Autor - Randy Alcorn

je zakladateľom a riaditeľom Eternal Perspective Ministries (EPM), neziskovej organizácie, ktorá sa venuje vyučovaniu princípov Božieho Slova a pomáha cirkvi v službe ľuďom na celom svete. Pred založením EPM v roku 1990 Randy slúžil štrnásť rokov ako kazateľ cirkevného zboru.

Pandémia nejednoty

Ak každý kresťan nepreukazuje lásku voči ostatným pravým kresťanom, svet má právo posúdiť to tak, že on alebo ona nie je kresťanom.