Autor - Stephen Wellum

je profesorom kresťanskej teológie na Southern Baptist Theological Seminary v Louisville, Kentucky (USA) and redaktorom The Southern Baptist Journal of Theology. Stephen a a jeho manželka Karen majú päť dospelých detí.

Stupne hriechu

Nie je každý hriech rovnaký, keď berieme do úvahy jeho dopad, dôsledky a stupeň trestu pre jednotlivca, iných ľudí, cirkev a spoločnosť.