Autor - Rinah Fiol

je študentkou vysokej školy Covenant College v Georgii. Venuje sa biológii a dúfa, že bude šíriť zvesť evanjelia prostredníctvom štúdia Božieho stvorenia.