Máme čo zvestovať 2023

Kým nás rozvod nerozdelí

Rozvod je bolestivý. Často sa najprv niekoľko rokov približuje, a potom roky trvá vyrovnanie sa s týmto stavom. Biblický koncept manželstva a rodiny je pod silným tlakom spoločenskej mienky, negatívnych vzorov a médií, čo sa prejavuje narastajúcim zmätkom v princípoch a vzťahoch. Ide o jednu z oblastí života, kde sme najzraniteľnejší. Na seminári sa chceme zaoberať  otázkou, či môžeme rozlučovať to, čo Boh spojil. Ak áno – kto môže, kedy môže, ako môže. Ak nie – kto a čo pomôže.

Motívom nášho konania aj v problematických situáciách má byť to, čo je dobré, čo je správne v Božích očiach. Zároveň však platí, že dobré veci neprichádzajú sami od seba, ale že stoja námahu, hľadanie aj bolesť. Týka sa to manželov, ktorí stoja pred rozvodom, týka sa to tých, ktorí prešli rozvodom a týka sa to cirkvi a zborov, kde sa toto deje a kam prichádzajú ľudia aj s touto životnou skúsenosťou. Veľkou výzvou je spojiť slzy súcitu s neústupnou láskou k poslušnosti – teda milovať kristovsky. Len toto oslávi Krista a zachová zdravie a silu zboru.

Témy:

Štefan Evin

je kazateľom Cirkvi bratskej.

Štefan Evin tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články