Autor - Andrew Davis

je pastorom First Baptist Church v Durhame v Severnej Karolíne, zakladateľom organizácie Two Journeys Ministry a členom rady The Gospel Coalition. Je hosťujúcim profesorom cirkevných dejín na Southeastern Baptist Theological Seminary. Medzi Davisove knihy patria How to Memorize Scripture for Life, Revitalize: The Power of Christian Contentment (Sila kresťanskej spokojnosti). S manželkou Christi majú päť detí a štyri vnúčatá.