Autor - Doughlas Groothuis

je profesorom filozofie na Denver Seminary v Denveri v USA, kde vedie magisterský program Kresťanská apologetika a etika.

Sme kráľovské ruiny

Dá sa prijať, že človek je zvrhlý a zároveň vznešený? Veď to sú nezlučiteľné vlastnosti! Ako hovorí Dr. Doug Groothuis, podľa Pascala len kresťanský svetonázor...