Autor - Matt Hodges

a jeho manželka Kayla pomohli založiť cirkevný zbor Risen Church v Cypress, Texas. Matt je autorom knihy A Living Hope: Examining History’s Most Important Event and What It Means for the World (Živá nádej: Skúmanie najvýznamnejšej udalosti histórie a čo to znamená pre svet).