Autor - Michael Keller

je zakladateľom a pastorom Presbyteriánskej cirkvi Redeemer - Lincoln Square. Pred návratom na Manhattan pôsobil v Londýne a Bostone, kde založil Reformované univerzitné spoločenstvo. Doktorát získal v oblasti počítačovej lingvistiky aplikovanej na historickú teológiu.