Autor - Andy Allan

žije v Lincolne v Nebraske (USA) so svojou manželkou a dvoma deťmi. Pracuje pre Cru a má na starosti misionárov z celého sveta. Napísal články a materiály pre Cru a ďalšie kresťanské služby. Rád surfuje a sleduje sériu Fast & Furious.