Autor - Chap Bettis

je autorom kníh The Disciple-Making Parent, Parenting with Patience a Parenting with Confidence. Často prednáša na konferenciách a je výkonným riaditeľom organizácie The Disciple-Making Parent, služby, ktorá pomáha rodinám odovzdávať evanjelium svojim deťom. S manželkou Sharon majú štyri deti a žijú v Rhode Islande. Nájdete ho na Twitteri, v jeho podcaste alebo na blogu TheDiscipleMakingParent.com.