Viera a práca

Prečo nemôže byť Ježiš iba veľký učiteľ?

Ligon Duncan

je rektorom a výkonným riaditeľom Reformed Theological Seminary, predsedom Council on Biblical Manhood and Womanhood a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom, spoluautorom, redaktorom, alebo prispievateľom do mnohých kníh, vrátane knihy Grace Grow Best in Winter? S manželkou Anne majú dve deti.