Autor - Simone Richardson

žije v Austrálii so svojim manželom Andrewom, tromi synmi a dvoma psami. Pracuje ako učiteľka hudby a vo svojom voľnom čase sa učí hrať na viole a pracuje na svojom najnovšom spisovateľskom projekte. V posledných rokoch napísala texty zborových piesní ako Never Alone a Grace Awaiting Me. V súčasnosti pracuje na súbore poviedok a zbierke modlitieb.