Autor - Geoff Chang

je docentom historickej teológie a správcom Spurgeonovej knižnice na Midwestern Baptist Theological Seminary v Kansas City v Missouri. Slúži ako starší v baptistickom zbore Wornall Road. Je editorom a autorom viacerých kníh, vrátane Spurgeon the Pastor.