Autor - Bob Thune

je zakladateľom a hlavným pastorom zboru Coram Deo v Omahe v štáte Nebraska a členom rady The Gospel Coalition. Je autorom knihy Gospel Eldership, spoluautorom kníh The Gospel-Centered Life a The Gospel-Centered Community a tvorcom podcastu Daily Liturgy. Okrem práce pastora a spisovateľa sa venuje koučovaniu a školeniu cirkevných vedúcich a pomáha viesť klasickú kresťanskú školu.