Autor - Darin White

je zakladateľom Centra pre športovú analýzu na Samfordovej univerzite a programovým riaditeľom bakalárskeho programu športového marketingu a programu MBA v oblasti športového podnikania. Doktorát získal na Alabamskej univerzite. Vyučuje hodiny biblickej teológie vo svojom domovskom zbore Church at Brook Hills v Birminghame. S manželkou Laurou majú sedem detí a tri vnúčatá.