Autor - Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.

Na chválu Jeho slávy

V nedeľu 29. novembra ste pozvaní na jedinečný priamy prenos, na ktorom bude slúžiť výkladom Božieho Slova špeciálny rečník D.A. Carson. Podujatie organizuje...

Pozývame…

dvojdňový seminár, na ktorom chceme pomáhať profesionálnym aj laickým kazateľom a každému, kto sa chce zlepšiť v porozumení a zvestovaní Písma v rôznych...