Autor - Albert Mohler

Albert Mohlerje riaditeľom The Southern Baptist Theological Seminary v Louisville, USA a členom Rady Spoločenstva evanjelia v USA. Píše knihy a nahráva podcasty “The Briefing” a “Thinking in Public”, v ktorých analyzuje aktuálne spoločenské udalostiam z pohľadu kresťanského svetonázoru.