Autor - Rosaria Butterfield

je autorka, rečníčka, manželka kazateľa, matka a fanúšička domáceho vzdelávania, a napokon bývalá profesorka angličtiny a ženských štúdií na Univerzite v Syracuse v štáte New York. Napísala The Secret Thoughts of an Unlikely Convert (Skryté myšlienky nepravdepodobnej konvertitky) a Openness Unhindered (Bezhraničná otvorenosť).