Autor - Benjamin L. Merkle

slúži ako profesor Novej zmluvy a gréčtiny na Southern Baptist Theological Seminary vo Wake Forest v Severnej Karolíne. Je autorom alebo spoluautorom mnohých kníh, napríklad "Prečo starší? Biblická a praktická príručka pre členov cirkvi (Kregel, 2009) a "40 otázok o starších a diakonoch" (Kregel, 2007).