Autor - Meredith Storrs

slúži v jej cirkevnom spoločenstve ako laická učiteľka, spisovateľka a redaktorka. Meredith žije v centre Los Angeles so svojím manželom a tromi deťmi.