Autor - Josh Glaser

je výkonným riaditeľom organizácie Regeneration, ktorá pomáha mužom, ženám a rodinám učiť sa a žiť podľa Božieho plánu pre sexualitu. Je spoluautorom knihy Treading Boldly Through a Pornographic World (Salem).