Autor - Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.

Funguje modlitba?

Kresťania sa modlia k Bohu, ktorý počuje, ktorý môže veci zmeniť a ktorý vie najlepšie, čo potrebujeme.