Autor - Chris Castaldo

vyrastal na Long Islande v New Yorku, kde pracoval na plný úväzok v katolíckej cirkvi. Pôsobil ako kazateľ pre misiu a zakladanie zborov a vyučoval obnovu evanjeliom na Wheaton College. V súčasnosti pôsobí ako hlavný kazateľ v New Covenant Church v meste Naperville v štáte IL, USA.