Autor - Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.

Spievame Slovo

Ako môžeme ako lídri zámerne formovať čas spoločného spevu tak, aby ľudia odchádzali s bohoslužieb s tým, že v nich Kristove slová prebývajú bohato.