Autor - Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.

Psychicky na dne

Keď nastane tá najťažšia doba a ten najväčší boj sa odohráva vo vnútri. Výklad Evanjelia podľa Lukáša 22:39-53.

Manželstvo a rozvod

S kým by som mal začať vzťah a za akým cieľom? Čo je manželstvo? Je pre kresťanov možný rozvod? Môže si rozvedený znovu niekoho vziať?

Funguje modlitba?

Kresťania sa modlia k Bohu, ktorý počuje, ktorý môže veci zmeniť a ktorý vie najlepšie, čo potrebujeme.