Autor - Lael Fenton

Lael Fentonje americký kazateľom redaktorom rádiového programu, ktorý sa zaoberá kresťanským životom a službou. S manželkou Suzanne majú štyri deti.