Autor - Scott Mehl

je kazateľom zboru Cornerstone Church v západnom Los Angeles. Je autorom knihy Loving Messy People: The Messy Art of Helping One Another Become More Like Jesus (Shepherd Press, 2020) a Intro to Messy Care a Discipleship Small Group Study. Scott a jeho manželka Lara majú štyri deti.