Autor - Jim Newheiser

je riaditeľom kresťanského poradenského programu a profesorom kresťanského poradenstva a pastorálnej teológie na Reformed Theological Seminary v Charlotte, USA. Je taktiež výkonným riaditeľom Inštitútu biblického poradenstva a učeníctva. Venuje sa pastorácii manželských párov, vyučovaniu o poradenstve a praktickej teológii. S manželkou Caroline majú tri dospelé deti.