Autor - Elliot Clark

slúžil v Strednej Ázii ako medzikultúrny zakladateľ zborov spolu s manželkou a deťmi. V súčasnosti spolupracuje s Training Leaders International, vystrojuje vodcov domorodých cirkevných zborov v zámorí a pastorov diaspóry v USA. Je autorom kníh Evangelism as Exiles: Life on Mission as Strangers in Our Own Land (TGC, 2019) a Mission Affirmed: Recovering the Missionary Motivation of Paul (Crossway/TGC, január 2022).

Mali by deti trpieť?

Misionár píše o tom, ako mu vtelenie pomáha vysporiadavať sa s nebezpečenstvom, ktorému sú vystavené jeho deti na misijnom poli v zahraničí.