Spolu tvoríme Spoločenstvo evanjelia

Ďakujeme, že aj cez finančný dar sa chcete stať súčasťou tohto Spoločenstva evanjelia. Váš dar nám pomôže pokračovať a napredovať v tejto službe, aby ľudia lepšie poznali Bože slovo svojou mysľou, milovali Boha svojím životom a slúžili vo svete s milosťou a pravdou.

Počas konferencie Máme čo zvestovať hľadáme nových partnerov Spoločenstva evanjelia. Celková čiastka, na ktorú vo viere hľadíme je 20 000 €. Vyplnením formulára nižšie nám pomôžete vidieť, ako sa nám darí v napĺňaní tohto cieľa počas konferencie. Na email vám následne zašleme inštrukcie, ako môžete poukázať svoj dar Spoločenstvu evanjelia.

Ďakujeme, že aj takto môžeme spolu tvoriť toto naše Spoločenstvo evanjelia.

Meno *
Priezvisko *
Emailová adresa *
Chcel by som prispieť
Výška daru