Autor - Dustin Benge

je viceprezidentom pre komunikáciu a docentom biblickej spirituality a historickej teológie na Južnom baptistickom teologickom seminári v Louisville, Ky. Je autorom viacerých kníh, vrátane The American Puritans, Sweetly Set on God a The Loveliest Place.