné manželstvo, biblické proroctvo, súčasnú teológiu a filozofiu, spásu a apologetiku. S manželkou Patríciou žijú vo Vernon Hills, Illinois, USA.


Lael Fenton

je americký kazateľom redaktorom rádiového programu, ktorý sa zaoberá kresťanským životom a službou. S manželkou Suzanne majú štyri deti.


Sinclair Ferguson

je škótsky teológ známy v reformovaných kresťanských kruhoch vďaka svojej učiteľskej, spisovateľskej a redaktorskej práci. Od roku 2017 je profesorom systematickej teológie na Westminsterskom teologickom seminári v USA.


J. V. Fesko

je akademickým dekanom a profesorom systematickej a historickej teológie na Westminster Seminary California v Escondide v Kalifornii.


Rinah Fiol

je študentkou vysokej školy Covenant College v Georgii. Venuje sa biológii a dúfa, že bude šíriť zvesť evanjelia prostredníctvom štúdia Božieho stvorenia.


Katherine Forster

je študentka vysokej školy, ktorá pracuje ako hlavná autorka pre TheRebelution.com, online platformy, ktorá oslovuje státisíce kresťanských tínedžerov, rodičov a pracovníkov s mládežou. Je členkou Spotlight Young Writers Workshop a propagátorkou National Bible Bee. Píše o dôležitosti seriózneho štúdia Biblie pre dospievajúcich.


Christina Fox

je poradkyňa, rečníčka a autorka niekoľkých kníh, vrátane Tell God How You Feel: Helping Kids with Hard Emotions a Like Our Father: How God Parents Us and Why that Matters for Our Parenting (Moody Publishers, 2022).


John Frame

je americký teológ a učiteľ systematickej teológie a filozofie.


Nick Gardner

je starším v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C.


David Gibson

je kazateľom v cirkevnom zbore Trinity Church v škótskom Aberdeene. Je autorom kníh Reading the Decree (T&T Clark, 2009) a Living Life Backward (Crossway, 2017) a spolueditorom knihy From Heaven He Came and Sought Her (Crossway, 2013).


Greg Gilbert

je hlavný kazateľ v Third Avenue Baptist Church v Louisville, Kentucky.


Benjamin L. Gladd

je profesorom Novej zmluvy na Reformovanom teologickom seminári a spolu s G. K. Bealom autorom knihy The Story Retold: A Biblical-Theological Introduction to the New Testament.


Josh Glaser

je výkonným riaditeľom organizácie Regeneration, ktorá pomáha mužom, ženám a rodinám učiť sa a žiť podľa Božieho plánu pre sexualitu. Je spoluautorom knihy Treading Boldly Through a Pornographic World (Salem).


Global Partners in Peace and Development

Na Slovensku reprezentujú organizáciu Global Partners Charles, Janet a ich dcéra Tina Baldisovci. Okrem víkendoviek a letných táborov pravidelne usporadúvajú semináre o kresťanskom pohľade na svet (svetonázore).


Blake Glosson

pôsobí ako pastor v kostole Chapelstreet Church v Geneva v štáte Illinois. Je tiež študentom doktorandského štúdia na Reformovanom teologickom seminári.


Sara Gonzalez

je mladá spisovateľka, ktorá patrí do Cornerstone West Los Angeles.


David Gough

viac ako 20 rokov pôsobil v pastoračnej službe a predtým bol docentom pre vzdelávanie na Washington Bible College. Ako laik slúži v cirkvi Grace Bible Church v meste Lorton v štáte Virgínia.


Wyatt Graham

pôsobí ako výkonný riaditeľ TGC (Spoločenstvo evanjelia) Kanada.


J. D. Greear

je kazateľom cirkevného zboru The Summit Church v Severnej Karolíne. Napísal publikácie Evanjelium (Gospel; B&H, 2011), Prestaň pozývať Ježiša do svojho srdca (Stop Asking Jesus Into Your Heart; B&H, 2013) a Ježiš na pokračovanie (Jesus, continued; Zondervan, 2014)


Joshua Greever

je docentom Novej zmluvy na Bethlehem College and Seminary v Minneapolise, USA. Spolu s manželkou Ameliou majú štyri deti a sú členmi cirkvi The North Church v Mounds View v Minnesote.


Caleb Greggsen

je kazateľom v anglicky hovoriacom zbore v Strednej Ázii.


Adam Griffin

je hlavným kazateľom cirkevného zboru Eastside Community Church vo východnom Dallase v Texase. Predtým pôsobil ako starší a pastor duchovnej formácie v zbore Village Church. Adam žije so svojou manželkou Chelsea a ich tromi synmi Oscarom, Gusom a Theodorom v Dallase v Texase.


Doughlas Groothuis

je profesorom filozofie na Denver Seminary v Denveri v USA, kde vedie magisterský program Kresťanská apologetika a etika.


David Gundersen

slúži ako hlavný kazateľ v cirkevnom zbore BridgePoint v Houstone v Texase. Predtým strávil pätnásť rokov vyučovaním a školením študentov kresťanských vysokých škôl ako riaditeľ, docent a profesor.


Nancy Guthrie

vyučuje Bibliu vo svojom domácom cirkevnom zbore, Cornerstone Presbyterian Church vo Frankline, Tennessee, a taktiež na konferenciách po celej zemi i na medzinárodnej úrovni, vrátane svojho workshopu biblické teológie pre ženy. Je autorkou mnohých kníh, moderátorkou podcastu Help Me Teach the Bible v The Gospel Coalition. So svojím manželom usporadúvajú pobyty Respite Retreats pre páry, ktoré čelili smrti dieťaťa a sú spolutvorcami video série GriefShare.


Nathan Guy

je kazateľom v cirkevnom zbore West Side Church of Christ v meste Searcy v štáte Arkansas. Je autorom knihy Finding Locke's God (Bloomsbury, 2020) a pôsobí ako pomocný inštruktor filozofie, teológie a etiky na St. Louis University a Harding University.


Craig Hamilton

je ženatý s Nicole a majú tri deti. Pracuje v cirkevnom zbore Glenmore Park Anglican Church. Keď nepracuje, nájdete ho čítať komiksy, knihy o vodcovstve alebo teológiu. Je autorom kníh Wisdom in Leadership a Made Man od Matthias Media.


James Hamilton

je profesorom biblickej teológie na Southern Baptist Theological Seminary a pastorom baptistického zboru Kenwood v Louisville, USA.


Elizabeth Hance

pracuje vo vydavateľstve a v súčasnosti dokončuje magisterské štúdium na Univerzite Johnsa Hopkinsa. Študovala komunikáciu na Auburn University a teraz žije vo Washingtone, kde je aktívnou členkou baptistického zboru Capitol Hill.


Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB


Collin Hansen

je redakčným riaditeľom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) v USA. Vyštudoval teológiu, žurnalistiku a históriu. Spolu s manželkou žijú v americkej Alabame.


Ian Harber

je riaditeľom pre komunikáciu v neziskovej organizácii v Dentone, USA. Študuje teológiu a pracuje s mladými ľuďmi v miestnom zbore.


Kyla Hardee

patrí do baptistického zboru Gray Road v Indianapolise. Študuje na vysokej škole a pravidelne prispieva na stránku The Rebelution, ktorá je určená mladým ľuďom, ktorí sa chcú vzbúriť proti nízkym očakávaniam spoločnosti a hľadať Krista. Niektoré jej ďalšie texty nájdete na jej blogu Lives Transformed (Premenené životy).


Anna Meade Harris

je slobodnou matkou troch takmer dospelých synov. Je šéfredaktorkou blogu Rooted Ministry blog, členkou zboru Brookwood Baptist Church v Birminghame, v Alabame a je autorkou knihy Fresh Faith: Topical Devotions and Scripture-Based Prayers for College Students. Vo voľnom čase si Anna užíva záhradkárčenie, dobré knihy, beh, túry, hojdacie siete a zmrzlinu. Je fanúšičkou Crimson Tide a jedného dňa by chcela žiť pri horskom prameni v Idahu.


Dave Harvey

je prezidentom Great Commission Collective, služby zakladania zborov v Severnej Amerike a v zahraničí. Dave bol 33 rokov pastorom a ako rečník na konferenciách často cestuje po rôznych sieťach a denomináciách. Je autorom kníh When Sinners Say "I Do" (Shepherd Press, 2007), I Still Do (Baker, 2020), The Plurality Principle (TGC/Crossway, 2021) a nedávno vydal knihu Stronger Together (Exponential/Zondervan, 2023). Dave a jeho manželka Kimm žijú na juhozápadnej Floride.


Matthew Haste

je docentom biblickej spirituality a biblického poradenstva a riaditeľom odborného doktorandského štúdia na The Southern Baptist Theological Seminary, kde získal titul MDiv a PhD. Je ženatý s Cheyenne a majú tri deti: Haddona, Annu a Addie.Josh Hayward

pôsobí ako pastor v Kinney Avenue Christians Fellowship v Austine v Texase. Získal bakalársky titul v odbore biblických štúdií na Moody Bible Institure a titul M.Div. v odbore biblického poradenstva na The Southern Baptist Theological Seminary. Je ženatý s Christinou, svojou stredoškolskou láskou, a majú štyroch synov a jednu dcéru.


David Helm

je kazateľom cirkevného zboru Christ Church Chicago, predsedom správnej rady Charles Simeon Trust a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom viacerých kníh vrátane The Big Picture Story Bible, Expositional Preaching a A Conversation With Jesus. S manželkou Lisou majú päť detí.


Paul Helm

je reformovaný britský filozof a teológ.


Melanie Hempe

je zakladateľkou neziskovej organizácie ScreenStrong, ktorá pracuje s rodinami s cieľom odstrániť závislosť detí od obrazoviek. Napísala tri knihy pre rodičov a vedie týždenný podcast ScreenStrong Families. O jej práci sa písalo v Psychology Today, The Wall Street Journal, Thrive-Global, A&E Network, CBS, NPR, CNN, v dokumentárnom filme Screened Out a v rôznych spravodajských a televíznych reláciách. Žije v Severnej Karolíne s manželom a štyrmi deťmi.


John Henderson

je pastorom pre poradenstvo a službu rodinám v University Baptist Church vo Fayetteville v Arkansase.


Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.


Megan Hill

je manželkou kazateľa a redaktorkou The Gospel Coalition. Jej články sa objavujú v rôznych publikáciách, medzi ktoré patrí Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk.


Hlas pre Krista

(Cru) je jedna z najväčších ekumenických misijných organizácií na svete. Vznikol v roku 1951 v USA a dnes už pôsobí v takmer 200 krajinách sveta. Na Slovensku funguje od roku 1992.
Hlavným poslaním HPK je kresťanská misia so zameraním na získavanie ľudí pre Ježiša Krista, na ich budovanie vo viere a na ich vysielanie, aby získavali a budovali ďalších. Jednotlivé sekcie Hlasu pre Krista ponúkajú duchovné sprevádzanie, voľnočasové aktivity, materiály, zdroje, prednášky a školenia, ktoré sú prispôsobené pre rôzne vekové kategórie a ľudí v rôznych oblastiach života.


Matt Hodges

a jeho manželka Kayla pomohli založiť cirkevný zbor Risen Church v Cypress, Texas. Matt je autorom knihy A Living Hope: Examining History’s Most Important Event and What It Means for the World (Živá nádej: Skúmanie najvýznamnejšej udalosti histórie a čo to znamená pre svet).


Jason Hood

je pastorom v cirkevnom zbore North Shore Fellowship (PCA) v Chattanooge v štáte Tennessee. Pôsobil tiež ako odborný asistent Novej zmluvy na teologickom seminári Gordon-Conwell a je autorom knihy Imitating God in Christ: Recapturing a Biblical Pattern.


Michael Horton

je profesorom systematickej teológie a apologetiky na Westminster Seminary v Kalifornii. Je autorom kníh Putting Amazing Back into Grace (Úžas patrí k milosti), Christless Christianity (Kresťanstvo bez Krista) či The Gospel-Driven Life (Život hnaný evanjeliom).


Bernard N. Howard

je Žid veriaci v Ježiša. Je pastorom cirkvi Grace Church Birmingham v Alabame a predtým pôsobil ako pastor na Manhattane. Je autorom široko používanej paschálnej príručky "A Short Messianic Haggadah". S manželkou Betsy majú dvoch malých synov.


Drew Hunter

Drew Hunter (M.A., Wheaton College) je vyučujúcim kazateľom v cirkevnom zbore Zionsville Fellowship v Ziosville v Indiane. Je autorom knihy Strvorený pre priateľstvo a v sérii Poznaj Bibliu je autorom dielov Izaiáš a Matúš. Drew, jeho žena Christina a ich štyri deti žijú v Zionsville v Indiane.


Reuben Hunter

je kazateľom zboru Trinity West Church v Londýne. Bol hosťujúcim rečníkom na konferencie Máme čo zvestovať 2018. S manželkou Louisou majú štyri deti.


Vivian Hyatt

je misionárkou organizácie Campus Crusade for Christ International (Cru), ktorá sa nedávno vrátila po 39 rokoch služby vo východnej Európe a Rusku. Spolu s manželom naďalej cestuje po východnej Európe a vyučuje tam. Majú päť dospelých detí a štyri vnúčatá a žijú v Daytone v štáte Ohio.


Juraj Institoris

je kazateľom v Zbore Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. Predtým päť rokov pôsobil ako misionár medzi Rómami v škótskom Glasgowe. Má doktorát z teológie na Highland Theological College. S manželkou vychovávajú tri deti.


David Jackman

je britský evanjelikálny kazateľ, bývalý prezident Proclamation Trust, ktorý sa od roku 1986 zameriava na podporu vykladania Biblie pre súčasný svet. Bol kazateľom veľkého cirkevného zboru v centre Southampton, a potom zakladajúcim riaditeľom Cornhill Training Course, jednoročného kurzu praktickej práce s Bibliou. Najprv študoval angličtinu na Univerzite v Cambridge a potom teológiu na Trinity College v Bristole. Je autorom viacerých komentárov a biblických pomôcok. Český preklad jeho výkladu Jánových listov vyšiel v Návrate domů. Pravidelne káže v St. Helen‘s Bishopsgate v Londýne a na biblických konferenciách po celom svete. S manželkou Heather majú dve dospelé deti.


Scott James

slúži ako starší v zbore The Church at Brook Hills. S manželkou Jaime majú štyri deti a žijú v Birminghame v štáte Alabama, kde pracuje ako detský lekár pre infekčné choroby. Je autorom niekoľkých kníh pre rodiny a deti, vrátane God Cares for Me: Helping Children Trust God When They're Sick, Mission Accomplished: Mision Mission: A Two-Week Family Easter Devotional, Where Is Wisdom?: A Treasure Hunt Through God's Wonderous World, Inspired by Job 28 a The Littlest Watchman.


Samuel James

je zástupcom editora pre akvizície v Crossway Books a pravidelne píše na Digital Liturgies. Je autorom knihy Digital Liturgies: Autor: Rediscovering Christian Wisdom in an Online Age (Digitálne Liturgie: Znovuobjavenie kresťanskej múdrosti v online veku).


Bobby Jamieson

je kazateľom baptistického zboru Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Je autorom knihy The Paradox of Sonship: Christology in the Epistle to the Hebrews: (IVP Academic, 2021) a The Path to Being a Pastor: A Guide for the Aspiring (Crossway, 2021).


Emily Jensen

je spoluzakladateľkou Risen Motherhood, kde v súčasnosti pôsobí ako obsahová riaditeľka a spolumoderátorka podcastu. Je tiež spoluautorkou knihy Risen Motherhood: Risen Hope for Everyday Moments (Vzkriesené materstvo: Vzkriesená nádej pre každodenné chvíle). Emily, jej manžel a ich päť detí žijú v strednej Iowe.


Bob Johnson

je pastorom baptistického cirkevného zboru Cornerstone v meste Roseville v štáte Michigan, USA.Leia Joseph

miluje tínedžerov a dlhé roky pracuje ako krízový poradca pre tínedžerov. Je držiteľkou diplomov BM a MM z Katolíckej univerzity v Amerike, ako aj magisterského titulu z biblického poradenstva z Westminsterského teologického seminára. Jej manžel John je pastorom v baptistickom zbore Cheverly neďaleko Washingtonu, kde bývajú so svojimi štyrmi deťmi: Jack, Knox, Grace a Caroline. Navštívte jej Instagram, kde nájdete tipy a praktickú pomoc pri výchove tínedžerov.


Martin Kaščák

Je študentom teológie na Crosslands Training a spolu s manželkou Luckou žijú a slúžia Bohu a jeho cirkvi. Je členom Cirkvi bratskej v Bratislave - Paradox a slúži zboru ako koordinátor komunít evanjelia.


Thomas Keene

je docentom Novej zmluvy a akademickým dekanom na Reformovanom teologickom seminári vo Washingtone, D.C. Pôsobil aj ako pomocný pastor v presbyteriánskej cirkvi Christ the King (PCA) v Conshohockene v Pensylvánii a pravidelne píše blogy na stránke signandshadow.com. Thomas žije vo Virgínii so svojou manželkou a dvoma deťmi.


Maria Keffler

je spoluzakladateľkou organizácie Advocates Protecting Children a organizácie Arlington Parent Coalition. Ako autorka, rečníčka a učiteľka so vzdelaním v oblasti pedagogickej psychológie od roku 2018 podporuje rodiny a bojuje za ochranu detí pred neetickým aktivizmom a nebezpečnými stratégiami v oblasti sexuality a transrodovej ideológie. Je autorkou viacerých kníh vrátane Desist, Detrans & Detox: Getting Your Child Out of the Gender Cult. Žije v Arlingtone vo Virgínii s manželom a tromi dospievajúcimi deťmi.


Garett Kell

je hlavným kazateľom zboru Del Ray Baptist Church v Alexandrii, Virgínia, a členom Rady The Gospel Coalition. Spolu s manželkou Carrie majú šesť detí.


Kelly Keller

domškolujúca matka piatich detí, manželka Davida, členka cirkevného zboru Oakhurst Baptist Church v Charlotte, Severná Karolína.


Michael Keller

je zakladateľom a pastorom Presbyteriánskej cirkvi Redeemer - Lincoln Square. Pred návratom na Manhattan pôsobil v Londýne a Bostone, kde založil Reformované univerzitné spoločenstvo. Doktorát získal v oblasti počítačovej lingvistiky aplikovanej na historickú teológiu.


Tim Keller

bol zakladateľom cirkevného zboru Redeemer Presbyterian Church (PCA) na Manhattane, predsedom organizácie Redeemer City to City a spoluzakladateľom organizácie The Gospel Coalition. Napísal množstvo kníh vrátane knihy The Reason for God. S manželkou Kathy mali tri deti.


Aleyna Kelly

je mladou spisovateľkou, ktorá študuje na Faith Baptist Bible College v Iowe. Je členkou zboru Maple Grove.


Jared Kennedy

je redaktorom The Gospel Coalition, autorom knihy Keeping Your Children's Ministry on Mission: (Crossway, marec 2022) a The Beginner's Gospel Story Bible (New Growth, 2017). Žije v Louisville v štáte Kentucky so svojou manželkou Megan a tromi dcérami.


Ty Kieser

je docentom teológie na Criswell College a riaditeľom magisterského programu teologických a biblických štúdií. Publikoval viacero článkov, je spoluautorom knihy Who Do You Say I Am? (Cascade, 2020) a pripravuje viacero kníh - vrátane Theandric a Triune: John Owen and a Case for Classical and Reformed Christological Agency.Ashley Kim

je mladá spisovateľka a študentka vysokej školy, ktorá patrí k First Baptist Church v New Yorku. Príležitostne píše blogy na svojej webovej stránke.


Jay Kim

slúži ako pastor v zboroch WestGate Church a Vintage Faith Church. Je autorom knihy Analog Church a žije v kalifornskom Silicon Valley so svojou manželkou Jenny a ich dvoma malými deťmi.


Joanna Kimbrel

pôsobí ako koordinátorka obsahu pre The Gospel Coalition. Je učiteľkou Biblie a spisovateľkou (napísala knihu The Greatest Hero: The Book of Romans ). Joanna a jej manžel Chad majú dve dcéry a sú členmi zboru Sojourn Community Church vo Woodstocku v štáte Georgia, USA.Andrew M. King

pôsobí ako docent biblických štúdií na Midwestern Baptist Theological Seminary a asistent dekana Spurgeon College. Okrem iných kníh je autorom knihy Social Identity and the Book of Amos (T & T Clark). Žije v Kansas City so svojou manželkou a štyrmi deťmi.


Lydia Kinne

je spisovateľka a učiteľka na strednej škole, ktorá žije v meste Spokane vo Washingtone, USA. Patrí do cirkevného zboru Faith Bible Church, kde pracuje s vysokoškolákmi. Viac z jej tvorby si môžete prečítať v The Vintage Girl.


Robert Kinney

je riaditeľom v Charles Simeon Trust, kde vedie semináre o kázaní.


Robert Kolb

je emeritným profesorom teológie na Concordia Seminary v St. Louis, Missouri v USA. Je autorom a spoluautorom mnohých kníh a vyťažovaným rečníkom na akademickej, ale aj cirkevnej pôde. Momentálne pôsobí v Nemecku.


Viktor Kouřil

je 25 ročný absolvent germanistiky na Univerzite Palackého v Olomouci. V súčasnosti študuje teológiu vo Veľkej Británii na škole Crosslands. Okrem toho pracuje ako vikár na plný úväzok v cirkevnom zbore Kostel jinak v Olomouci, kde s tímom ľudí zakladajú zbor.


Peter Kozár

vyštudoval robotiku a teológiu. Desať rokov pracoval vo Vysokoškolskom biblickom hnutí. S manželkou a 2 deťmi teraz žije a pracuje v združení Kresťanské centrum Berea v Modre. Rád je pri tom, keď "sa otvára Písmo a zapaľujú sa srdcia".


Lukáš Krivošík

je redaktor internetového denníka Postoj.sk. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. V minulosti pôsobil ako ekonomický redaktor týždenníka .týždeň a komentátor spravodajského portálu aktuality.sk. Žije v Pezinku, je ženatý a má jedno dieťa. Zaujímajú ho nezamýšľané dôsledky účelových ľudských konaní.


Melissa Kruger

je manželkou, matkou, vyhľadávanou rečníčkou a spisovateľkou. V Spoločenstve evanjelia (USA) riadi sekciu služby ženám.


Michael J. Kruger

je prezidentom Reformovaného teologického seminára v Severnej Karolíne, USA, kde zároveň slúži ako profesor Novej zmluvy. V roku 2019 bol prezidentom Evanjelikálnej teologickej spoločnosti (ETS). Napísal a publikoval knihy Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped the Future of the Church (IVP Academic, 2018) and Canon Revisited: Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books (Crossway, 2012).


Ron Kubsch

je nemecký teológ, misionár autor kníh a článkov. Slúži ako podpredseda Evangelium21 - siete kresťanov v Nemecku, ktorí svoju vieru pevne zakladajú na Ježišovi Kristovi. Je učiteľom apologetiky a historickej teológie na seminári Martina Bucera v Mníchove.


Joel Kurz

je kazateľom zboru The Garden Church v Baltimore v štáte Maryland a riaditeľom organizácie ONE HOPE. Je ženatý s Jess a majú štyri deti.


Bill Kynes

je dočasným riaditeľom regionálnych pobočiek a členom Rady koalície The Gospel Coalition. Donedávna dlhé roky pôsobil ako pastor v Cornerstone Evangelical Free Church v Annandale, Virginia. Je autorom niekoľkých. S manželkou Susan majú štyroch synov.


Carl Laferton

je hlavným redaktorom spoločnosti The Good Book Company. Je ženatý s Lizzie a majú malého syna Benjamina. Je autorom kníh Original Jesus a Christmas Uncut.


Greg Lanier

je kazateľom a profesorom Novej zmluvy na Reformed Theological Seminary v Orlande, USA. Napísal niekoľko kníh a teologických pojednaní na tému ranej kristológie, evanjelií a Septuaginty. S manželkou Kate a tromi dcérami žijú na Floride.


Brad Larson

je americkým kazateľom, spisovateľom a básnikom.


Trevor Laurence

je americký kazateľ, autor knihy The Story of the Word


Henželová Silvia, Laurovičová Lea


Michael Lawrence

je hlavným kazateľom zboru Hinson Baptist Church v Portlande v Oregone a je členom rady The Gospel Coalition. Napísal niekoľko kníh, napríklad Biblical Theology in the Life of the Church (Biblická teológia v živote Cirkvi), Conversion: How God Creates a People (Obrátenie: Ako Boh formuje ľud), Ezekiel: A 12-Week Study (Knowing the Bible) [Ezechiel: 12-týždňové štúdium (Poznanie Biblie)], a v spolupráci s Markom Deverom aj It Is Well: Expositions on Substitutionary Atonement (Myšlienky o zástupnej obete). Spolu s manželkou Adrienne majú päť detí.


John Lee

je hlavným pastorom First Baptist Church v kalifornskom meste Artesia.


David and Barbara Leeman

sú cirkevní a školskí hudobníci na dôchodku a žijú v Greenville, SC. Vo vydavateľstve Moody Publishers vydali dve knihy piesní: Hosanna in Excelsis a Our Hymns, Our Heritage.


Jonathan Leeman

je starším zboru vo Washington, D.C. a šéfredaktorom v 9Marks. Napísal niekoľko kníh o cirkvi. S manželkou majú štyri dcéry a žijú v Marylande, USA.


Peter J. Leithart

je prezidentom inštitútu Theopolis v Birminghame, v Alabame. Jeho najnovšou publikáciou je komenátr 1. a 2. knihy Kroník.


John Lennox

je emeritným profesorom matematiky na Oxfordskej univerzite a prednáša v Oxfordskom centre pre kresťanskú apologetiku. Zaujíma sa najmä o prepojenie vedy, filozofie a teológie. Lennox sa zúčastnil na mnohých verejných diskusiách, v ktorých obhajoval kresťanskú vieru proti známym ateistom vrátane Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchensa a Petra Singera. Je autorom mnohých kníh, vrátane knihy Can Science Explain Everything?


Jeremy Linneman

je hlavným pastorom cirkevného zboru Trinity Community Church, ktorý založil v meste Columbia v štáte Missouri, USA. Pred založením Trinity Church pôsobil sedem rokov ako pastor v cirkvi Sojourn Community Church v Louisville v Kentucky. Je autorom knihy Life-Giving Groups: "(Sojourn Network, 2017). Jeremy a jeho manželka Jessie majú troch synov a väčšinu voľného času trávia v prírode.


Kris Lundgaard

je americký misionár, ktorý od roku 2007 spolu so svojou manželkou Paulou pôsobia na Slovensku. Pomáha zakladať nové cirkevné zbory, vyučuje, "učeníkuje," trénuje a mentoruje duchovných vodcov.Jennifer Lyell

učí deti Bibliu. Popri tom píše knihy a riadi publikovanie a predaj kníh vo vydavateľstve LifeWay Christian Resources. Vyštudovala teológiu The Southern Baptist Theological Seminary v USA.


Mikey Lynch

je redakčným riaditeľom TGC Austrália a zároveň pôsobí ako riaditeľ kempusu na University Fellowship of Christians, UTAS, Hobart. Mikey bol zakladateľom tasmánskej siete pre zakladanie zborov The Vision 100 Network (TAS) a je členom predstavenstva organizácie Reach Australia. Je tiež predsedom organizácie New Front Door: Church IT Guild.

Mikey je autorom knihy The Vine Movement: The Good Life in the Last Days a Supporting Gospel Growth Beyond Your Church. Mikey je ženatý s Nikki a má tri deti.


John MacArthur

je kazateľom - učiteľom zboru Grace Community Church rovnako ako aj autorom, rečníkom na konferenciách, prezidentom The Master's University and Seminary.


Devin Maddox

je knižným vydavateľom. Vyštudoval etiku a momentálne si dokončuje doktorandské štúdium aplikovanej teológie. Vo svojom výskume sa zaoberá životom a dielami Dietricha Bonhoeffera. S manželkou vychovávajú troch chlapcov a žijú v Tennessee (USA).


Shelley Madueme

je spisovateľkou na voľnej nohe a vo svojom zbore pôsobí ako koordinátorka služby ženám. Získala titul ThM z Nového zákona na Trinity Evangelical Divinity School a titul MTS na Beeson Divinity School. Shelley žije vo Flintstone v štáte Georgia so svojím manželom Hansom a ich dvoma deťmi.


Peter Málik

je odborný asistent na Katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa textovej kritike, gréckym a koptským rukopisom Novej Zmluvy a edičnej činnosti. S manželkou Zuzanou majú štyri deti.


Jenny Marcelene

strávila šesť rokov v konzervatívnych moslimských krajinách a túži pomôcť rodičom a deťom nahliadnuť do toho, ako Boh pôsobí medzi národmi. Je pravidelnou prispievateľkou do Momma Theologians a je členkou Spoločnosti spisovateľov a ilustrátorov detských kníh. Jenny a jej manžel majú dvoch synov a v USA, v štáte Illinois.


Alex Mark

od roku 2013 pôsobí ako pastor zboru First Scots Presbyterian Church (PCA) v Beauforte v Južnej Karolíne. Alex a jeho manželka Stefany majú troch synov: Joshua, Charlie a Samuel.


Matt Martens

je obhajca, bývalý federálny prokurátor, absolvent teologického seminára a autor knihy Reforming Criminal Justice: A Christian Proposal (Crossway, 2023). Matt je členom baptistického zboru Capitol Hill vo Washingtone, DC.


David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.


Brett McCracken

šéfredaktor Spoločenstva evanjelia USA. Píše knihy a slúži ako starší zboru.


Gerald R. McDermott

je anglikánsky teológ, ktorý vyučuje na Reformovanom biskupskom seminári a na Jeruzalemskom seminári. Je editorom knihy The New Christian Zionism: Fresh Perspectives on Israel and the Land (IVP Academic) a je autorom knihy Israel Matters: Why Christians Must Think Differently About the People and the Land (Brazos Press).


Mike McGarry

je kazateľom pre mládež v baptistickom zbore South Shore v Hinghame v štáte Massachusetts, USA a jeho vášňou je tlmočiť zdravé učenie budúcej generácii. Je autorom Biblickej teológie služby mládeže (Biblical Theology of Youth Ministry) a Veď ich k Ježišovi (Lead Them to Jesus).


Mike McKinley

je kazateľom baptistického zboru Sterling Park v meste Sterling v štáte Virginia, USA.


Rebecca McLaughlin

má doktorát z Cambridgeskej univerzity a teologický titul z Oak Hill Seminary v Londýne. Je autorkou kníh The Secular Creed: Engaging Five Contemporary Claims (TGC, 2021) a Confronting Christianity: 12 Hard Questions for the World's Largest Religion (Crossway, 2019). Môžete ju sledovať na Twitteri alebo Instagrame, prípadne na jej webovej stránke.


Rebecca McLaughlin

je manželkou a matkou troch detí. Doktorát z anglickej literatúry získala v Cambridge a teológiu vyštudovala v Londýne. Je plodnou spisovateľkou. V roku 2017 založila Vocable Communications - komunikačnú firmu zameranú na pomoc lídrom v príprave a prezentovaní prejavov, ktoré menia mysle.


John D. Meade

je docentom Starej zmluvy a riaditeľom Inštitútu textu a kánonu na seminári vo Phoenixe. Zredigoval materiály pre Kritické vydanie hexaplótnych fragmentov Jóba 22-42 (Peeters, 2020). John je členom Trinity Bible Church vo Phoenixe, kde spolu s manželkou Annie vedú komunitnú skupinu a vedú hodiny nedeľnej školy pre dospelých a deti.


Scott Mehl

je kazateľom zboru Cornerstone Church v západnom Los Angeles. Je autorom knihy Loving Messy People: The Messy Art of Helping One Another Become More Like Jesus (Shepherd Press, 2020) a Intro to Messy Care a Discipleship Small Group Study. Scott a jeho manželka Lara majú štyri deti.


Jim Memory

je regionálnym riaditeľom Lausanne Europe a riaditeľom pre medzinárodné partnerstvá v European Christian Mission. Vyučuje európsku misiu na All Nations Christian College (Spojené kráľovstvo) a je spoluredaktorom časopisu Vista, ktorý sa zaoberá zbieraním informácií o misii v Európe. Bol členom organizačného tímu Lausanne Europe 20/21 Dynamic Gospel: New Europe.


Aaron Menikoff

je pastorom baptistického zboru Mt. Vernon v Atlante, Georgia, a autorom knihy Character Matters: Shepherding in the Fruit of the Spirit (Crossway, 2020) a Politics and Piety (Pickwick, 2014).


Tony Merida

je zakladajúcim pastorom cirkvi Imago Dei v Raleighu v Severnej Karolíne, viceprezidentom pre rozvoj zakladateľov zborov v sieti SEND a členom predstavenstva organizácie The Gospel Coalition. Je autorom viacerých kníh vrátane The Christ-Centered Expositor, Ordinary,and Orphanology. Spolu s manželkou Kimberly majú päť adoptovaných detí.


Benjamin L. Merkle

slúži ako profesor Novej zmluvy a gréčtiny na Southern Baptist Theological Seminary vo Wake Forest v Severnej Karolíne. Je autorom alebo spoluautorom mnohých kníh, napríklad "Prečo starší? Biblická a praktická príručka pre členov cirkvi (Kregel, 2009) a "40 otázok o starších a diakonoch" (Kregel, 2007).


Steve Mizel

je hlavným pastorom zboru Trailhead Church v meste Edwardsville v štáte Illinois. Je ženatý s Lauren.


Albert Mohler

je riaditeľom The Southern Baptist Theological Seminary v Louisville, USA a členom Rady Spoločenstva evanjelia v USA. Píše knihy a nahráva podcasty “The Briefing” a “Thinking in Public”, v ktorých analyzuje aktuálne spoločenské udalostiam z pohľadu kresťanského svetonázoru.


Russell Moore

je predsedom Komisie pre etiku a náboženskú slobodu Southern Baptist Convention a členom rady The Gospel Coalition. Napísal mnoho kníh. S manželkou Máriou sú rodičmi piatich synov.


J. P. Moreland

je uznávaný americký filozof, teológ a kresťanský apologéta. Je odborníkom na metafyziku, filozofiu myslenia a kresťanskú filozofiu. Prednáša na Biola University v USA. Napísal, alebo sa rôznym spôsobom podieľal na vydaní viac ako 90 kníh.


Caleb Morell

je pastoračným asistentom v baptistickom zbore Capitol Hill. Žije so svojou manželkou a dvoma deťmi vo Washingtone, DC.


Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.


Chopo Mwanza

je pastorom baptistického zboru Faith Riverside v Kitwe v Zambii. Okrem toho pôsobí ako člen profesorského zboru na Baptistickej univerzite a seminári v strednej Afrike a píše blogy na stránke Deeper Reflections. Chopo je ženatý s Kundou a majú tri deti: Tionge, Yamikani a Tendai.Ashok Nachnani

je starším v First Baptist Church v americkom Durhame. Pracuje ako vedúci stratégie v nadnárodnej spoločnosti pre energetický manažment.


Susan Narjala

je spisovateľka, ktorá žije v Indii so svojím manželom a dvoma deťmi. Vyštudovala žurnalistiku na Syrakúzskej univerzite (New York) a prispievala do platforiem ako Desiring God a YouVersion.


Andy Naselli

je profesorom systematickej teológie a Novej zmluvy na Bethlehem College & Seminary, administrátorom evanjelikálneho teologického žurnálu Themelios, a kazateľom cirkevného zboru Bethlehem Baptist Church. S manželkou Jenni majú štyri dcéry.Hannah Nation

je riaditeľkou komunikácie a obsahu v misijnej organizácii China Partnership. Žije striedavo v Cambridge, Massachusetts (USA) and v Leidene, Holandsku. Napísala publikáciu She is the author of Grace to the City: Studies in the Gospel from China.


Kira Nelson

je manželkou, matkou troch malých detí, študentkou The Southern Baptist Theological Seminary a moderátorkou podcastu Delighted Motherhood. Je členkou Del Ray Baptist Church, kde vedie biblické štúdium pre ženy a slúži v poradnom výbore žien.


Jim Newheiser

je riaditeľom kresťanského poradenského programu a profesorom kresťanského poradenstva a pastorálnej teológie na Reformed Theological Seminary v Charlotte, USA. Je taktiež výkonným riaditeľom Inštitútu biblického poradenstva a učeníctva. Venuje sa pastorácii manželských párov, vyučovaniu o poradenstve a praktickej teológii. S manželkou Caroline majú tri dospelé deti.


Randy Newman

pracuje pre The C. S. Lewis Institute a píše o evanjelizácii a ďalších témach na webovej stránke www.connectionpoints.us.


Phil Newton

pôsobí ako riaditeľ pastoračnej starostlivosti a mentoringu v sieti Pillar Network po 44 rokoch pastorácie, z toho posledných 35 rokov v South Woods Baptist Church v Memphise v Tennessee, ktorý založil v roku 1987.


Kathleen Nielson

je autorka a rečníčka, ktorá rada pracuje so ženami v oblasti štúdia Písma. V rokoch 2010-2017 viedla ženské iniciatívy pre The Gospel Coalition a momentálne pôsobí ako vedúca poradkyňa a knižná editorka pre TGC. Spolu s manželom Nielom bývajú z jednej polovice vo Wheatone v Illinois, a z druhej polovice v indonézskej Jakarte. Majú troch synov, dve nevesty a päť vnučiek.


Andrew Noble

slúži v cirkevnom zbore Grandview Church v Kitcheneri v Ontáriu. Je manželom, otcom a absolventom Heritage College & Seminary (MDiv). Píše na stránke andrewnoble.substack.com, spoluorganizuje podcast s názvom What Would Jesus Tech a tweetuje na @nobullnoble.


Alan Noble

je autorom kníh Disruptive Witness, You Are Not Your Own a On Getting Out of Bed a docentom angličtiny na Oklahoma Baptist University.


Douglas Sean O´Donnell

je viceprezidentom biblickej redakcie v spoločnosti Crossway. Počas uplynulých dvadsiatich piatich rokov pomáhal vzdelávať ľudí na celom svete, aby čítali a vyučovali Bibliu zrozumiteľne. Bol pastorom niekoľkých zborov, pôsobil ako profesor a je autorom alebo editorom viac ako dvadsiatich kníh vrátane komentárov, biblických štúdií, kníh pre deti a učebných osnov pre deti.


Mark Oden

je pastorom cirkevného zboru Chiesa Evangelica Neapolis v Neapole. Je bývalým dôstojníkom kráľovského námorníctva. Teológiu vyštudoval na Oak Hill Theological College v Londýne. Spolu s manželkou Jane majú štyri deti.


K. Scott Oliphint

je profesorom apologetiky a systematickej teológie na Westminsterskom teologickom seminári vo Philadelphii v USA.


John Onwuchekwa

je kazateľom v zbore Cornerstone Church v Atlante v štáte Georgia a členom rady The Gospel Coalition (Spoločenstvo evanjelia). Je autorom knihy "Modlitba: Ako spoločná modlitba formuje cirkev". S manželkou Shawndrou sú hrdými rodičmi jednej dcéry Avy.


Amy Orr-Ewing

je medzinárodná autorka, rečníčka a teologička, ktorá sa zaoberá hlbokými otázkami dnešnej doby a hľadá na ne zmysluplné odpovede v kresťanskej viere. Je autorkou viacerých kníh vrátane "Kde je Boh vo všetkom utrpení?" a bestselleru "Prečo veriť Biblii?". Amy žije v Oxforde so svojím manželom Frogom. Majú troch chlapcov: JJ, Zacha a Benjiho.


Gavin Ortlund

je manželom, otcom, kazateľom a spisovateľom. Slúži ako kazateľ vo First Baptist Church of Ojai v Ojai, v Kalifornii. Je autorom kníh: Theological Retrieval for Evangelicals: Why We Need Our Past to Have a Future (Crossway, 2019) a Finding the Right Hills to Die on: The Case for Theological Triage (Crossway/TGC, 2020).


Ray Ortlund

je prezidentom Renewal Ministries a emeritným členom rady The Gospel Coalition. Založil cirkevný zbor Immanuel Church v Nashville v Tennessee a teraz slúži ako pastor pre pastorov. Ray je autorom niekoľkých kníh. S manželkou Jani majú štyri deti.


Dane Ortlund

slúži ako hlavný kazateľ cirkevného zboru Naperville Presbyterian Church v Naperville, Illinois. Je autorom kníh Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers a Deeper: Real Change for Real Sinners. Dane a jeho manželka Stacey majú päť detí.


Rusty Osborne

vyučuje Bibliu a teológiu na vysokej škole. Veľa píše a v súčastnosti pracuje na výkladovom komentári knihy Ezechiel.


Jen Oshman

pôsobí v službe pre ženy už viac ako dve desaťročia na troch kontinentoch. Je autorkou kníh Enough About Me, Cultural Counterfeits a Welcome. Je moderátorkou týždenného podcastu o kultúrnych udalostiach a trendoch s názvom All Things a matkou štyroch dcér. S rodinou v súčasnosti žije v Colorade, kde založili cirkevný zbor Redemption Parker, v ktorom Jen pôsobí ako riaditeľka ženskej služby.


Vasyl Ostryi

je kazateľom cirkevného zboru v meste Irpin na Ukrajine. Na Kyjevskom teologickom seminári prednáša v oblasti práce a pastorácie mladých.


Filip Pangrác

Je vikárom zboru Cirkvi bratskej v Bardejove.


Cirkev Paradox

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, ktorý je premieňaný Božím slovom a túži, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko.


Samuel Parkison

je docentom teologických štúdií a riaditeľom rozšíreného pracoviska v Abú Zabí na Gulf Theological Seminary v Spojených arabských emirátoch. Je autorom niekoľkých kníh, vrátane Irresistible Beauty: Beholding Triune Glory in the Face of Jesus Christ.


Burk Parsons

je kazateľom a učiteľom na teologickom semináry Reformed Theological Seminary. Je autorom knihy Why do we have creeds? (Načo sú nám vyznania? a spoluprekladateľom a spoluredaktorom knihy A Little Book on the Christian Life (Malá kniha o kresťanskom živote) od Jána Kalvína. S manželkou Amber majú tri deti.


Michael Patton

je prezidentom Credo House Ministries. Vyštudoval teológiu v odbore Nová zmluva na Dallas Theological Seminary. Veľa bloguje a nahráva podcasty. S manželkou a štyrmi deťmi žije v Edmonde.


Matt Peeples

je kazateľom Betlehem Lutheran Church v Ridgewoode v New Jersey a zakladateľom a riaditeľom The Kairos Network. Získal titul MDiv zo seminára Concordia v St. Louis.


Sandra Peoples

je matkou dieťaťa so špeciálnymi potrebami. So svojou rodinou žije na okraji Houstonu, kde slúži vo svojom cirkevnom zbore ako koordinátorka inklúzie pre rodiny so špeciálnymi potrebami. Je autorkou knihy Nečakané požehnania: Radosti a možnosti života v rodine so špeciálnymi potrebami.


Alexis Pérez

je pastorom cirkevného zboru Iglesia Bautista Nueva Vida v Havane a je taktiež členom rady Coalición por el Evangelio, sesterskej organizácie Spoločenstva evanjelia/TGC (The Gospel Coalition) ve španielsky hovoriacom svete.


Nate Pickowicz

je pastor zboru Harvest Bible Church v Gilmanton Iron Works v New Hampshire. Pôsobí tiež ako generálny redaktor série American Puritans.


John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.


Rebecca M. Pippert

je autorkou 12 kníh, medzi nimi aj "Viera sa nedá skryť" a "Zostaňme soľou: Svet sa zmenil:, naše posolstvo nie". Je zakladateľkou Becky Pippert Ministries a známou autorkou a moderátorkou. Becky a jej manžel Dick sa nedávno vrátili do Spojených štátov s cieľom pomáhať miestnym zborom oslovovať evanjeliom svoje prostredie s vernosťou, cez vzťahy a efektívne.


PLANt.sk

je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Jej poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.


David Platt

je kazateľom a učiteľom v zbore McLean Bible Church, zakladateľom Radical a členom rady Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition, USA). Napísal niekoľko kníh. David a jeho manželka Heather majú štyri deti.


Shannon Popkin

Je manželkou, mamou, spisovateľkou, rečníčkou a učiteľkou Biblie. Je šťastná, že môže zdieľať život s Kenom ich troma dospelými deťmi. Shannon rada spája svoj dar humoru a rozprávania príbehov s vášňou pre Ježiša a pravdu Božieho slova. Prednáša na ženských podujatiach, na stretnutiach a v skupinách mamičiek.


Vern Poythress

je profesorom interpretácie Nového zákona na Westminsterskom teologickom seminári, kde učí už 39 rokov, a je redaktorom Westminsterského teologického žurnálu.


Pracujem s deťmi

Web pre tých, ktorí pomáhajú najmenším v ich zrelosti. Stránka pre kresťanských pracovníkov s deťmi, kde nájdete databázu organizácií, materiálov a podujatí.


Zane Pratt

je riaditeľom globálneho teologického vzdelávania v International Mission Board (Medzinárodnej misijnej rade).


Karen Swallow Prior

je výskumnou profesorkou angličtiny a kresťanstva a kultúry na Southeastern Baptist Theological Seminary v USA. Jej najnovšou knihou je On Reading Well: Finding the Good Life Through Great Books (O správnom čítaní: Hľadanie dobrého života vo veľkých knihách).


Gregory A. Pritchard

je prezidentom Fóra kresťanských vedúcich (FOCL) a riaditeľ Fóra európskych evanjelikálnych vedúcich (ELF).


Promise CZ

je tím nadšených ľudí s túžbou pomáhať ostatným kresťanom šíriť evanjelium.


Václav Radoš

Vyštudoval sociálnu patológiu v Opave a teológiu v Heiligenkreuz. Pracoval ako sociálny pracovník s alkoholikmi a venoval sa integrácii utečencov. Je šéfredaktorom magazínu Proboha.


Christoph Raedel

je profesorom systematickej teológie na Freie Theologische Hochschule Gießen a riaditeľom Inštitútu pre etiku a hodnoty.


Sam Rainer

je prezidentom spoločnosti Church Answers a je spoluzakladateľom vydavateľstva Rainer Publishing. Je hlavným kazateľom v baptistickom zbore West Bradenton v Bradentone na Floride. Sam je spoluorganizátorom podcastov Rainer on Leadership a EST.church.


Michael Ramsden

je európskym riaditeľom RZIM Zacharias Trust od jeho založenia v roku 1997. Je tiež riaditeľom Oxfordského centra pre kresťanskú apologetiku (OCCA) a lektorom kresťanskej apologetiky vo Wycliffe Hall v Oxforde. Počas štúdia na univerzite v Sheffielde v odbore právo a ekonómia Michael učil morálnu filozofiu a prednášal na medzinárodnom seminári o právnej vede a ľudských právach v Štrasburgu. Dostal pozvania prednášať rôznym skupinám vrátane zamestnancov Bieleho domu vo Washingtone, vedúcim predstaviteľom NATO v Bruseli a poslancom Európskeho parlamentu.


Russ Ramsey

je kazateľom v Christ Presbyterian Church v Nashville, Tennessee, kde žije so svojou manželkou a štyrmi deťmi. Vyrastal na poliach Indiany a študoval na Taylor University a Covenant Theological Seminary. Russ je autorom knihy Rembrandt Is in the Wind: Learning to Love Art through the Eyes of Faith (Zondervan, 2022), série Retelling the Story (IVP, 2018) a Struck: Struck: One Christian’s Reflections on Encountering Death (IVP, 2017).


Erik Raymond

je kazateľom cirkevného zboru Redeemer Fellowship Church v Metro Boston. S manželkou Christie majú šesť detí.


Stacy Reaoch

je manželkou pastora a matkou štyroch detí. S nadšením študuje Bibliu a pomáha ženám aplikovať Božiu pravdu, ktorá mení ich život, do ich každodenného života. Je autorkou knihy Wilderness Wanderings: Finding Contentment in the Desert Times of Life.


Barbara Reaoch

je autorkou knihy A Jesus Easter (Ježišova Veľká noc), bývalou riaditeľkou detského oddelenia organizácie Bible Study Fellowship. Miluje Boha, svojho manžela, ich rodinu a písanie rodinných materiálov zameraných na evanjelium.


Michael Reeves

je kazateľom, profesorom teológie na Union School of Theology v Oxforde, a vyhľadávaným rečníkom a učiteľom po celom svete. S manželkou Bethan sú rodičmi ich dvoch dcér.


ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.


Deepak Reju

je pastorom pre oblasť biblického poradenstva a služby rodinám v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Marty Machowski a Deepak sú spoluautormi knihy "Build on Jesus: A Comprehensive Guide to Gospel-Based Children’s Ministry".


Jonty Rhodes

je zakladajúcim kazateľom Christ Church Central (IPC) v anglickom meste Leeds. Jonty je ženatý s Georginou a majú tri malé dievčatá. Na službu sa pripravoval na Oak Hill Theological College v Londýne, pôsobil ako pomocný kazateľ v zbore St Alkmund's Church v Duffielde a ako kazateľ v Christ Church Derby.


Guy M. Richard

je výkonným riaditeľom a docentom systematickej teológie na Reformovanom teologickom seminári v Atlante. Predtým takmer 12 rokov pôsobil ako kazateľ v First Presbyterian Church v Gulfporte v štáte Mississippi, USA. Je autorom dvoch kníh a mnohých článkov v rôznych knihách a časopisoch. Guy a jeho manželka Jennifer majú tri deti.


Simone Richardson

žije v Austrálii so svojim manželom Andrewom, tromi synmi a dvoma psami. Pracuje ako učiteľka hudby a vo svojom voľnom čase sa učí hrať na viole a pracuje na svojom najnovšom spisovateľskom projekte. V posledných rokoch napísala texty zborových piesní ako Never Alone a Grace Awaiting Me. V súčasnosti pracuje na súbore poviedok a zbierke modlitieb.


Bill Riedel

je zakladateľom a vedúcim pastorom cirkvi Redemption Hill Church vo Washingtone, D.C. Formálne vzdelanie získal na Trinity International University (BA) a Trinity Evangelical Divinity School (MDiv) a v službe slúži od roku 1998. Slúži v Acts 29 ako riaditeľ oblasti D.C. a vo vedúcom tíme Acts 29 North Atlantic, ako aj v predstavenstve Eastern District Association of the EFCA.


Jerry Riendeau

je ženatý s Katherine a je otcom Virginie, Alice a Jerryho. Je absolventom Virgin Tech univerzity a Reformovaného teologického seminára. Trinásť rokov pôsobil ako zamestnanec organizácie Cru na Virginia Tech a James Madison University. Jerry a jeho rodina teraz zakladajú zbor v meste Dearborn v Michigane.


Joe Rigney

je riaditeľ Bethlehem College & Seminary a učiteľ pre desiringGod.org. Je manžel, otec troch detí a kazateľ v Cities Church. Jeho najnovšia kniha vyšla pod názvom "More Than a Battle: How to Experience Victory, Freedom, and Healing from Lust".


Jeramie Rinne

slúži ako kazateľ v Evangelical Community Church v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty. Je pravidelným prispievateľom do 9Marks Journal, Good Book Company a pôsobí aj ako inštruktor biblického výkladového kázania pre Simeon Trust Workshops.


Vaughan Roberts

je rektorom anglikánskeho zboru St. Ebbe´s Church v Oxforde. Okrem toho je prezidentom Proclamation Trust v Londýne. Študoval právo a teológiu na univerzite v Cambridge, kde tiež viedol kresťanský študentský zväz (CICCU). Napísal niekoľko kníh: Body zvratu; Pravá bohoslužba; Zápasy kresťanov; Odlišnosti. Najznámejšia a najobľúbenejšia z nich je Veľký Boží obraz.


Jeff Robinson

je riaditeľom spravodajstva a informácií v Southern Seminary, kde zároveň vyučuje aj cirkevné dejiny. Šesť rokov pôsobil ako hlavný redaktor v The Gospel Coalition. Pochádza z Blairsville v Georgii a je kazateľom baptistického zboru Christ Fellowship v Louisville v Kentucky. Pred vstupom do kazateľskej služby strávil takmer 20 rokov ako novinár v Georgii, Severnej Karolíne a Kentucky. Je spoluautorom alebo spolueditorom šiestich kníh, vrátane knihy Skrotenie jazyka: Ako evanjelium mení našu reč (TGC, 2021), Až na kraj sveta: 15 vecí, ktoré ma seminár nenaučil (Crossway, 2018). Jeff a jeho manželka Lisa majú štyri deti.


Ric Rodeheaver

je starším v cirkevnom zbore Christ Community Church v Laguna Hills v Kalifornii.


Josh Rodriguez

je odborným asistentom hudobnej teórie a kompozície na Collinsworth School of Music na California Baptist University. Je tiež spoluzakladateľom Deus-Ex-Musica, iniciatívy, ktorá spája hudobníkov, pastorov a laických kresťanov na koncertoch a rozhovoroch o priesečníku viery a novej hudby, a je členom predstavenstva Kresťanského spoločenstva skladateľov umeleckej hudby.


Matt Rogers

je pastorom v Christ Fellowship Cherrydale v Greenville v Južnej Karolíne. Pôsobí tiež ako asistent profesora zakladania zborov na Juhovýchodnom baptistickom teologickom seminári a riaditeľ pre zdravie zborov v sieti Pillar Network. Matt a jeho manželka Sarah majú päť detí.


Jonathan J. Routley

vyučuje Bibliu, teológiu a archeológiu na Emmaus Bible College v Dubuque v štáte Iowa, USA.John C. Ryle

významný evanjelikálny kazateľ, ktorý žil a slúžil v 19. storočí v Anglicku.


Anand Samuel

je pastorom zboru Grace Evangelical Church v Šardžá, ktorý je zborovou pobočkou United Christian Church of Dubai v Spojených arabských emirátoch. Anand a jeho manželka Priya majú troch synov.


Zoe De Jesus Sanchez

je mladá spisovateľka z Austinu v Texase. Navštevuje komunitný cirkevný zbor Austin Stone Community Church v centre mesta.


Scott Sauls

slúži ako kazateľ v Christ Presbyterian Church v Nashville v Tennessee (USA) a je autorom piatich publikovaných kníh vrátane "Jesus Outside the Lines" a najnovšej "A Gentle Answer".


Tim Savage

je európskym koordinátorom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) a zakladajúcim členom jeho rady. Ako pastor slúžil v Texase, Anglicku a Arizone a napísal niekoľko kníh, medzi nimi najnovšiu Discovering the Good Life: The Surprising Riches Available in Christ. S manželkou Lesli žijú v Európe a majú dvoch synov a nevestu.


Justin Schell

pôsobí ako riaditeľ Unionu v USA, služby, ktorej cieľom je reformácia Kristovej cirkvi na celom svete. Pôsobí tiež ako riaditeľ Young Leaders Generation pre Lausannské hnutie. Je autorom kníh Come and See a The Mission of God and the Witness of the Church. Justin a jeho manželka Megan patria do zboru Evergreen Church v Tulse v Oklahome a majú dve deti.


Gary Edward Schnittjer

je profesorom Starej zmluvy na School of Divinity na Cairnskej univerzite v Langhorne v Pensylvánii, USA a autorom publikácií "Old Testament Use of Old Testament" (Zondervan Academic, 2021), "Torah Story", 2nd edition (Zondervan Academic, 2023) a "Old Testament Narrative Books: The Israel Story" (B&H Academic, 2023).


Patrick Schreiner

vyučuje Novú zmluvu na Midwestern Baptist Theological Seminary v Kansas City, Missouri. Je autorom niekoľkých kníh vrátane Political Gospel: Public Witness in a Politically Crazy World, Acts: The Christian Standard Commentary, The Mission of the Triune God: A Theology of Acts a The Visual Word: Illustrated Outlines of The New Testament Books.


Thomas Schreiner

je profesorom Novej zmluvy a prodekanom pre Písmo a výklad na Južnom baptistickom teologickom seminári v Louisville v Kentucky.


David Schuman

je kazateľom v zbore Exilic Church v Manhattane, USA. David prispieva článkami do rôznych magazínov a na webové stránky: The Gospel Coalition, Relevant Magazine, Sola Network, Westminster Magazine.


Glen Scrivener

je pôvodom z Austrálie, dnes žije so svojou manželkou Emmou a dvoma deťmi v Anglicku. Je ordinovaným kazateľom a evanjelistom, ktorý káže Krista prostredníctvom písania, hovorenia a online médií.


Marshall Segal

je spisovateľ a šéfredaktor DesiringGod.org. Je autorom knihy Stále slobodný: Snaha o radosť v slobodnom živote a chodení (Not Yet Married: The Pursuit of Joy in Singleness and Dating, 2017). S manželkou Faye majú syna a žijú v Minneapolise.


Noah Senthil

pôsobí ako pastor v cirkevnom zbore Parkside Church v Clevelande v štáte Ohio. Je absolventom Wheaton College a pokračuje v štúdiu na Trinity Evangelical Divinity School.


Aubrey Sequeira

pôsobí ako pomocný pastor v Evangelical Community Church v Abú Zabí a vyučuje teológiu v Gulf Training Center v Dubaji.


Aaron M. Shamp

je zakladateľom a hlavným pastorom cirkevného zboru Redeemer City Church v meste Lafayette v štáte Louisiana. Je tiež spisovateľom, rečníkom a moderátorom podcastu Filter: Podcast: Biblical Clarity in a Confusing World. Aaron žije v Lafayette so svojou manželkou a dvoma deťmi.


David Shaw

prednáša Nový zákon a gréčtinu na Oak Hill Theological College a je starším v cirkevnom zbore na Spicer Street v St. Albans.


Keith Simon

je hlavným pastorom a spoluzakladateľom organizácie The Crossing. Je tiež spolumoderátorom podcastu Truth over Tribe a spoluautorom knihy Truth over Tribe: Pledging Allegiance to the Lamb, Not the Donkey or the Elephant. S manželkou Christine majú štyri deti.


Scott Slayton

je učiteľom a spisovateľom. S manželkou Beth majú štyri deti a žijú v americkej Alabame.Matt Smethurst

je šéfredaktorom Spoločenstva evanjelia v USA. Napísal knihy Kým si otvoríte Bibliu (Before You Open Your Bible: Nine Heart Postures for Approaching God’s Word, 2019), 12 týždňové štúdium 1. a 2. listu Tesalonickým (1–2 Thessalonians: A 12-Week Study) a Diakoni: ako slúžia a posilňujú cirkev (Deacons: How They Serve and Strengthen the Church). S manželkou Maghan majú tri deti a žijú v Louisville, Kentucky v USA.


Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.


Blair Smith

je profesorom teológie na Reformovanom teologickom seminári v Charlotte, USA. Zároveň je aj ordinovaným kazateľom. S manželkou Lisou vychovávajú štyri deti.


Colin Smith

je pastorom Orchard Evangelical Free Church, cirkevného zboru na severozápadnom predmestí Chicaga, a jeho služba sa rozširuje prostredníctvom rozhlasovej relácie Open the Bible. Venuje sa tiež mentoringu budúcej generácie pastorov prostredníctvom The Orchard School of Ministry. Colin a jeho manželka Karen majú dvoch ženatých synov a päť vnučiek.


Scotty Smith

je zakladajúcim kazateľom cirkevného zboru Christ Community Church v meste Franklin, TN v USA.


Brandon D. Smith

je docentom teológie a Novej zmluvy na Cedarville University, členom predstavenstva Center for Baptist Renewal a moderátorom podcastu Church Grammar.


Laura Spaulding

má štyri deti a o svojej ceste k rodičovstvu sa zdieľa na svojom blogu. Už viac ako dve desaťročia slúži po boku svojho manžela v cirkevnej laickej službe a dokončuje magisterské štúdium poradenstva na Westminsterskom teologickom seminári. Na čiastočný úväzok pracuje ako vzdelávacia poradkyňa a spisovateľka pre školu pre deti so špeciálnymi potrebami v Houstone v Texase.


Andrew Spencer

pôsobí ako zástupca editora pre knihy v organizácii The Gospel Coalition. Je autorom kníh Hope for God's Creation (Nádej Božieho stvorenia) a Doctrine in Shades of Green (Učenie o odtieňoch zelenej) a redaktorom knihy The Christian Mind of C. S. Lewis: Theological Perspective for Environmental Ethics (Teologická perspektíva pre environmentálnu etiku), editor knihy The Christian Mind of C. S. Lewis (Kresťanská myseľ C.S. Lewisa). Spencer a jeho manželka Jennifer majú tri deti a žijú v juhovýchodnom Michigane.


Dávid Spodniak

Dávid je vikárom a starším evanjelikálneho zboru Cirkvi bratskej v Nitre. je presvedčený, že primárnym miestom učeníctva a evanjelizácie je lokálny zbor, ktorý on vrúcne miluje a kde verne slúži. Je šťastne ženatý a s manželkou majú 2 dcéry.


Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.


R. C. Sproul

bol americký teológ a kazateľ. Založil a predsedal organizácii Ligonier Ministries. Je považovaný za "najväčšieho a najvplyvnejšieho zástancu oživenia reformovanej teológie v minulom storočí."


Charles Spurgeon

bol anglický baptistický kazateľ a hlásateľ evanjelia, jeden z najvplyvnejších kazateľov v histórii, pre svoju popularitu často nazývaný aj ako "knieža kazateľov".


Will Standridge

slúži ako pastor pre mládež a študentov v Paramount Baptist Church v Amarille v Texase. Will často píše blogy o filozofii študentskej služby. Je ženatý so svojou stredoškolskou láskou Kendyl.


Daniel Stegeman

vyrástol v západnej časti Kanady a slúžil ako kazateľov cirkevných zborov v Ohiu, New Yorku a Pensylvánii. V súčasnosti je Daniel kazateľom zboru Pine Glen Alliance Church v Lewistowne v Pensylvánii a tiež slúži ako redaktor pre The Gospel Coalition Canada. Daniel a jeho manželka Stephane majú štyri deti.


J. Mack Stiles

je riaditeľom Gulf Digital Solutions a generálnym tajomníkom Spoločenstva kresťanských študentov v Spojených arabských emeirátoch (FOCUS). Dlhé roky pracoval pre Vysokoškolské biblické hnutie (InterVarsity) v Spojených štátoch. Je autorom niekoľkých kníh.


Mitch Stokes

je vedeckým pracovníkom v odbore filozofie na vysokej škole New St. Andrews v Moscow v Idahu. Má doktorát z filozofie a je magistrom v oblasti religionistiky a inžinierom v oblasti mechanického inžinierstva. V minulosti pracoval pre medzinárodnú inžiniersku spoločnosť, v ktorej získal päť patentov v oblasti technológie aeroderivatívnych plynových turbín.


Sam Storms

strávil vyše štyridsať rokov ako kazateľ, univerzitný učiteľ a autor kníh. V súčasnosti je hlavným kazateľom zboru Bridgeway Church v Oklahoma City v štáte Oklahoma, USA. Od roku 2000 do roku 2004 pôsobil ako hosťujúci docent teológie na Wheaton College. Je zakladateľom organizácie Enjoying God Ministries a pravidelne píše články na svoj blog SamStorms.com.


Meredith Storrs

slúži v jej cirkevnom spoločenstve ako laická učiteľka, spisovateľka a redaktorka. Meredith žije v centre Los Angeles so svojím manželom a tromi deťmi.


Daniel Strange

je riaditeľom Crosslands - centra pre kultúrnu, náboženstvo a misiu, ktorého cieľom je posilňovať Cirkev v jej kultúrnej angažovanosti, misijnej inovatívnosti a konfrontovať naliehavé výzvy súčasnej doby s dôverou v evanjelium. V minulosti prednášal kresťanský svetonázor, apologetiku a verejnú teológiu. Je ženatý a s manželkou Elly majú 7 detí. Rád počúva jazz a sleduje futbalový klub West Ham United. Bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať 2022.


Douglas A. Sweeney

je dekanom Beeson Divinity School v Birminghame v Alabame. Je autorom mnohých kníh vrátane Edwards the Exegete.


Justin Taylor

je výkonným viceprezidentom knižného vydavateľstva Crossway.


Shari Thomas

je výkonnou riaditeľkou organizácie Parakaleo, ktorú založila v roku 2005. Má vzdelanie v oblasti teológie, vzdelávania a medzinárodného zakladania zborov. Spoločne s manželom Johnom vyše 34 rokov zakladali zbory v Spojených štátoch aj zahraničí. Momentálne bývajú v New Yorku, kde John slúži ako riaditeľ tréningovej organizácie pre vedúcich Redeemer City to City, ktorú spoluzaložil Tim Keller.


Mark Thompson

je riaditeľ Moore Theological College, kde tiež pracuje ako vedúci katedry teológie, filozofie a etiky. Je kanonik v St Andrews Cathedral, Sydney.


Tim Thornborough

dlhé roky učí deti a mladých ľudí evanjelium. Pracuje pre vydavateľstvo The Good Book Company a je autorom série kníh pre deti s názvom The Very Best Bible Stories. S manželkou a tromi dcérami žije v Londýne.


Helen Thorne

Helen je riaditeľkou pre vzdelávanie a zdroje v Biblical Counselling UK, predtým pracovala v London City Mission. Jej vášňou je vidieť ženy prichádzať ku Kristovi a rásť v ňom bez ohľadu na ich životné okolnosti.
Helen slúži v zbore Dundonald Church v Raynes Parku v Londýne, kde sa venuje pastorácii a vyučovaniu Biblie pre staršie ženy, pre ktoré je angličtina druhým jazykom.


Champ Thornton

je americký kazateľ a spisovateľ. S manželkou Robben majú tri deti.


Jonathan Threlfall

pôsobí ako hlavný pastor baptistického zboru Trinity v Concorde v štáte New Hampshire. Bloguje o teológii, pastorácii a kultúre na stránke jonathanthrelfall.com. S manželkou Christou majú štyri deti.


Bob Thune

je zakladateľom a hlavným pastorom zboru Coram Deo v Omahe v štáte Nebraska a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom knihy Gospel Eldership, spoluautorom kníh The Gospel-Centered Life a The Gospel-Centered Community a tvorcom podcastu Daily Liturgy. Okrem práce pastora a spisovateľa sa venuje koučovaniu a školeniu cirkevných vedúcich a pomáha viesť klasickú kresťanskú školu.


Marek Tomašovič

je kazateľom Zboru cirkvi bratskej v Trnave. Študoval IT, ale aj evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek má rád chutnú kávu (tú si dokonca aj doma sám napraží!), múdre knihy, IT a technologické "hračky" a predovšetkým priateľov okolo seba. Spolu s manželkou Martinou majú Trnavu veľmi radi a chcú vo svojom okolí vidieť ľudí, ktorí spoznávajú Božiu premieňajúcu lásku.


Aiden Wilson Tozer

bol americký kazateľ, učiteľ, spisovateľ, duchovný mentor, teológ - samouk. Jeho diela ovplyvnili množstvo súčasných kresťanských vodcov. Publikovaných bolo viac ako 60 kníh, z ktorých mnohé sú zbierkami jeho kázní. Na Slovensku vyšli jeho dve najznámejšie Nasledovanie Boha a Poznanie svätého.


Paul Tripp

je pastor, autor a rečník na medzinárodných konferenciách. Je prezidentom Paul Tripp Ministries a pracuje na prepojení premieňajúcej moci Ježiša Krista s každodenným životom.


Carl Trueman

je profesorom biblických a náboženských vied na Grove City College v Grove City v Pensylvánii. Napísal viac ako tucet kníh, vrátane Histories and Fallacies: Problems Faced in the Writing of History, Luther on the Christian Life, The Creedal Imperative, and The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution.


Jacob Valk

je režisérom a producentom dokumentárneho filmu Into The Light a moderuje podcast Chats Under The Sun. Vyštudoval humanitné vedy na Brock University a dokončuje magisterské štúdium na SBTS v Louisville, Kentucky.


Kees van Kralingen

po tom ako ukončil kariéru v priemysle (riadenie výskumu a vývoja) teraz pracuje v oblasti cirkvi a teológie. V roku 2018 získal doktorát na VU University Amsterdam za dizertačnú prácu o diele amerického kresťanského filozofa Alvina Plantingu. Je starším Slobodnej baptistickej cirkvi v Papendrechte a šéfredaktorom vydávaného časopisu Reformation Today. Je jedným z iniciátorov a tajomníkom/pokladníkom správnej rady TGC Netherlands & Flanders.


Mary Van Weelden

je novinárka, spisovateľka a učiteľka na strednej škole. Pracuje na duálnom magisterskom štúdiu biblických a teologických štúdií na Westminster Seminary California. Mary a jej manžel žijú v Escondide v Kalifornii a navštevujú Christ Presbyterian Church.


Bohuš Vasiľ

je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre. S manželkou Nataliiou majú dve krásne dcérky.


Ján Verčimák

je kazateľ, rád slúži mladým ľuďom. S manželkou Esterou žijú v Bratislave.


Martin Viglaš

- teológ a komunikátor Slovenského evanjelizačného strediska


Mark Vroegop

je hlavným pastorom zboru College Park Church v Indianapolise a autorom viacerých kníh. Mark je častým rečníkom na konferenciách a členom predstavenstva organizácie The Gospel Coalition. Je ženatý so Sarah a majú troch ženatých synov a dcéru.


Andrew T. Walker

vyučuje etiku a verejnú teológiu na The Southern Baptist Theological Seminary. Je členom The Ethics and Public Policy Center.


Sara Wallace

vyštudovala The Master's University a predtým, ako sa stala mamou, bola učiteľkou. Spolu s manželom Daveom žijú so svojimi piatimi synmi v Idahu. Je autorkou kníh Created to Care (P&R, 2019), For the Love of Discipline (P&R, 2018) a The Gospel-Centered Mom Bible study (Minuteman Press, 2014) a píše na stránke gospelcenteredmom.com.


Tim Ward

bol 14 rokov anglikánskym kazateľom, potom bol učiteľom na kazateľskej škole v Londýne a teraz prednáša na Oak Hill College. Tam má konkrétne na starosti študijný program Crosslands, ktorý je určený pre vedúcich skupín a starších a jeho vyšší stupeň pre kazateľov a zakladateľov zborov. Je autorom úspešnej knihy o doktríne Písma Words of Life: Scripture as the Living and Active Word of God.
Vo voľnom čase rád behá a sleduje futbal. S manželkou Ericou majú syna Jonathana.


Adrian Warnock

je autorom kníh Raised with Christ (Crossway, 2010) a Hope Reborn (Christian Focus, 2014). Píše blog na Patheos a pôsobil vo vedúcom tíme Jubilee Church v Londýne. Adrian je lekár a v máji 2017 mu bola diagnostikovaná chronická lymfocytárna leukémia. S nadšením pomáha kresťanom učiť sa pristupovať k utrpeniu s nádejou a súcitom.


Emma Waters

je vedúcou výskumnou pracovníčkou Centra Richarda a Helen DeVosových pre život, náboženstvo a rodinu v nadácii The Heritage Foundation.


Chris Watkin

je pracovníkom Austrálskej výskumnej rady a docentom európskych jazykov na Monash University v Melbourne v Austrálii. Je vedcom s medzinárodným renomé v oblasti moderného a súčasného európskeho myslenia, ateizmu a vzťahu medzi Bibliou a filozofiou. Jeho publikované diela siahajú od akademických monografií o súčasnej filozofii až po knihy napísané pre bežných čitateľov, kresťanských aj sekulárnych, vrátane ocenenej knihy Biblical Critical Theory: How the Bible's Unfolding Story Makes Sense of Modern Life and Culture. Môžete ho sledovať na Twitteri, na jeho akademickej webovej stránke alebo na webovej stránke s kresťanskými zdrojmi.


Cassie Watson

je redaktorkou a manažérkou redakčných projektov pre The Gospel Coalition. Žije v austrálskom Sydney a je súčasťou anglikánskeho zboru Merrylands.


Trevin Wax

je jedným z hlavných vedúcich kresťanského vydavateľstva LifeWay. Je tiež šéfredaktorom The Gospel Project a autorom niekoľkých kníh (This Is Our Time, Eschatological Discipleship a Gospel Centered Teaching). S manželkou majú tri deti a žijú v štáte Tennessee, USA.


Steven Wedgeworth

je kazateľom cirkevného zboru Faith Reformed Presbyterian Church vo Vancouveri, v Kanade. Je zakladateľom a hlavným editorom online žurnálu o kresťanskom humanizme a politickej teológii s názvom The Calvinist International a riaditeľom Davenant Trust. Je ženatý a s manželkou Annou majú dve deti.


Stephen Wellum

je profesorom kresťanskej teológie na Southern Baptist Theological Seminary v Louisville, Kentucky (USA) and redaktorom The Southern Baptist Journal of Theology. Stephen a a jeho manželka Karen majú päť dospelých detí.


Bryan Weynand

pôsobí ako právnik v americkom meste Charlotte v Severnej Karolíne. S manželkou majú jedného syna.


Brad Wheeler

je hlavným pastorom Univerzitného baptistického zboru vo Fayetteville v Arkansase. Predtým pôsobil ako pomocný pastor v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C.


Erin Wheeler

spolu s manželom Bradom žijú so svojimi štyrmi deťmi v meste Fayetteville v štáte Arkansas. Je členkou University Baptist Church, kde Brad slúži ako starší pastor. Erin je autorkou knihy The Good Portion - The Church: (Christian Focus, 2022), knihy zameranej na povzbudenie sestier, aby sa tešili z dobroty a krásy miestnej cirkvi.


Darin White

je zakladateľom Centra pre športovú analýzu na Samfordovej univerzite a programovým riaditeľom bakalárskeho programu športového marketingu a programu MBA v oblasti športového podnikania. Doktorát získal na Alabamskej univerzite. Vyučuje hodiny biblickej teológie vo svojom domovskom zbore Church at Brook Hills v Birminghame. S manželkou Laurou majú sedem detí a tri vnúčatá.


Phil Whittall

je vedúcim v cirkevnom zbore Grace Church v Štokholme, spisovateľom a redaktorom na voľnej nohe, bežcom, čitateľom, vďačným manželom Emmy a otcom Noaha a Anny.


Laura Wifler

je spoluzakladateľkou Risen Motherhood a pôsobí ako výkonná riaditeľka a spolumoderátorka podcastu. Je spoluautorkou najpredávanejšej knihy Risen Motherhood: Gospel Hope For Everyday Moments, autorkou knihy To The Cross I Cling, reflexie o diagnóze dieťaťa so špeciálnymi potrebami, a bestselleru pre deti Any Time, Any Place, Any Prayer. Laura, jej manžel a tri deti žijú v strednej Iowe. Nájdete ju na Instagrame alebo na www.laurawifler.com.


Timothy Willard

je nezávislý spisovateľ a teológ. Študoval diela C. S. Lewisa na King´s College v Londýne. S manželkou a tromi dcérami žije v Severnej Karolíne, USA.


Thaddeus Williams

pôsobí ako docent systematickej teológie na Biola University. Jeho kniha Confronting Injustice Without Compromising Truth: 12 Questions Christians Should Ask About Social Justice (Zondervan, 2020) je bestsellerom. Vyučoval právnu vedu na Trinity Law School, svetonázorové štúdie na L'Abri Fellowships vo Švajčiarsku a Holandsku a etiku pre Blackstone Legal Fellowship a Federalist Society vo Washingtone, DC. Thaddeus žije v južnej Kalifornii so svojou manželkou a štyrmi deťmi.


Steve Wilmshurst

je v súčasnosti riaditeľom školiaceho centra v baptistickom zbore Kensington v Bristole. Popri službe, ktorá zahŕňa kázanie, tréning, mentoring a podporu misionárov, napísal aj 3 knihy na základe svojich sérií kázní. Najnovšou je publikácia Posledné slovo - Zjavenia. Knihu Zjavenia učil na rôznych zboroch, kurzoch a seminároch, vrátane konferencie Máme čo zvestovať 2023.

Steve je ženatý s Andreou, ktorá prednáša na miestnej univerzite a spolu majú dve dospelé dcéry.
Je autorom knihy The Final Word - The book of Revelation simply explained (Posledné slovo - Kniha Zjavenia jednoducho vysvetlená), ktorá tiež vyšla vo vydavateľstve EP v sérii Welwyn Commentary Series.


Andrew Wilson

je učiteľom v cirkvi King's Church v Londýne. Je autorom knihy God of All Things: Rediscovering the Sacred in an Everyday World (Boh všetkých vecí: Znovuobjavenie posvätného v každodennom svete; Zondervan 2021).


Jared C. Wilson

je riaditeľom obsahovej stratégie na Midwestern Seminary, šéfredaktorom For The Church a autorom viac ako desiatich kníh, vrátane Gospel Wakefulness, The Pastor’s Justice, The Margot Church a The Gospel According to Satan.


Cheryl Winget

je koordinátorkou vzdelávania detí misionárov pre ABWE (Združenie baptistov pre svetovú evanjelizáciu). Spolu s manželom Stevom majú dve dospelé deti a takmer 28 rokov slúžili ako misionári v Budapešti v Maďarsku. Dvanásť rokov učila na Medzinárodnej kresťanskej škole v Budapešti.


Stephen Witmer

je pastor kresťanského spoločenstva Pepperell v Massachusetts a profesorom Novej zmluvy na teologickom seminári Gordon-Conwell. Je členom rady The Gospel Coalition a spoluzakladateľom organizácie Small Town Summits, ktorá slúži vidieckym zborom a pastorom.


TIm Witmer

je profesorom praktickej teológie na Westminsterskom teologickom seminári vo Filadelfii. Je tiež farárom reformovanej cirkvi svätého Štefana v New Holland v Pensylvánii. Predtým pôsobil v cirkvi Crossroads Community Church v Upper Darby v Pensylvánii, kde bol nedávno vymenovaný za emeritného pastora.


Paul Worcester

s manželkou Christy vedú Christian Challenge na Kalifornskej štátnej univerzite v Chico. Ich zámerom je predstaviť Ježiša vysokoškolákom a vychovávať učeníkov. Paul je autorom Tips for starting a College Ministry a spolu so Stevom Shadrachom spoluautorom publikácie The Fuel and The Flame: Igniting Your Life and Your Campus For Jesus Christ.


Josh Wredberg

slúži ako hlavný vyučujúci kazateľ v Redeemer Community Church, v Fuquay-Variina, v Severnej Karolíne. Je spoluautor knihy Exalting Jesus in John a autor knihy 30 days to 1 Samuel. Spolu s Mattom Cappsom prispieva do nového online zdroja, ktorý sa nazýva Christ-Centered & Clear. Webová stránka pomáha kazateľom a učiteľom pri písaní a kázaní jasných kázní, ktoré nasmerujú poslucháčov na Ježiša v každom biblickom texte.Hershael York

je dekanom na teologickej škole a profesorom kresťanského kázania na he Southern Baptist Theological Seminary. Zároveň je aj lazateľom cirkevného zboru the Buck Run Baptist Church v Kentucky, USA.


Sarah Eekhoff Zylstra

je spisovateľkou a redaktorkou pre oblasť viery a práce pre The Gospel Coalition. V minulosti písala pre Christianity Today, učila svoje deti doma, pracovala na voľnej nohe pre miestny denník a učila na Trinity Christian College. Žije s manželom a dvoma synmi na predmestí Chicaga.