Autor - Dan Doriani

je zakladateľom a výkonným riaditeľom Centra pre vieru a prácu v St. Louis. Získal titul MDiv a PhD na Westminsterskom teologickom seminári a STM na Yale Divinity School. Je členom Rady TGC a tiež moderuje podcast Working. Napísal niekoľko kníh, vrátane Work: Its Purpose, Dignity, and Transformation (Práca: jej účel, dôstojnosť a premena). S manželkou Debbie majú tri deti.