Autor - Bill Riedel

je zakladateľom a vedúcim pastorom cirkvi Redemption Hill Church vo Washingtone, D.C. Formálne vzdelanie získal na Trinity International University (BA) a Trinity Evangelical Divinity School (MDiv) a v službe slúži od roku 1998. Slúži v Acts 29 ako riaditeľ oblasti D.C. a vo vedúcom tíme Acts 29 North Atlantic, ako aj v predstavenstve Eastern District Association of the EFCA.