Autor - Tina Baldis

sa narodila v USA, ale vyrastala na Slovensku ako dcéra misionárov. Je misionárkou organizácie Global Partners in Peace and Development (Globalni partneri za mier a rozvoj) na Slovensku a miluje vyučovanie angličtiny a biblického svetonázoru. Jej srdcovou túžbou je pomáhať ľuďom vidieť celý život z Božej perspektívy.

Zatiaľ tu nič nie je.