Autor - Devin Maddox

Devin Maddoxje knižným vydavateľom. Vyštudoval etiku a momentálne si dokončuje doktorandské štúdium aplikovanej teológie. Vo svojom výskume sa zaoberá životom a dielami Dietricha Bonhoeffera. S manželkou vychovávajú troch chlapcov a žijú v Tennessee (USA).