Autor - Russell Moore

je predsedom Komisie pre etiku a náboženskú slobodu Southern Baptist Convention a členom rady The Gospel Coalition. Napísal mnoho kníh. S manželkou Máriou sú rodičmi piatich synov.