Autor - Samuel James

je zástupcom editora pre akvizície v Crossway Books a pravidelne píše na Digital Liturgies. Je autorom knihy Digital Liturgies: Autor: Rediscovering Christian Wisdom in an Online Age (Digitálne Liturgie: Znovuobjavenie kresťanskej múdrosti v online veku).