Autor - Mark Oden

Mark Odenje pastorom cirkevného zboru Chiesa Evangelica Neapolis v Neapole. Je bývalým dôstojníkom kráľovského námorníctva. Teológiu vyštudoval na Oak Hill Theological College v Londýne. Spolu s manželkou Jane majú štyri deti.

8 poučení z koronavírusu

Dnes ráno som sa zobudil v Neapole, treťom najväčšom meste Talianska, a bol som uzavretý v karanténe. Verejné zhromaždenia vrátane bohoslužieb sú zakázané...